Gareth Thomas

Z Historia AGH
Gareth Thomas
Gareth Thomas.jpg
Nazwisko Thomas
Imię / imiona Gareth
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 9 sierpnia 1932
Miejsce urodzenia Maesteg
Data śmierci 6 lutego 2014
Miejsce śmierci Oegstgeest
Dyscyplina/specjalności mikroskopia elektronowa


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1999
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za dokonania w dziedzinie inżynierii materiałowej, a szczególnie za osiągnięcia naukowe w zakresie rozwoju mikroskopii elektronowej i jej zastosowań do badań struktury materiałów

Prof. dr Gareth Thomas (1932-2014)

Dyscyplina/specjalności: mikroskopia elektronowa

Nota biograficzna

Urodził się 9 sierpnia 1932 roku w Maesteg w Walii. Zmarł 6 lutego 2014 roku w Oegstgeest w Holandii.

W 1952 roku ukończył University of Wales (w Cardiff) uzyskując tytuł Bachelor.

W 1955 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Physical Metallurgy University of Cambridge.

Od 1961 roku pracował w University of California w Berkeley, był profesorem na Wydziale Materials Science and Mineral Engineering.

Należał do grupy specjalistów z zakresu transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Był promotorem i propagatorem tej dziedziny wiedzy. W uznaniu swoich osiągnięć naukowych został w 1974 roku wybrany prezydentem Electron Microscopy Society of America, następnie Sekeretarzem Generalnym Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Mikroskopii Elektronowej (1974–1986), w latach 1986–1990 był jej Prezydentem.

W latach 1981–1993 zorganizował Centrum Mikroskopii Elektronowej.

Był członkiem Amerykańskiej Akademii Nauk i Amerykańskiej Akademii Inżynierii.

Doktor honoris causa Lehigh University, Bethlehem, Pensylwania, honorowy członek wielu Narodowych Instytucji Naukowych m.in. Japan Institute of Metals, Indian Institute of Metals, ASM, AIME.

Źródła do biogramu

Artykuły

  • Laudacja wygłoszona w dniu wręczenia doktoratu honoris causa dla Profesora Garetha Thomasa - wygłoszona przez promotora doktoratu dr. hab. inż. Jana Kusińskiego prof. AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 65, s. 28–30, [foto]
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 24.03.1999], s. 1, 7, [21] [Uchwała nr 19 Senatu AGH...]

Inne