Wydział Hutniczy

Z Historia AGH
Wydział Hutniczy
Rok założenia 1922
Rok przekształcenia 1952
Pochodzi od -
Przekształcony na: Wydział Metalurgiczny

Wydział Hutniczy Akademii Górniczej w Krakowie został utworzony w 1922.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. Akademia Górnicza w Krakowie przekształca się na: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Od 30 maja 1949 r. Wydział Hutniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r., Wydział Hutniczy dzieli się na: Wydział Metalurgiczny i Wydział Odlewnictwa. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 1952 r.

Od 1 września 1952 r. Wydział Metalurgiczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r., z dniem 24 maja 1969 r., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 24 maja 1969 r. Wydział Metalurgiczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 26 maja 1993 r., Wydział Metalurgiczny zmienia nazwę na: Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

Od 26 maja 1993 r. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 30 listopada 2005 r., z dniem 1 grudnia 2005 r., Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej zmienia nazwę na: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Od 1 grudnia 2005 r. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Struktura wydziału

01.1952-01.09.1952

 • Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1922-1962)
Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1951-1952)[1]
 • Katedra Budowy Pieców Hutniczych (1946-1966)[2]
Zakład Budowy Pieców Hutniczych (1952-1966)[3]
 • Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej (1922-1952)[4]
Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej (1951-1952)[5]
 • Katedra Fizyki I (1946-1952)[6]
Zakład Fizyki I (1951-1952)[7]
 • Katedra Gazownictwa i Koksownictwa (1950-1952)[8]
Zakład Gazownictwa i Koksownictwa (1951-1952)
 • Katedra Maszyn Hutniczych (1922-1952)[9]
Zakład Maszyn Hutniczych (1951-1952)
 • Katedra Metalografii (1936-1952)[10]
Zakład Metalografii (1951-1969)[11]
 • Katedra Metalurgii Stali (1936-1969)[12]
Zakład Metalurgii Stali (1952-1969)[13]
Zakład Elektrometalurgii Stali (1952-1969)[14]
 • Katedra Metalurgii Surówki (1946-1969)
Zakład Metalurgii Surówki (1951-1969)
 • Katedra Plastycznej Przeróbki Metali (1947-1969)
Zakład Plastycznej Przeróbki Metali (1947-1952)[15]
 • Katedra Metalurgii Technicznych Metali (1946-1952)[16]
Zakład Metalurgii Technicznych Metali (1951-1960)[17]
 • Katedra Technologii Ciepła i Paliwa (1922-1952)[18]
Zakład Technologii Ciepła i Paliwa (1951-1952)
 • Katedra Wyższych Zagadnień Mechaniki (1949-1952)[19]
Zakład Wyższych Zagadnień Mechaniki (1951-1952)
 • Katedra Analizy Technicznej Metali (1950-1952)
Zakład Analizy Technicznej Metali (1950-1952)[20]
 • Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952)[21]
Zakład Mechaniki Ogólnej (1951-1952)

1951

 • Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1922-1962)
 • Katedra Budowy Pieców Hutniczych (1946-1966)[22]
 • Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej (1922-1952)
 • Katedra Fizyki I (1946-1952)
 • Katedra Gazownictwa i Koksownictwa (1950-1952)[23]
 • Katedra Maszyn Hutniczych (1922-1952)
 • Katedra Metalografii (1936-1952)
 • Katedra Metalurgii Stali (1936-1969)
 • Katedra Metalurgii Surówki (1946-1969)
 • Katedra Plastycznej Przeróbki Metali (1947-1969)
 • Katedra Metalurgii Technicznych Metali (1946-1952)
 • Katedra Technologii Ciepła i Paliwa (1922-1952)
 • Katedra Wyższych Zagadnień Mechaniki (1949-1952)
 • Katedra Analizy Technicznej Metali (1950-1952)
 • Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952)
 • Katedra Maszynoznawstwa II (1922-1952)[24]
 • Katedra Matematyki II (1950-1952)[25]
 • Katedra Materiałów Ceramicznych (1946-1952)[26]
 • Katedra Mechaniki Technicznej II (1950-1952)[27]
 • Katedra Odlewnictwa (1946-1951)[28]
 • Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu (1951-1952)[29]

1950

 • Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1922-1962)
 • Katedra Budowy Pieców Hutniczych (1946-1966)[30]
 • Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej (1922-1952)
 • Katedra Fizyki I (1946-1952)
 • Katedra Gazownictwa i Koksownictwa (1950-1952)
 • Katedra Maszyn Hutniczych (1922-1952)
 • Katedra Metalografii (1936-1952)
 • Katedra Metalurgii Stali (1936-1969)
 • Katedra Metalurgii Surówki (1946-1969)
 • Katedra Plastycznej Przeróbki Metali (1947-1969)
 • Katedra Metalurgii Technicznych Metali (1946-1952)
 • Katedra Technologii Ciepła i Paliwa (1922-1952)
 • Katedra Wyższych Zagadnień Mechaniki (1949-1952)
 • Katedra Analizy Technicznej Metali (1950-1952)
 • Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952)
 • Katedra Maszynoznawstwa II (1922-1952)
 • Katedra Matematyki II (1950-1952)
 • Katedra Materiałów Ceramicznych (1946-1952)
 • Katedra Mechaniki Technicznej II (1950-1952)
 • Katedra Odlewnictwa (1946-1951)
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1922-1950)
 • Katedra Górniczo-Hutniczej Analizy (1931-1950)

