Zbigniew Stanisław Kozłowski

Z Historia AGH
Zbigniew Stanisław Kozłowski
Zbigniew Kozłowski.jpg
Nazwisko Kozłowski
Imię / imiona Zbigniew Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr inż., prof. Politech. Wroc.
Data urodzenia 2 marca 1933
Miejsce urodzenia Poznań
Data śmierci 5 sierpnia 2018
Dyscyplina/specjalności górnictwo odkrywkowe, projektowanie kopalń, eksploatacja odkrywkowa, górnictwo odkrywkowe, ochrona środowiska, górnictwo i geologia inżynierska
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż., prof. Politech. Wroc. Zbigniew Stanisław Kozłowski (1933-2018)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo odkrywkowe, projektowanie kopalń, eksploatacja odkrywkowa, górnictwo odkrywkowe, ochrona środowiska, górnictwo i geologia inżynierska

Nota biograficzna

Urodził się 2 marca 1933 roku w Poznaniu. Zmarł 5 sierpnia 2018 roku. Pochowany na Cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

W 1956 roku ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej.

Od 1956 roku pracował jako projektant kopalń w Dolnośląskim Biurze Projektów Górniczych we Wrocławiu. W latach 1966-1971 był kierownikiem Pracowni i Zakładu Technologii Odkrywkowej w Dziale Studiów COBPGO.

Problematyką eksploatacji złóż węgla brunatnego Bełchatów zajął się już w 1962 roku, a w 1967 roku opracował kompleksową koncepcję zagospodarowania złoża Bełchatów. Jego upór i zaangażowanie w tę tematykę spowodowały, że 1-go września 1971 roku został powołany na stanowisko Generalnego Projektanta KWB „Bełchatów”, a 9-go marca 1973 roku zaaprobowane zostały decyzją Prezydium Rządu prace przygotowawcze do budowy Kopalni "Bełchatów" i Elektrowni "Bełchatów". Pozostawał w stałym kontakcie z KWB "Bełchatów" i miastem Bełchatów. W trakcie trwania inwestycji służył jej swą rozległą wiedzą, na bieżąco uzupełniał swą wizję, wprowadzając szereg ulepszeń i nowych rozwiązań. Za swoje zasługi został Honorowym Obywatelem miasta Bełchatów.

W 1968 roku na podstawie pracy "Wpływ warunków złożowych na określanie kalendarzowego planu ruchu kopalni odkrywkowej na przykładzie kopalni węgla brunatnego "Bełchatów"", napisanej na Wydziale Górniczym AGH pod kierunkiem profesora Juliana Sulimy Samujłło, uzyskał stopień doktora.

W latach 1968-1973 prowadził wykłady zlecone na Wydziale Górniczym AGH.

Od 1988 roku był profesorem na Wydziale Górnictwa Politechniki Wrocławskiej.

Opracował wiele projektów i ekspertyz dla kopalni zagranicznych w Jugosławii, w Kanadzie i w Chinach.

Był powołany na eksperta ONZ ds. eksperymentalnej, podwodnej eksploatacji węgla brunatnego ze złoża Kovin, pod Dunajem. Był ekspertem Wyższego Urzędu Górniczego.

Autor około 200 prac, podręczników i książek, 10 patentów, licznych recenzji.

Promotor 3 prac doktorskich.

Był członkiem Rady Naukowej przy Wojewodzie Piotrkowskim, doradcą Rady Wydawniczej "International Journal of Surface Mining" w Rotterdamie, Komisji Górniczej PAN, Komitetu Górnictwa Wydziału VII - Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN, Sekcji Górnictwa KBN, SITG.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, Honorowa Szpada Górnicza, Złota Odznaka "Zasłużony dla Stowarzyszenia SITG"

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 114
  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 27. Red. B. Hynowski. Warszawa 2019, s. 81, [foto]
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-2019. Kraków 2019, s. 96
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2 : H – Ł. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 490-491, [foto]

Inne