Stanisław Roman Płużański

Z Historia AGH
Stanisław Roman Płużański
Stanislaw Pluzanski.jpg
Nazwisko Płużański
Imię / imiona Stanisław Roman
Tytuły / stanowiska Prof. zw. inż.
Data urodzenia 26 lipca 1879
Miejsce urodzenia Radom
Data śmierci 9 grudnia 1951
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności organizacja przemysłu maszynowego, budowa silników spalinowych, obróbka skrawaniem, budowa obrabiarek, historia techniki
Wydział Komitet Organizacyjny AG


Odznaczenia i nagrody Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Polonia Restituta

Prof. zw. inż. Stanisław Roman Płużański (1879–1951)

Dyscyplina/specjalności: organizacja przemysłu maszynowego, budowa silników spalinowych, obróbka skrawaniem, budowa obrabiarek, historia techniki

Nota biograficzna

Urodził się 26 lipca 1879 roku w Radomiu, zmarł 9 grudnia 1951 roku w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Wykształcenie zawodowe uzyskał w Szkole im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie, a wyższe techniczne na Politechnice w Darmstadt, otrzymując w 1903 roku dyplom inżyniera budowy maszyn. Po studiach podjął pracę w przemyśle, pracował m.in. w fabrykach silników spalinowych w Angli, w fabryce „Ursus” w Warszawie, w fabrykach pocisków w Jekaterynosławiu, był również dyrektorem Zakładów Samochodowych i Lotniczych.

Profesor zwyczajny Akademii Górniczej (1919), zaproszony przez Komitet Organizacyjny do jej tworzenia. Mianowany przez ministerstwo Rektorem, funkcji nie objął z powodu wyjazdu do Wiednia. W 1931 roku został mianowany profesorem zwyczajnym Politechniki Warszawskiej, w latach 1935/37 oraz w latach 1946/48 pełnił obowiązki Dziekana Wydziału Mechanicznego. Po wojnie odbudował zniszczony Zakład Obróbki Metali Politechniki Warszawskiej i objął również kierownictwo Instytutu Obrabiarek i Narzędzi w Warszawie.

Napisał wiele prac z zakresu budowy maszyn i urządzeń oraz techniki wytwarzania amunicji.

Od 1942 roku przewodniczący Komisji Akademickich Studiów Technicznych, a następnie Rady Akademickich Studiów Technicznych — RAST w Londynie. Członek TNW, Akademii Nauk Technicznych.

Odznaczenia i nagrody

Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Polonia Restituta

Źródła do biogramu

Książki

 • Akademia Nauk Technicznych : 1933-1937. Warszawa 1937, s. 95
 • Akademia Nauk Technicznych : 1933-1937. Warszawa 1937, s. 127-131
 • Biogramy uczonych polskich : materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. Cz. 4 : Nauki techniczne. Oprac. A. Śródka, P. Szczawiński. Wrocław 1988, s. 275-278
 • Polski Słownik Biograficzny. T. 26/4, z. 111 : Piwowarczyk Jan - Pniewski Władysław. Kraków 1981, s. 819-820
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1919/20]. Kraków 1919, s. 3-4
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 4/5. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1994, s. 110-112
 • Śródka A.: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 3 : M-R. Warszawa 1997, s. 434-436, [foto]
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 117
 • Wychowankowie Akademii Górniczej w Krakowie na obczyźnie. Oprac. W. H. Folkierski, J. Leja, C. B. Twardowski. London 2001, s. 61-63
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 625 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 164-165 (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników 1994, nr 5, s. 5-6
 • Bolewski A.: Profesorzy i wychowankowie Akademii Górniczej na obczyźnie. Biuletyn Informacyjny Pracowników 1994, nr 5, s. 11-12
 • Mianowania w Akademji Górniczej w Krakowie. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919, Z. 5, s. 122
 • Moszyński W.: Wspomnienia pośmiertne: Stanisław Płużański (1879-1951). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1951, T. 44, s. 150-152