1949

 • Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1922-1962)
 • Katedra Budowy Pieców Hutniczych (1946-1966)[31]
 • Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej (1922-1952)
 • Katedra Fizyki I (1946-1952)
 • Katedra Maszyn Hutniczych (1922-1952)
 • Katedra Metalografii (1936-1952)
 • Katedra Metalurgii Stali (1936-1969)
 • Katedra Metalurgii Surówki (1946-1969)
 • Katedra Plastycznej Przeróbki Metali (1947-1969)
 • Katedra Metalurgii Technicznych Metali (1946-1952)
 • Katedra Technologii Ciepła i Paliwa (1922-1952)
 • Katedra Wyższych Zagadnień Mechaniki (1949-1952)[32]
 • Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952)[33]
 • Katedra Maszynoznawstwa II (1922-1952)
 • Katedra Materiałów Ceramicznych (1946-1952)
 • Katedra Odlewnictwa (1946-1951)
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1922-1950)
 • Katedra Górniczo-Hutniczej Analizy (1931-1950)

1947-1948

 • Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1922-1962)
 • Katedra Budowy Pieców Hutniczych (1946-1966)[34]
 • Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej (1922-1952)
 • Katedra Fizyki I (1946-1952)
 • Katedra Maszyn Hutniczych (1922-1952)
 • Katedra Metalografii (1936-1952)
 • Katedra Metalurgii Stali (1936-1969)
 • Katedra Metalurgii Surówki (1946-1969)
 • Katedra Plastycznej Przeróbki Metali (1947-1969)[35]
 • Katedra Metalurgii Technicznych Metali (1946-1952)
 • Katedra Technologii Ciepła i Paliwa (1922-1952)
 • Katedra Maszynoznawstwa II (1922-1952)
 • Katedra Materiałów Ceramicznych (1946-1952)
 • Katedra Odlewnictwa (1946-1951)
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1922-1950)
 • Katedra Górniczo-Hutniczej Analizy (1931-1950)

1946

 • Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1922-1962)
 • Katedra Budowy Pieców Hutniczych (1946-1966)[36]
 • Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej (1922-1952)
 • Katedra Fizyki I (1946-1952)
 • Katedra Maszyn Hutniczych (1922-1952)
 • Katedra Metalografii (1936-1952)
 • Katedra Metalurgii Stali (1936-1969)
 • Katedra Metalurgii Surówki (1946-1969)
 • Katedra Metalurgii Technicznych Metali (1946-1952)[37]
 • Katedra Technologii Ciepła i Paliwa (1922-1952)
 • Katedra Maszynoznawstwa II (1922-1952)
 • Katedra Materiałów Ceramicznych (1946-1952)
 • Katedra Odlewnictwa (1946-1951)[38]
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1922-1950)
 • Katedra Górniczo-Hutniczej Analizy (1931-1950)

1936-1939

 • Katedra Fizyki (1922-1939)
 • Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej (1922-1952)
 • Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1922-1962)
 • Katedra Maszynoznawstwa II (1922-1952)
 • Katedra Maszyn Hutniczych (1922-1952)
 • Katedra Technologii Ciepła i Paliwa (1922-1952)
 • Katedra Metalografii (1936-1952)[39]
 • Katedra Metalurgii Stali (1936-1969)[40]
 • Katedra Metalurgii Surówki i Odlewnictwa (1936-1939)[41]
 • Katedra Metalurgii Innych Poza Żelazem Metali (1922-1939)
 • Katedra Inżynierii i Budownictwa (1936-1939)[42]
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1922-1950)
 • Katedra Górniczo-Hutniczej Analizy (1931-1950)

1933-1935

 • Katedra Fizyki (1922-1939)
 • Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej (1922-1952)
 • Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1922-1962)
 • Katedra Maszynoznawstwa II (1922-1952)
 • Katedra Maszyn Hutniczych (1922-1952)
 • Katedra Technologii Ciepła i Paliwa (1922-1952)
 • Katedra Metalurgii Innych Poza Żelazem Metali (1922-1939)
 • Katedra Budownictwa i Inżynierii (1922-1936)
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1922-1950)
 • Katedra Górniczo-Hutniczej Analizy (1931-1950)
 • Katedra Metalografii i Obróbki Termicznej (1931-1936)[43]
 • Katedra Metalurgii Żelaza (1933-1936)[44]

