Krystyna Tymińska-Zawora

Z Historia AGH
Krystyna Tymińska-Zawora
Krystyna Tymińska-Zawora.jpg
Nazwisko Tymińska-Zawora
Imię / imiona Krystyna
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 29 czerwca 1937
Miejsce urodzenia Dąbrówka Stara
Data śmierci 5 lipca 2019
Dyscyplina/specjalności inżynieria i ochrona środowiska, detoksykacja obszarów skażonych metalami ciężkimi, rekultywacja, chemia rolna
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Krystyna Tymińska-Zawora (1937-2019)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria i ochrona środowiska, detoksykacja obszarów skażonych metalami ciężkimi, rekultywacja, chemia rolna

Nota biograficzna

Urodziła się 29 czerwca 1937 roku w Dąbrówce Starej koło Siedlec. Zmarła 5 lipca 2019 roku. Pochowana na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W 1961 roku ukończyła Wydział Rolniczy Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie.

W 1973 roku na tej samej uczelni, ale już noszącej nazwę Akademia Rolnicza, uzyskała stopień doktora. Również tam w 1996 roku na podstawie rozprawy "Wykorzystanie bioindykatorów roślinnych w opracowaniu zasad rolniczej rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W 1974 roku rozpoczęła pracę starszego asystenta w Zakładzie Rekultywacji Terenów Przemysłowych Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

Jej działalność naukowa dotyczyła głównie problemów skażenia metalami ciężkimi gleb i roślin uprawnych w sąsiedztwie zakładów metalurgicznych okolic Krakowa, GOP i Polski południowej, zabiegów ograniczających pobieranie tych metali przez rośliny oraz biologicznej rekultywacji surowych, często toksycznych gruntów.

Autorka ponad 50 publikacji oraz licznych niepublikowanych opinii i ekspertyz z zakresu zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego metalami ciężkimi i rekultywacji, wykonanych dla zakładów uciążliwych dla środowiska.

Prowadziła wykłady i ćwiczenia z chemii ogólnej, sozologii, gleboznawstwa i ekologii stref zurbanizowanych.

Była promotorem 1 pracy doktorskiej oraz recenzentem 2 prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/tyminska-zawora-krystyna-001870

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 67, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 43
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 381, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2019, nr 158 (9 VII 2019), s. A13 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2019, nr 159 (10 VII 2019), s. A8 [nekr.]