Helena Jarecka

Z Historia AGH
Helena Jarecka
Helena Jarecka.jpg
Nazwisko Jarecka
Imię / imiona Helena
Tytuły / stanowiska Mgr
Data urodzenia 24 marca 1924
Miejsce urodzenia Rzeszów
Data śmierci 4 lutego 1998
Miejsce śmierci Rzeszów
Pełnione funkcje Kierownik Oddziału Informacyjno-Bibliograficznego (1960-1984)
Jednostka pozawydziałowa Biblioteka Główna


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Mgr Helena Jarecka (1924–1998)

Nota biograficzna

Urodziła się 24 marca 1924 roku w Rzeszowie. Zmarła 4 lutego 1998 roku w Rzeszowie. Pochowana na krakowskim Cmentarzu Salwatorskim.

Studiowała polonistykę w Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1947-1950 uczestniczyła w wykładach na Wydziale Biblioteczno-Oświatowym Wyższej Szkoły Nauk Społecznych. Ponadto ukończyła kurs dla bibliotek oświatowych w Zakopanem w 1950 roku, odbyła praktyki międzybiblioteczne oraz kurs w zakresie informacji naukowej zorganizowany przez Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej w Warszawie.

W czasie studiów, w latach 1949–1951 pracowała jako bibliotekarz w Bibliotece Publicznej Miasta Krakowa, następnie od 1951 roku związała się z Biblioteką Główną AGH. W 1960 roku objęła kierownictwo Oddziału Informacyjno-Bibliograficznego i sprawowała je aż do chwili przejścia na emeryturę, do 1984 roku.

Po przejściu na emeryturę w 1984 roku pracowała nadal aż do 1992 roku. Pracowała dodatkowo w latach 70-tych na UJ w Instytucie Bibliotekoznawstwa. Prowadziła zajęcia dydaktyczne w międzywydziałowym Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ oraz w Zakładzie Bibliotekoznawstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Inicjatorka programu zajęć z zakresu informacji naukowej dla studentów, doktorantów i młodych pracowników AGH.

Autorka dwóch znaczących dla środowiska bibliotekarskiego artykułów: „Technicy polscy w międzynarodowym ruchu dokumentacyjnym 1929-1939” (Roczniki Bibl. 1979 z. 1) oraz „Z historii światowego ruchu dokumentacyjnego (od końca XIX w. do Światowego Kongresu Dokumentacyjnego w Paryżu)” (Roczniki Bibl. 1980 z. 2). Jest ponadto autorką dziewięciu biogramów do „Słownika Pracowników Książki Polskiej” oraz kilku biogramów do „Polskiego Słownika Biograficznego”. W latach 1970-1974 była również członkiem zespołu redakcyjnego „Studia o Książce”.

Należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, gdzie pełniła funkcję członka Zarządu Okręgu SBP w Krakowie.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Bibliotekarze bibliotek specjalnych. [Red. t. Maria Lenartowicz]. Warszawa 2007, s. 32-36, [foto]
  • Dudziak-Kowalska M., Janczak B., Krawczyk J.: Nie tylko bibliotekarze... : pracownicy bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej w stuleciu Uczelni. Kraków 2019, s. 65, [foto]
  • Krawczyk J., Janczak B., Dudziak-Kowalska M.: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2009, s. 66
  • Słownik pracowników książki polskiej : suplement 2. Pod red. H. Tadeusiewicz. Warszawa 2000, s. 68

Artykuły

  • Krawczyk J.: Mgr Helena Jarecka - bibliotekarz i przyjaciel. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 51, s. 26, [foto]
  • Pindlowa W.: Helena Jarecka (1924-1998). Przegląd Biblioteczny 1998, nr 2/3, s. 265-267, [foto]