1931-1932

 • Katedra Fizyki (1922-1939)
 • Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej (1922-1952)
 • Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1922-1962)
 • Katedra Maszynoznawstwa II (1922-1952)
 • Katedra Maszyn Hutniczych (1922-1952)
 • Katedra Technologii Ciepła i Paliwa (1922-1952)
 • Katedra Metalurgii Innych Poza Żelazem Metali (1922-1939)
 • Katedra Budownictwa i Inżynierii (1922-1936)
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1922-1950)
 • Katedra Górniczo-Hutniczej Analizy (1931-1950)
 • Katedra Metalografii i Obróbki Termicznej (1931-1936)[45]
 • Katedra Metalurgii Ogólnej i Metalurgii Żelaza (1931-1933)[46]

1922-1930

 • Katedra Fizyki (1922-1939)[47]
 • Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej (1922-1952)[48]
 • Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1922-1962)[49]
 • Katedra Maszynoznawstwa II (1922-1952)[50]
 • Katedra Maszyn Hutniczych (1922-1952)[51]
 • Katedra Technologii Ciepła i Paliwa (1922-1952)[52]
 • Katedra Metalurgii Innych Poza Żelazem Metali (1922-1939)[53]
 • Katedra Budownictwa i Inżynierii (1922-1936)[54]
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1922-1950)[55]
 • Katedra Metalografii (1922-1931)[56]
 • Katedra Metalurgii Żelaza (1922-1931)[57]

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Antoni Rodziewicz-BielewiczDziekan19221923
Edmund ChromińskiDziekan19231926
Henryk Bogowid Korwin-KrukowskiProdziekan19251929
Karol Jan ŁowińskiDziekan19261929
Mieczysław JeżewskiDziekan19291932
Karol Jan ŁowińskiProdziekan19291932
Wilhelm Alojzy StaronkaDziekan19321934
Wilhelm Alojzy StaronkaProdziekan19341936
Władysław ŁoskiewiczDziekan19341936
Władysław ŁoskiewiczProdziekan19361938
Aleksander Wacław KrupkowskiDziekan19361938
Izydor Stella-SawickiDziekan19381939
Adam Julian Piotr LudkiewiczProdziekan19451947
Aleksander Wacław KrupkowskiDziekan19451948
Julian Bolesław KameckiProdziekan19471948
Władysław ŁoskiewiczDziekan19481950
Stefan ZiembaProdziekan19501951
Włodzimierz WronaDziekan19501951
Wacław Adam LeskiewiczDziekan19511952

Osoby związane z wydziałem

Marian Balicki, Jerzy Jan Buzek, Stanisław Cholewicki, Edmund Chromiński, Jan Wacław Czerwiński, Edward Cyprian Drozdowski, Iwan Feszczenko-Czopiwski, Włodzimierz Gosławski, Stefan Górka, Kazimierz Konrad Hess, Augustyn Jelonek, Mieczysław Jeżewski, Julian Bolesław Kamecki, Zenobiusz Stefan Klębowski, Henryk Bogowid Korwin-Krukowski, Władysław Kuczewski, Władysław Jan Limanowski, Karol Jan Łowiński, Kazimierz Pazur-Porayski, Antoni Rodziewicz-Bielewicz, Adam Stanisław Skąpski, Marek Sobieski, Stanisław Kostka Sowiński, Leszek Marek Maria Staronka, Adam Jan Stupnicki, Bohdan Szyszkowski, Tadeusz Ważewski, Karol Zahajkiewicz, Stefan Ziemba, Stanisław Józef Zygmuntowicz, Ludwik Żarnowski


Księga Doktorów (Założona w roku akademickim 1961/62)

