Wiaczesław Pietrowicz Jelutin

Z Historia AGH
Wiaczesław Pietrowicz Jelutin
Wiaczeslaw Jelutin.jpg
Nazwisko Jelutin
Imię / imiona Wiaczesław Pietrowicz
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 26 lutego (11 marca) 1907
Miejsce urodzenia Saratow
Data śmierci 5 lutego 1993
Dyscyplina/specjalności metalurgia


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1974
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za osiągnięcia w pracach naukowo-badawczych z zakresu procesów metalurgicznych i stalownictwa oraz na polu zacieśniania współpracy między szkolnictwem wyższym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Wiaczesław Pietrowicz Jelutin (1907–1993)

(Вячеслав Петрович Елютин)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia

Nota biograficzna

Urodził się 26 lutego (11 marca) 1907 roku w Saratowie, zmarł 5 lutego 1993 roku.

Profesor Instytutu Metali i Stopów w Moskwie. Minister szkolnictwa ZSRR.

Był twórcą rosyjskich badań nad materiałami do pracy w wysokich temperaturach. Zajmował się również metalurgią żelazostopów.

Był inicjatorem współpracy Instytutu Stali i Stopów w Moskwie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

W 1974 roku otrzymał w AGH doktorat honoris causa z zakresu metalurgii żelazostopów za osiągnięcia w pracach naukowo-badawczych z zakresu procesów metalurgicznych i stalownictwa oraz na polu zacieśniania współpracy między szkolnictwem wyższym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Promotor: prof. Tadeusz Malkiewicz. Uchwała Senatu z dnia 1.02.1972 roku.

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 59, [foto]
  • 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1994, [rozdz.] Doktorzy honoris causa, s. [6], [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Red. J. Kajtoch. Kraków 1994, s. 28, [foto]

Artykuły

  • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18

Inne

  • Dyplom nadania DHC AGH (materiały Muzeum AGH)
  • Na podstawie materiałów Muzeum Historii AGH
  • Na podstawie materiałów Sekretariatu Prorektora ds. Ogólnych AGH
  • Вячеслав Петрович Елютин [online] [przeglądany 21.07.2016]. Dostępny w: https://goo.gl/tRJD6u