Jan Władysław Kiełbasa

Z Historia AGH
Jan Władysław Kiełbasa
Jan Kiełbasa.jpg
Nazwisko Kiełbasa
Imię / imiona Jan Władysław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 27 marca 1939
Miejsce urodzenia Lipnica Wielka
Data śmierci 9 czerwca 2019
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności fizyka, mechanika, mechanika płynów, metrologia
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. Jan Władysław Kiełbasa (1939-2019)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, mechanika, mechanika płynów, metrologia

Nota biograficzna

Urodził się 27 marca 1939 roku w w Lipnicy Wielkiej w powiecie nowosądeckim. Zmarł 9 czerwca 2019 roku w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu w Marysinie Wawerskim w Warszawie.

W 1962 roku ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cała jego droga zawodowa związana była najpierw z Zakładem, a potem Instytutem Mechaniki Górotworu PAN. Rozpoczął ją w 1962 roku jako starszy technik w kierowanej przez prof. Andrzeja Smolarskiego Pracowni Fizycznej Zakładu Mechaniki Górotworu w Krakowie. W trakcie pracy w IMG PAN pełnił wiele ważnych dla Instytutu funkcji. W latach 1996-2000 zastępca dyrektora ds. Naukowych Instytutu. Był wieloletnim członkiem Rady Naukowej, kierownikiem Zakładu Fizyki Przepływów. Na każdym z tych stanowisk wniósł znaczący, autorski wkład w rozwój Instytutu i w jego osiągnięcia.

Był wybitnym specjalistą w zakresie metrologii przepływów. Koncentrował się głównie na problemach związanych z przepływami o niewielkich prędkościach, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów wykonywanych termoanemometrami oraz na zagadnieniu wykorzystania fal cieplnych w metrologii powolnych przepływów. Opracował m.in. teoretycznie metodę wykorzystania tych fal zarówno do pomiaru prędkości przepływu gazów, jak również do pomiaru współczynnika dyfuzji cieplnej przepływającego medium. Powszechnie znany był również jego talent i bogaty dorobek organizacyjny.

W 2000 roku został profesorem zwyczajnym.

W latach 2000-2010 pracował jako profesor zwyczajny w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

W 2015 roku przeszedł na emeryturę.

Był autorem bądź współautorem ponad 130 artykułów naukowych oraz współautorem i współposiadaczem około 30 patentów.

Promotor 6 zakończonych przewodów doktorskich oraz recenzent 3 wniosków profesorskich, 4 prac habilitacyjnych i 10 prac doktorskich.

Był członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej, kilku Komisji PAN, w tym komisji mechaniki płynów i termodynamiki. W latach 1984-1990 był przewodniczącym Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Oddziale i Placówkach PAN w Krakowie, a w IMG PAN wielokrotnym organizatorem dorocznych Konferencji Sprawozdawczych.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie wyróżniony nagrodą Sekretarza Naukowego PAN, Nagrody NOT.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kielbasa-jan-004110

Źródła do biogramu

Książki

  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 11, 185-186, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 2003]. Kraków 2003, s. 59, 305
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 148

Artykuły

  • Dziennik Polski 2019, nr 138 (14 VI 2019), s. A16 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2019, nr 138 (14 VI 2019), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 10 [nekr.]

Inne