Ksiega doktorow WM - okladka.pdf


Przypisy

 1. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii przekształca się na 2 zakłady: Zakład Chemii Fizycznej i Zakład Elektrochemii połączone z Katedrą Chemii Fizycznej i Elektrochemii ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 2. Uchwałą Senatu AGH z dn. 16.06.1946 została utworzona Katedra Budowy Pieców Hutniczych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 23.06.1966 łączy się Katedrę Budowy Pieców Hutniczych z Katedrą Gospodarki Cieplnej w: Katedrę Gospodarki Cieplnej
 3. Zarządzeniem MSZW z dn. 23.06.1966 łączy się Katedrę Budowy Pieców Hutniczych z Katedrą Gospodarki Cieplnej w: Katedrę Gospodarki Cieplnej ; od 1966 Zakład Budowy Pieców Hutniczych w Katedrze Gospodarki Cieplnej
 4. Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej utworzona w 1922 przy Wydziale Hutniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Chemii Ogólnej i Analitycznej na: Katedrę Chemii Ogólnej wraz z 2 Zakładami: Zakładem Chemii Ogólnej i Zakładem Chemii Analitycznej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Katedra Chemii Ogólnej przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na Wydział Odlewnictwa
 5. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Chemii Ogólnej i Analitycznej na: Katedrę Chemii Ogólnej wraz z 2 Zakładami: Zakładem Chemii Ogólnej i Zakładem Chemii Analitycznej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 6. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 połączono Katedrę Fizyki I (Wydział Hutniczy) z Katedrą Fizyki II (Wydział Górniczy) tworząc Katedrę Fizyki na Wydziale Elektromechanicznym wraz z 2 połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Fizyki Technicznej i Zakładem Fizyki Ogólnej ; w l. 1952-1957 Katedra Fizyki na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; 1957 Katedra Fizyki zmienia nazwę na Katedra Fizyki I z Zakładem ; w roku akademickim 1957/1958 Katedra Fizyki I z Zakładem Fizyki I powróciła na Wydział Metalurgiczny
 7. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 połączono Katedrę Fizyki I (Wydział Hutniczy) z Katedrą Fizyki II (Wydział Górniczy) tworząc Katedrę Fizyki na Wydziale Elektromechanicznym wraz z 2 połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Fizyki Technicznej i Zakładem Fizyki Ogólnej ; w l. 1952-1957 Katedra Fizyki na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; 1957 Katedra Fizyki zmienia nazwę na Katedra Fizyki I z Zakładem ; w roku akademickim 1957/1958 Katedra Fizyki I z Zakładem Fizyki I powróciła na Wydział Metalurgiczny
 8. Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dn. 12.07.1950 utworzono Katedrę Gazownictwa i Koksownictwa ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem 01.09.1950 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Gazownictwa i Koksownictwa na: Katedrę Ekonomiki i Organizacji Hutnictwa wraz z 2 połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Ekonomiki i Organizacji Hutnictwa i Zakładem Projektowania Hut ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 9. Katedra Maszyn Hutniczych utworzona w 1922 przy Wydziale Hutniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 Katedra Maszyn Hutniczych została przeniesiona na: Wydział Elektromechaniczny ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 10. 1922 utworzenie Katedry Metalografii przy Wydziale Hutniczym ; 1931 zmiana nazwy Katedry na: Katedra Metalografii i Obróbki Termicznej (1931-1936) ; 1936 powrót do nazwy Katedra Metalografii (1936-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalografii na: Katedrę Metalografii i Obróbki Cieplnej wraz z 3 połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Metalografii, Zakładem Obróbki Cieplnej, Zakładem Rentgenografii Metali ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 11. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalografii na: Katedrę Metalografii i Obróbki Cieplnej wraz z 3 połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Metalografii, Zakładem Obróbki Cieplnej, Zakładem Rentgenografii Metali ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 12. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalurgii Żelaza i Odlewnictwa na: Katedrę Metalurgii Stali wraz z 2 połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Metalurgii Stali i Zakładem Elektrometalurgii Stali ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 13. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalurgii Żelaza i Odlewnictwa na: Katedrę Metalurgii Stali wraz z 2 połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Metalurgii Stali i Zakładem Elektrometalurgii Stali ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 14. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalurgii Żelaza i Odlewnictwa na: Katedrę Metalurgii Stali wraz z 2 połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Metalurgii Stali i Zakładem Elektrometalurgii Stali ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 15. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Zakład Plastycznej Przeróbki Metali na 3 połączone z Katedrą Plastycznej Przeróbki Metali Zakłady: Zakład Ciągarstwa, Zakład Kuźnictwa i Zakład Walcownictwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 16. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalurgii Technicznych Metali na: Katedrę Metalurgii Metali Nieżelaznych wraz z 4 połączonymi z nią Zakładami: Zakład Analizy Rud Metali, Zakład Metalurgii Technicznych Metali, Zakład Plastycznej Przeróbki Metali Nieżelaznych i Zakład Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Metalurgii Metali Nieżelaznych została przeniesiona na Wydział Metali Nieżelaznych
