Karol Krop

Z Historia AGH
Karol Krop
Karol Krop.jpg
Nazwisko Krop
Imię / imiona Karol
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 20 maja 1937
Miejsce urodzenia Cieszyn
Data śmierci 9 sierpnia 2022
Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka ciała stałego, magnetyzm
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Karol Krop (1937-2022)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka ciała stałego, magnetyzm

Nota biograficzna

Urodził się 20 maja 1937 roku w Cieszynie. Zmarł 9 sierpnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1959 roku ukończył Wyższą Szkole Pedagogiczną w Katowicach.

W 1959 roku został zatrudniony w Katedrze Fizyki I Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1968 roku na podstawie pracy "Funkcja rozkładu objętości wydzielonych cząstek z roztworu stałego Cu-Co a jego własności magnetyczne", napisanej na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej pod kierunkiem profesora Ludwika Kozłowskiego, otrzymał stopień doktora.

W 1975 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1974–1991 był kierownikiem Zakładu Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej.

W 1983 roku uzyskał tytuł profesora.

Autor ponad 110 publikacji.

Promotor 12 doktoratów.

Był specjalistą z zakresu fizyki ciała stałego, magnetyzmu oraz spektroskopii mössbauerowskiej (SM), którą wprowadził w AGH po stażu podoktorskim na Uniwersytecie w Sheffield. Pierwsze laboratorium SM powstało z jego inicjatywy w latach 70. XX wieku w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego (wówczas w strukturze Instytutu Metalurgii AGH).

Pracował też w Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.

Członek Komitetu Fizyki PAN, przedstawiciel Polski w IBAME. W latach 1975–1977 był wiceprzewodniczącym, a w latach 1977-1979 przewodniczącym Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/krop-karol-001509

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika wydarzeń poprzedzających powstanie Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 1919-1991. Oprac. B.Dziunikowski. Kraków 2001, s. 55, [i inne strony], [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1960/61]. Kraków 1960, s. 106
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 177, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2022, nr 186 (11 VIII 2022), s. 13 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2022, nr 187 (12 VIII 2022), s. 27 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2022, nr 189 (16 VIII 2022) s. 23 [nekr.]

Inne