Wydział Górniczy

Z Historia AGH
Wydział Górniczy
Rok założenia 1919
Rok przekształcenia 2002
Pochodzi od -
Przekształcony na: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Wydział Górniczy Akademii Górniczej w Krakowie powstał w 1919 roku.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. Akademia Górnicza przekształca się na Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Od 30 maja 1949 r. Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r., z dniem 24 maja 1969 r., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 24 maja 1969 r. Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Na mocy uchwały Senatu AGH z dnia 30 października 2002 r., z dniem 1 listopada 2002 r. Wydział Górniczy zmienia nazwę na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zarządzeniem nr 32/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2021 r., z dniem 26 maja 2021 r. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Struktura wydziału

27.09.2000-01.11.2002

 • Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki (2000-)[1]
 • Katedra Górnictwa Odkrywkowego (1997-2019)
 • Katedra Górnictwa Podziemnego (1997-2019)
 • Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów (1993-2007)[2]
 • Katedra Ekologii Terenów Górniczych (1998-2007)
 • Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle (2000-)[3]

16.12.1998-27.09.2000

 • Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki (1994-2000)[4]
 • Katedra Górnictwa Odkrywkowego (1997-2019)
 • Katedra Górnictwa Podziemnego (1997-2019)
 • Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie (1993-2000)[5]
 • Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów (1993-2007)
 • Katedra Ekologii Terenów Górniczych (1998-2007)[6]

08.10.1997-16.12.1998

 • Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki (1994-2000)
 • Katedra Górnictwa Odkrywkowego (1997-2019)
 • Katedra Górnictwa Podziemnego (1997-2019)[7]
 • Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie (1993-2000)
 • Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów (1993-2007)

29.01.1997-08.10.1997

 • Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki (1994-2000)[8]
 • Katedra Górnictwa Odkrywkowego (1997-2019)[9]
 • Zakład Górnictwa Podziemnego (1993-1997)[10]
 • Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie (1993-2000)
 • Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów (1993-2007)[11]

26.10.1994-29.01.1997

 • Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki (1994-2000)[12]
 • Zakład Technologii, Zarządzania i Inżynierii Środowiska w Górnictwie Odkrywkowym (1993-1997)[13]
 • Zakład Górnictwa Podziemnego (1993-1997)[14]
 • Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie (1993-2000)
 • Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów (1993-2007)[15]

1993-26.10.1994

 • Katedra Geomechaniki (1993-1994)[16]
 • Zakład Technologii, Zarządzania i Inżynierii Środowiska w Górnictwie Odkrywkowym (1993-1997)[17]
 • Zakład Górnictwa Podziemnego (1993-1997)[18]
 • Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie (1993-2000)[19]
 • Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów (1993-2007)[20]

1984-1992

 • Instytut Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych (1974-1992)[21]
Zakład Przeróbki Mechanicznej i Kontroli Procesów (1977-1992)[22]
Zakład Flotacji (1977-1992)[23]
Zakład Fizycznych Metod Wzbogacania (1969-1992)[24]
Zakład Specjalnych Metod Wzbogacania (1977-1992)[25]
 • Instytut Geomechaniki Górniczej (1975-1992)[26]
Zakład Mechaniki Górotworu i Tąpań (1982-1992)[27]
Zakład Mechaniki Gruntów (1969-1992)[28]
Zakład Fizyki Górotworu i Nagłych Wyrzutów Skał (1982-1992)[29]
Zakład Stateczności Wyrobisk i Zbiorników Podziemnych (1982-1992)[30]
 • Instytut Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy (1974-1992)[31]
Zakład Eksploatacji Złóż w Warunkach Zagrożeń Naturalnych (1982-1992)[32]
Zakład Aerologii Górniczej (1969-1992)[33]
Zakład Mechaniki Płynów, Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej (1982-1992)[34]
Zakład Eksploatacji Rud (1969-1992)[35]
Zakład Techniki Podziemnej Eksploatacji Węgli (1973-1992)[36]
Zakład Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Górnictwie (1969-1992)[37]
Zakład Eksploatacji Surowców Chemicznych (1982-1992)[38]
 • Instytut Projektowania i Budowy Kopalń (1969-1992)[39]
Zakład Projektowania Kopalń (1969-1992)[40]
Zakład Programowania Inwestycji i Organizacji Budownictwa Górniczego (1976-1992)[41]
Zakład Budownictwa Podziemnego (1973-1992)[42]
Zakład Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Procesów Produkcyjnych (1984-1992)[43]
Zakład Cybernetyzacji i Organizacji Kopalń (1974-1992)[44]
 • Instytut Górnictwa Odkrywkowego (1969-1992)[45]
Zakład Technologii Górnictwa Odkrywkowego (1974-1992)[46][47]
Zakład Górnictwa Otworowego i Hydromechanizacji (1973-1992)[48]
Zakład Ekonomiki i Organizacji Procesów Górniczych (1969-1992)[49]
Zakład Techniki Strzelniczej (1977-1992)[50]