 17. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalurgii Technicznych Metali na: Katedrę Metalurgii Metali Nieżelaznych wraz z 4 połączonymi z nią Zakładami: Zakład Analizy Rud Metali, Zakład Metalurgii Technicznych Metali, Zakład Plastycznej Przeróbki Metali Nieżelaznych i Zakład Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 18. Katedra Technologii Ciepła i Paliwa została utworzona w 1922 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Technologii Ciepła i Paliwa na: Katedrę Gospodarki Cieplnej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem MSZW z dn. 23.06.1966 łączy się Katedrę Budowy Pieców Hutniczych z Katedrą Gospodarki Cieplnej w: Katedrę Gospodarki Cieplnej
 19. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Wyższych Zagadnień Mechaniki ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Wyższych Zagadnień Mechaniki na: Katedrę Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa
 20. Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12.07.1950 utworzono Zakład Analizy Technicznej Metali ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 "zwija się" Zakład Analizy Technicznej Metali ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 21. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Mechaniki Ogólnej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Ogólnej na: Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa ; Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa
 22. Uchwałą Senatu AGH z dn. 16.06.1946 została utworzona Katedra Budowy Pieców Hutniczych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 23.06.1966 łączy się Katedrę Budowy Pieców Hutniczych z Katedrą Gospodarki Cieplnej w: Katedrę Gospodarki Cieplnej
 23. Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dn. 12.07.1950 utworzono Katedrę Gazownictwa i Koksownictwa ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem 01.09.1950 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Gazownictwa i Koksownictwa na: Katedrę Ekonomiki i Organizacji Hutnictwa wraz z 2 połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Ekonomiki i Organizacji Hutnictwa i Zakładem Projektowania Hut ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 24. Katedra Maszynoznawstwa II utworzona w 1922 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Maszynoznawstwa II na: Katedrę Maszynoznawstwa wraz z połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Pomp, Sprężarek i Wentylatorów i Zakładem Silników Cieplnych oraz przenosi na Wydział Elektromechaniczny
 25. Protokół Rady Wydziału Hutniczego z dn. 07.03.1950 w sprawie obsady Katedry ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Matematyki II na: Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych przeniesiona na Wydział Odlewnictwa
 26. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się z dniem 01.09.1952 na Wydziale Hutniczym Katedrę Materiałów Ceramicznych na: Katedrę Technologii Materiałów Ogniotrwałych i przenosi się Katedrę Technologii Materiałów Ogniotrwałych z zakładem na: Wydział Mineralny, a następnie Wydział Ceramiczny
 27. Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dn. 12.07.1950 utworzono Katedrę Mechaniki Technicznej II ; Rozporządzenie weszło w życie z dn. 01.09.1950 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Technicznej II na: Katedrę Ekonomiki i Organizacji Odlewnictwa ; 1952 Katedra Ekonomiki i Organizacji Odlewnictwa przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa
 28. W l.1946-1951 Katedra Odlewnictwa na Wydziale Hutniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Zakład Odlewnictwa (na Wydziale Hutniczym) na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem nr 15/64 Rektora AGH z dnia 01.09.1964 w oparciu o Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.06.1964 przekształca się Katedrę Odlewnictwa w: Katedrę Odlewnictwa Żeliwa
 29. Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dn. 22.05.1951 utworzono Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.05.1951 ; 1952 Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 "zwija" się Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu z Zakładem
 30. Uchwałą Senatu AGH z dn. 16.06.1946 została utworzona Katedra Budowy Pieców Hutniczych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 23.06.1966 łączy się Katedrę Budowy Pieców Hutniczych z Katedrą Gospodarki Cieplnej w: Katedrę Gospodarki Cieplnej
 31. Uchwałą Senatu AGH z dn. 16.06.1946 została utworzona Katedra Budowy Pieców Hutniczych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 23.06.1966 łączy się Katedrę Budowy Pieców Hutniczych z Katedrą Gospodarki Cieplnej w: Katedrę Gospodarki Cieplnej
 32. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Wyższych Zagadnień Mechaniki ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Wyższych Zagadnień Mechaniki na: Katedrę Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa
 33. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Mechaniki Ogólnej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Ogólnej na: Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa ; 1952 Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa
 34. Uchwałą Senatu AGH z dn. 16.06.1946 została utworzona Katedra Budowy Pieców Hutniczych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 23.06.1966 łączy się Katedrę Budowy Pieców Hutniczych z Katedrą Gospodarki Cieplnej w: Katedrę Gospodarki Cieplnej
 35. Katedra Plastycznej Przeróbki Metali utworzona w 1947 na Wydziale Hutniczym (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1947/1948, s. 64) ; 1951 Katedra na: Wydziale Metalurgicznym ; 1969 zmiana nazwy Katedry Plastycznej Przeróbki Metali na: Zakład Plastycznej Przeróbki Metali (1969-2007) ; 1993 Zakład na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej ; 2005 Zakład na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 28.03.2007 Zakład Plastycznej Przeróbki Metali przekształcony w: Katedrę Plastycznej Przeróbki Metali
