Atrybut:Rok do

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 250 stron przy użyciu tej właściwości.
R
1929  +
K
S
Ł
C
K
S
K
S
J
Ł
B
T
R
1934  +
S
G
1934  +
Z
S
Ł
Z
K
Ł
N
1939  +
S
D
C
B
1939  +
T
G
1939  +
L
1945  +
W
L
C
J
R
K
Ł
S
K
B
1948  +
1948  +
K
G
S
C
J
S
O
K
L
1950  +
Ł
G
1950  +
K
Z
1951  +
B
S
O
W
B
J
S
B
L
Ś
Ł
K
C
Z
S
Z
D
K
D
L
C
O
S
W
K
P
S
B
L
K
G
S
O
1954  +
M
B
M
O
L
O
S
K
B
1956  +
S
P
Z
K
S
K
B
S
O
1956  +
K
1956  +
S
W
B
K
M
K
T
B
C
B
1958  +
D
S
Z
O
1958  +
C
O
S
K
1960  +
O
M
L
K
G
L
S
P
T
W
S
G
K
1960  +
O
1961  +
M
W
S
T
1962  +
P
D
S
R
S
K
B
A
1962  +
Ż
D
K
B
L
B
G
S
G
K
O
L
B
M
F
1966  +
P
K
W
M
P
Z
S
R
S
Ż
F
B
M
P
A
1966  +
S
G
1967  +
P
M
O
H
1968  +
R
I
F
1969  +
P
W
L
Z
R
H
W
1969  +
Ż
K
M
B
H
1969  +
A
1969  +
W
K
G
D
F
C
G
M
K
M
B
W
M
K
1971  +
N
P
M