Atrybut:Rok od

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 250 stron przy użyciu tej właściwości.
W
S
H
S
H
S
B
W
N
1922  +
S
R
C
K
N
1924  +
K
S
N
1925  +
K
C
K
C
S
Ł
R
1927  +
K
S
C
S
J
S
Ł
K
G
1930  +
S
R
1931  +
B
T
S
D
T
Z
S
Ł
Z
K
B
1936  +
Ł
G
1937  +
S
C
G
1939  +
W
L
S
K
B
1945  +
L
1945  +
J
Ł
W
S
W
C
K
R
K
G
C
J
K
B
1947  +
K
S
K
S
O
B
L
1948  +
Ł
G
S
W
P
B
K
S
Z
1950  +
K
O
W
C
S
Z
B
J
B
K
L
C
Ś
Ł
S
O
S
W
K
D
L
M
B
L
K
M
Z
S
W
L
O
S
K
T
S
O
1953  +
S
B
K
P
D
S
P
Z
K
G
K
M
S
O
1954  +
K
1954  +
S
B
1955  +
K
S
B
O
C
S
O
B
1956  +
M
L
G
Z
S
T
B
O
1956  +
W
S
G
M
C
W
K
1957  +
M
S
B
O
K
D
K
L
R
S
K
P
O
1958  +
Ż
K
1958  +
W
S
T
1960  +
P
S
G
S
K
B
O
A
1960  +
L
B
K
L
B
M
W
I
D
W
P
Z
B
G
R
S
B
M
P
S
Ż
A
1963  +
M
O
F
1964  +
P
K
M
H
1964  +
Z
R
G
1964  +
H
P
S
F
B