 36. Uchwałą Senatu AGH z dn. 16.06.1946 została utworzona Katedra Budowy Pieców Hutniczych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 23.06.1966 łączy się Katedrę Budowy Pieców Hutniczych z Katedrą Gospodarki Cieplnej w: Katedrę Gospodarki Cieplnej
 37. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalurgii Technicznych Metali na: Katedrę Metalurgii Metali Nieżelaznych wraz z 4 połączonymi z nią Zakładami: Zakład Analizy Rud Metali, Zakład Metalurgii Technicznych Metali, Zakład Plastycznej Przeróbki Metali Nieżelaznych i Zakład Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Metalurgii Metali Nieżelaznych została przeniesiona na Wydział Metali Nieżelaznych
 38. W l.1946-1951 Katedra Odlewnictwa na Wydziale Hutniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Zakład Odlewnictwa (na Wydziale Hutniczym) na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem nr 15/64 Rektora AGH z dnia 01.09.1964 w oparciu o Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.06.1964 przekształca się Katedrę Odlewnictwa w: Katedrę Odlewnictwa Żeliwa
 39. 1922 utworzenie Katedry Metalografii przy Wydziale Hutniczym ; 1931 zmiana nazwy Katedry na: Katedra Metalografii i Obróbki Termicznej (1931-1936) ; 1936 powrót do nazwy Katedra Metalografii (1936-1952) ; 1939-1945 okres II wojny światowej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalografii na: Katedrę Metalografii i Obróbki Cieplnej wraz z 3 połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Metalografii, Zakładem Obróbki Cieplnej, Zakładem Rentgenografii Metali ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 40. Katedra Metalurgii Żelaza (1922-1931) utworzona w 1922 na Wydziale Hutniczym ; 1931 zmiana nazwy Katedry Metalurgii Żelaza na: Katedra Metalurgii Ogólnej i Metalurgii Żelaza (1931-1933) ; 1933 powrót do nazwy: Katedra Metalurgii Żelaza (1933-1936) ; 1936 podział Katedry Metalurgii Żelaza na: Katedrę Metalurgii Stali i Katedrę Metalurgii Surówki i Odlewnictwa (na podst. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. Kraków 1997, s. 5)
 41. Katedra Metalurgii Żelaza (1922-1931) utworzona w 1922 na Wydziale Hutniczym ; 1931 zmiana nazwy Katedry Metalurgii Żelaza na: Katedra Metalurgii Ogólnej i Metalurgii Żelaza (1931-1933) ; 1933 powrót do nazwy: Katedra Metalurgii Żelaza (1933-1936) ; 1936 podział Katedry Metalurgii Żelaza na: Katedrę Metalurgii Stali i Katedrę Metalurgii Surówki i Odlewnictwa (na podst. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. Kraków 1997, s. 5)
 42. Katedra Budownictwa i Inżynierii utworzona w 1922 przy Wydziale Hutniczym ; Katedra Budownictwa i Inżynierii w l. 1936-1939 pod nazwą Katedra Inżynierii i Budownictwa przy Wydziale Hutniczym ; w l. 1946-1951 Katedra Inżynierii i Budownictwa na Wydziale Elektromechanicznym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Inżynierii i Budownictwa na Katedrę Budownictwa i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Budownictwa na Wydziale Geodezji Górniczej ; Rozporządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28.02.1969 Katedra Budownictwa zostaje "zniesiona" ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 43. 1922 utworzenie Katedry Metalografii przy Wydziale Hutniczym ; 1931 zmiana nazwy Katedry na: Katedra Metalografii i Obróbki Termicznej (1931-1936) ; 1936 powrót do nazwy Katedra Metalografii (1936-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalografii na: Katedrę Metalografii i Obróbki Cieplnej wraz z 3 połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Metalografii, Zakładem Obróbki Cieplnej, Zakładem Rentgenografii Metali ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry ; 1939-1945 okres II wojny światowej
 44. Katedra Metalurgii Żelaza (1922-1931) utworzona w 1922 na Wydziale Hutniczym ; 1931 zmiana nazwy Katedry Metalurgii Żelaza na: Katedra Metalurgii Ogólnej i Metalurgii Żelaza (1931-1933) ; 1933 powrót do nazwy: Katedra Metalurgii Żelaza (1933-1936) ; 1936 podział Katedry Metalurgii Żelaza na: Katedrę Metalurgii Stali i Katedrę Metalurgii Surówki i Odlewnictwa (na podst. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. Kraków 1997, s. 5)
 45. 1922 utworzenie Katedry Metalografii przy Wydziale Hutniczym ; 1931 zmiana nazwy Katedry na: Katedra Metalografii i Obróbki Termicznej (1931-1936) ; 1936 powrót do nazwy Katedra Metalografii (1936-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalografii na: Katedrę Metalografii i Obróbki Cieplnej wraz z 3 połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Metalografii, Zakładem Obróbki Cieplnej, Zakładem Rentgenografii Metali ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry ; 1939-1945 okres II wojny światowej
 46. Katedra Metalurgii Żelaza (1922-1931) utworzona w 1922 na Wydziale Hutniczym ; 1931 zmiana nazwy Katedry Metalurgii Żelaza na: Katedra Metalurgii Ogólnej i Metalurgii Żelaza (1931-1933) ; 1933 powrót do nazwy: Katedra Metalurgii Żelaza (1933-1936)
