Marian Poleski

Z Historia AGH
Marian Poleski
Marian Poleski.jpg
Nazwisko Poleski
Imię / imiona Marian
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 2 czerwca 1917
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 5 sierpnia 1990
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności pedagogika
Pełnione funkcje Kierownik Studium Podyplomowego Pedagogiki Szkolnictwa Zawodowego AGH (1971-1982)
Wydział Instytut Nauk Społecznych


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Marian Poleski (1917–1990)

Dyscyplina/specjalności: pedagogika

Nota biograficzna

Urodził się 2 czerwca 1917 roku w Krakowie. Zmarł 5 sierpnia 1990 roku w Krakowie. Został pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Uzyskał dyplom magistra inżyniera architekta Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej oraz doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Humanistycznym krakowskiej WSP.

Pracę nauczyciela akademickiego rozpoczął jako wykładowca na nauczycielskich kierunkach technicznych WSP.

Od 1969 roku na stałe związany z Akademią Górniczo-Hutniczą, pracował na stanowisku adiunkta, a następnie wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki Instytutu Nauk Społecznych.

Przeszedł na emeryturę w 1982 roku.

Był współorganizatorem Studium Podyplomowego Pedagogiki Szkolnictwa Zawodowego AGH, którym kierował w latach 1971–1982.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 284

Artykuły

  • Czekajowski R., Feiner J., Szerłomski J.: Z kroniki żałobnej - dr inż. Marian Poleski : (1917-1990). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1390. [Seria] Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne ; z. 39. Prace Pedagogiczne 1990, nr 2, s. 95-97, [foto]

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 13.06.2017]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/