Wiktor Pudło

Z Historia AGH
Wiktor Pudło
Wiktor Pudlo.jpg
Nazwisko Pudło
Imię / imiona Wiktor
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 24 lipca 1927
Miejsce urodzenia Strzyżów
Data śmierci 6 czerwca 1991
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, przeróbka surowców mineralnych
Pełnione funkcje Zastępca Dyrektora Instytutu Przeróbki Surowców na Wydziale Górniczym AGH (1969–1975)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Wiktor Pudło (1927–1991)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska; inżynieria i ochrona środowiska, przeróbka surowców mineralnych

Nota biograficzna

Urodził się 24 lipca 1927 roku w Strzyżowie. Zmarł 6 czerwca 1991 roku w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

W 1954 roku ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1960 roku uzyskał tytuł doktora, w 1968 - doktora habilitowanego, w 1990 - profesora (tytuł).

W 1952 roku podjął pracę w Katedrze i Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Kopalin na Wydziale Górniczym AGH. W latach 1969–1979 pełnił funkcję kierownika Studium Doktoranckiego Przeróbka Surowców Mineralnych, w latach 1969–1975 zastępcy dyrektora Instytutu Przeróbki Surowców AGH. W latach 1970–1974 był kierownikiem Zakładu Projektowania, Organizacji i Kontroli Procesów Przeróbczych.

Był autorem 90 publikacji, w tym 2 książek i promotorem 13 rozpraw doktorskich.

Był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Stowarzyszenia Wychowanków AGH, gdzie w latach 1959–1970 pełnił funkcję sekretarza.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Stopień Generalnego Dyrektora Górniczego III st., Odznaka Zasłużony dla Górnictwa

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 292
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s.117

Artykuły

  • Tora B.: Profesor Wiktor Pudło 1927-1991. IM Inżynieria Mineralna 2002, nr 2, s. 61-62, [foto]

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 18.07. 2016]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu