Stanisław Paraszczak

Z Historia AGH
Stanisław Paraszczak
Stanislaw Paraszczak.jpg
Nazwisko Paraszczak
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. inż.
Data urodzenia 26 stycznia 1888
Miejsce urodzenia Rudki
Data śmierci 7 listopada 1947
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności wiertnictwo
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Wiertnictwa Wydziału Górniczego AG (1945-1947)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Prof. zw. inż. Stanisław Paraszczak (1888–1947)

Dyscyplina/specjalności: wiertnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 26 stycznia 1888 roku w Rudkach koło Sambora, zmarł 8 listopada 1947 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Studiował na Politechnice Lwowskiej, gdzie w 1910 roku uzyskał na Wydziale Mechanicznym dyplom inżyniera budowy maszyn. Początkowo pracował w przemyśle, szczególnie interesował go przemysł naftowy. W 1937 roku został profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Wiertnictwa i Wydobywania Nafty na Politechnice Lwowskiej. W 1939 roku został mianowany profesorem Lwowskiego Instytutu Politechnicznego i Kierownikiem Katedry Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty.

Po wojnie w 1945 roku podjął pracę na Akademii Górniczej jako Kierownik Zakładu Wiertnictwa Wydziału Górniczego. W 1946 roku został mianowany profesorem zwyczajnym wiertnictwa na Wydziale Górniczym. W 1947 roku został wybrany przez Senat Akademii Górniczej prorektorem, niestety choroba nie pozwoliła mu na objęcie tego stanowiska.

Znawca polskiego przemysłu naftowego, założyciel i prezes wielu towarzystw naukowych.

Był stałym konsultantem Zjednoczenia Przemysłu Naftowego i Gazu Ziemnego w Krakowie, przewodniczącym Komisji Urządzeń i Narzędzi Wiertniczych PKN, członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Przepisów Górniczo-policyjnych dla przemysłu naftowego Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Naftowych w Polsce.

W budynku A-4, na pierwszym piętrze, znajduje się tablica poświęcona profesorowi Stanisławowi Paraszczakowi.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi (dwukrotnie)

Źródła do biogramu

Książki

 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 137
 • Nafta i gaz Podkarpacia : zarys historii. Kraków - Kijów 2004, 489-490, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 156-158, [foto]
 • Politechnika Lwowska 1844-1945. Wrocław 1993, s. 393
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1946/47]. Kraków 1946, s. 15
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1947/48]. Kraków 1947, s. 7
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 6. Red. K. Skarzyński. Warszawa 1995, s. 112-113
 • Szkoły. Nauczyciele. Uczniowie : przyczynek do historii szkolnictwa, oświaty i wychowania na obszarze Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. W oprac. J. Kowalczuka. Kraków 2017, s. 249, 289-294, [foto] (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. - Kraków 1999, s. 117
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 267
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 625 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s.161-163, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Cząstka J.: Rozwój wyższego szkolnictwa naftowego na ziemiach polskich Zeszyty Naukowe AGH ; nr 240. [Seria] Górnictwo 1969, z. 21, s. 13-45, [foto]
 • Kamieński M.: Nauki mineralogiczno-geologiczne i górnictwo na Politechnice Lwowskiej w latach 1872-1939. Prace Muzeum Ziemi 1977, z. 27, s. 81-95, [foto]
 • Sieński H.: Profesor Stanisław Paraszczak : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 40. Biuletyn AGH 2016, nr 104/105, s. 28-29, [foto]
 • Ś. P. Prof. inż. Stanisław Paraszczak. Wiadomości PKN 1948, z. 3, s. 106
 • Śp. Prof. inż. Stanisław Paraszczak. Nafta 1947, nr 12, s. 396
 • Zuzak J.: Ludzie nafty w karykaturach artysty malarza Stanisława Kochanka : mgr inż. Stanisław Paraszczak. Wiek Nafty 1994, nr 1, s. 34,[foto]