 47. Katedra Fizyki utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym ; w l. 1919-1922 Katedra Fizyki na Wydziale Górniczym ; w roku akademickim 1922/1923 Katedra Fizyki przeniesiona na Wydział Hutniczy ; w l. 1922-1939 Katedra Fizyki na Wydziale Hutniczym ; 1939-1945 okres II wojny światowej ; 1946 zmiana nazwy Katedry Fizyki na Katedrę Fizyki I (1946-1952) na Wydziale Hutniczym;Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 połączono Katedrę Fizyki I (Wydział Hutniczy) z Katedrą Fizyki II (Wydział Górniczy) tworząc Katedrę Fizyki na Wydziale Elektromechanicznym z 2 połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Fizyki Technicznej i Zakładem Fizyki Ogólnej ; w l. 1952-1957 Katedra Fizyki na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; od 1957 Katedra Fizyki na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 Katedra Fizyki z Zakładem Fizyki Technicznej na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa zmienia nazwę na: Katedrę Fizyki I z Zakładem Fizyki I i zostaje przeniesiona na Wydział Metalurgiczny ; ww. Zarządzeniem przekształca się na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa Zakład Fizyki Ogólnej przy Katedrze Fizyki w: Katedrę Fizyki II i tworzy się przy Katedrze Zakład Fizyki II ; w l. 1957-1969 Katedra Fizyki I na Wydziale Metalurgicznym ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 48. Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej utworzona w 1922 ; 1939-1945 okres II wojny światowej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Chemii Ogólnej i Analitycznej na: Katedrę Chemii Ogólnej wraz z 2 Zakładami: Zakładem Chemii Ogólnej i Zakładem Chemii Analitycznej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Katedra Chemii Ogólnej przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na Wydział Odlewnictwa ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 49. Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii utworzona w 1922 na wydziale Hutniczym ; w l. 1922-1939, 1939-1945 okres II wojny światowej, 1946-1951 Katedra Na Wydziale Hutniczym ; w l. 1951-1962 Katedra na Wydziale Metalurgicznym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 24.09.1962 zmiana nazwy Katedry Chemii Fizycznej i Elektrochemii na: Katedrę Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych ; w roku akademickim 1962/1963 Katedra Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych przeniesiona na Wydział Metali Nieżelaznych ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 50. Katedra Maszynoznawstwa II utworzona w 1922 ; 1939-1945 okres II wojny światowej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Maszynoznawstwa II na: Katedrę Maszynoznawstwa wraz z połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Pomp, Sprężarek i Wentylatorów i Zakładem Silników Cieplnych oraz przenosi na Wydział Elektromechaniczny ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 51. Katedra Maszyn Hutniczych utworzona w 1922 przy Wydziale Hutniczym ; 1939-1945 okres II wojny światowej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 Katedra Maszyn Hutniczych została przeniesiona na: Wydział Elektromechaniczny ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 52. Katedra Technologii Ciepła i Paliwa utworzona w 1922 przy Wydziale Hutniczym ; 1939-1945 okres II wojny światowej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Technologii Ciepła i Paliwa na: Katedrę Gospodarki Cieplnej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 53. Katedra Metalurgii Innych Poza Żelazem Metali utworzona w 1922 przy Wydziale Górniczym ; w roku akademickim 1922/1923 Katedra przeniesiona na Wydział Hutniczy ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 54. Katedra Budownictwa i Inżynierii utworzona w 1922 przy Wydziale Hutniczym ; Katedra Budownictwa i Inżynierii w l. 1936-1939 pod nazwą Katedra Inżynierii i Budownictwa przy Wydziale Hutniczym ; w l. 1946-1951 Katedra Inżynierii i Budownictwa na Wydziale Elektromechanicznym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Inżynierii i Budownictwa na Katedrę Budownictwa i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Budownictwa na Wydziale Geodezji Górniczej ; Rozporządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28.02.1969 Katedra Budownictwa zostaje "zniesiona" ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 55. Katedra Geometrii Wykreślnej utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym ; 1922 Katedra przeniesiona na Wydział Hutniczy ; w l. 1922-1939, 1939-1945 okres II wojny światowej, 1946-1949/50 Katedra na Wydziale Hutniczym ; 1950/1951 Katedra na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; 1951/1952 Katedra na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 "zwija" się Katedrę Geometrii Wykreślnej wraz z Zakładem ; 1952/1953 Zakład Geometrii Wykreślnej (1952-1957) w Katedrze Matematyki przy Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 przekształca się Zakład Geometrii Wykreślnej przy Katedrze Matematyki I na Wydziale Geodezji Górniczej w: Katedrę Geometrii Wykreślnej i przydziela się do Katedry Zakład Geometrii Analitycznej z Katedry Matematyki I ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 przeniesiono Katedrę Geometrii Wykreślnej (1957-1969) z Zakładem Geometrii Analitycznej na: Wydział Górniczy ; 1969 Katedra Geometrii Wykreślnej przekształcona w: Zakład Geometrii i Geometrii Wykreślnej (1969-1973) - przeniesiony do Instytutu Matematyki ; 1974 zmiana nazwy Zakładu Geometrii i Geometrii Wykreślnej na: Zakład Geometrii Wykreślnej (1974-1992) ; 1993 w miejsce Zakładu Geometrii Wykreślnej utworzono Pracownię Geometrii Wykreślnej w Zakładzie Metod Analitycznych i Geometrycznych przy Instytucie Matematyki
 56. 1922 utworzenie Katedry Metalografii przy Wydziale Hutniczym ; 1931 zmiana nazwy Katedry na: Katedra Metalografii i Obróbki Termicznej (1931-1936) ; 1936 powrót do nazwy Katedra Metalografii (1936-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalografii na: Katedrę Metalografii i Obróbki Cieplnej wraz z 3 połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Metalografii, Zakładem Obróbki Cieplnej, Zakładem Rentgenografii Metali ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry ; 1939-1945 okres II wojny światowej
 57. Katedra Metalurgii Żelaza (1922-1931) utworzona w 1922 na Wydziale Hutniczym ; 1931 zmiana nazwy Katedry Metalurgii Żelaza na: Katedra Metalurgii Ogólnej i Metalurgii Żelaza (1931-1933) ; 1933 powrót do nazwy: Katedra Metalurgii Żelaza (1933-1936)

Bibliografia

Książki

 • Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 46, 54-55, 121-135, 137-140, 167-182
 • Dokument 11. 1919 czerwiec 20, Warszawa. Konkursy [na obsadzenie z dniem 1 kwietnia 1920 katedr na Wydziale Górniczym i częściowo Hutniczym Akademii Górniczej]. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 55-56
 • Dokument 45. 1920 czerwiec 1, Warszawa. Pismo Henryka Korwin-Krukowskiego do Komitetu Organizacyjnego Akademii Górniczej. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 144
 • Dokument 53. 1920 sierpień 5, Kraków. Pismo Józefa Morozewicza do Ministerstwa WRiOP w sprawie nominacji Henryka Korwin-Krukowskiego. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 158-160
 • Dokument 79. 1921 listopad 18, Kraków. Protokół posiedzenia Ogólnego Zebrania Profesorów Akademii Górniczej. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 236-238
 • Dokument 84. 1922 maj 15, Kraków. Protokół pierwszego posiedzenia Rady Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 248-254
 • Dokument 92. 1922 listopad 3, Kraków. Protokół nr 7/3 posiedzenia z dnia 3 listopada 1922 r. Rady Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 288-289
 • Katedra Budowy Pieców Hutniczych. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 357
 • Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 376-379
 • Katedra Metalurgii i Obróbki Cieplnej. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 365-367 [Błędna nazwa "Katedra Metalurgii i Obróbki Cieplnej" - powinno być Katedra Metalografii i Obróbki Cieplnej]
 • Katedra Metalurgii Stali. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 367-370
 • Katedra Metalurgii Surówki. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 370-372
 • Katedra Metalurgii Technicznych Metali. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 372
 • Katedra Plastycznej Przeróbki Metali. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 372-374
 • Kronika Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1919-1969. Oprac. J. Sulima Samujłło. Kraków 1969, s. 10-22, 25-31
 • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T.2 : Pion hutniczy. Kom. red. A. Długosz et al., aut. kroniki i red. spisu absolwentów: J. Sulima-Samujłło, zebranie materiałów do spisu absolwentów: F. Szwagrzyk. Kraków 1979, s. 15-28, 31-37, 103-104, 106-112
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : jubileusz 85-lecia Wydziału 1922-2007. [AGH]. Kraków 2007, s. 7-10
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 15-21, 29
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Oprac. merytoryczne: R. Benesch et al., red.: J. Kajtoch. Kraków 1994, s. 7, 15-17,20-21
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 49, 606-610
 • Zakład Budownictwa i Inżynierii. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 125
 • Zakład Chemii Fizycznej. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 123-124
 • Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 122-123
 • Zakład Fizyki. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 121-122
 • Zakład Geometrii Wykreślnej. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 121
 • Zakład Górniczo-Hutniczej Analizy. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 125-126
 • Zakład Górniczo-Hutniczej Analizy. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 376
 • Zakład Maszynoznawstwa II. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 127
 • Zakład Maszyn Hutniczych. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 128
 • Zakład Metalografii i Obróbki Termicznej. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 128-130
 • Zakład Metalurgii Innych Poza Żelazem Metali. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 131-133
 • Zakład Metalurgii Ogólnej i Metalurgii Żelaza. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 130-131
 • Zakład Metalurgii Stali. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 133
 • Zakład Metalurgii Surówki i Odlewnictwa. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 134
 • Zakład Technologii Ciepła i Paliwa. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 126
 • Zakład Wyższych Zagadnień Mechaniki. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 375-376

Artykuły

 • Dział informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH. Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza ; nr 239 Seria Metalurgia i Odlewnictwo 1969, z. 32, s.123
 • Łuksza J.: 75 lat (1922-1997) Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Metallurgy and Foundry Engineering 1997, Vol. 23, nr 3, s. 379-381

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 21.04.2022