1982-1983

 • Instytut Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych (1974-1992)[51]
Zakład Przeróbki Mechanicznej i Kontroli Procesów (1977-1992)[52]
Zakład Flotacji (1977-1992)
Zakład Fizycznych Metod Wzbogacania (1969-1992)[53]
Zakład Specjalnych Metod Wzbogacania (1977-1992)
 • Instytut Geomechaniki Górniczej (1975-1992)[54]
Zakład Mechaniki Górotworu i Tąpań (1982-1992)
Zakład Mechaniki Gruntów (1969-1992)[55]
Zakład Fizyki Górotworu i Nagłych Wyrzutów Skał (1982-1992)
Zakład Stateczności Wyrobisk i Zbiorników Podziemnych (1982-1992)
 • Instytut Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy (1974-1992)[56]
Zakład Eksploatacji Złóż w Warunkach Zagrożeń Naturalnych (1982-1992)
Zakład Aerologii Górniczej (1969-1992)
Zakład Mechaniki Płynów, Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej (1982-1992)
Zakład Eksploatacji Rud (1969-1992)[57]
Zakład Techniki Podziemnej Eksploatacji Węgli (1973-1992)
Zakład Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Górnictwie (1969-1992)
Zakład Eksploatacji Surowców Chemicznych (1982-1992)
 • Instytut Projektowania i Budowy Kopalń (1969-1992)[58]
Zakład Projektowania Kopalń (1969-1992)
Zakład Programowania Inwestycji i Organizacji Budownictwa Górniczego (1976-1992)
Zakład Budownictwa Podziemnego (1973-1992)
Zakład Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Procesów Górniczych (1977-1983)
Zakład Cybernetyzacji i Organizacji Kopalń (1974-1992)
 • Instytut Górnictwa Odkrywkowego (1969-1992)[59]
Zakład Technologii Górnictwa Odkrywkowego (1974-1992)
Zakład Górnictwa Otworowego i Hydromechanizacji (1973-1992)
Zakład Ekonomiki i Organizacji Procesów Górniczych (1969-1992)
Zakład Techniki Strzelniczej (1977-1992)

1977-1981

 • Instytut Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych (1974-1992)
Zakład Przeróbki Mechanicznej i Kontroli Procesów (1977-1992)
Zakład Flotacji (1977-1992)
Zakład Fizycznych Metod Wzbogacania (1969-1992)
Zakład Specjalnych Metod Wzbogacania (1977-1992)
 • Instytut Geomechaniki Górniczej (1975-1992)
Zakład Mechaniki Gruntów (1969-1992)
Zakład Mechaniki Skał (1975-1981)
Zakład Fizyki Górotworu (1975-1981)
Zakład Urządzeń Badawczych (1975-1981)
 • Instytut Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy (1974-1992)
Zakład Techniki Strzelniczej i Urabiania Skał (1973-1981)[60]
Zakład Techniki Podziemnej Eksploatacji Węgli (1973-1992)
Zakład Eksploatacji Rud (1969-1992)
Zakład Górnictwa Surowców Chemicznych i Hutniczych (1973-1981)[61]
Zakład Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Górnictwie (1969-1992)
Zakład Aerologii Górniczej (1969-1992)
Zakład Mechaniki Płynów i Termodynamiki (1974-1981)
Zakład Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej (1974-1981)
Zakład Automatyzacji Procesów Technologicznych i Budowy Prototypów (1974-1981)
 • Instytut Projektowania i Budowy Kopalń (1969-1992)
Zakład Projektowania Kopalń (1969-1992)
Zakład Programowania Inwestycji i Organizacji Budownictwa Górniczego (1976-1992)
Zakład Budownictwa Podziemnego (1973-1992)
Zakład Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Procesów Górniczych (1977-1983)
Zakład Cybernetyzacji i Organizacji Kopalń (1974-1992)
 • Instytut Górnictwa Odkrywkowego (1969-1992)
Zakład Technologii Górnictwa Odkrywkowego (1974-1992)
Zakład Górnictwa Otworowego i Hydromechanizacji (1973-1992)
Zakład Ekonomiki i Organizacji Procesów Górniczych (1969-1992)
Zakład Techniki Strzelniczej (1977-1992)
Zakład Materiałów Wybuchowych (1974-1981)

1976

 • Instytut Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych (1974-1992)[62]
Zakład Przeróbki Mechanicznej i Wykorzystania Kopalin (1974-1976)
Zakład Chemicznych i Biologicznych Metod Wzbogacania (1974-1976)
Zakład Fizycznych Metod Wzbogacania (1969-1992)
 • Instytut Geomechaniki Górniczej (1975-1992)
Zakład Mechaniki Gruntów (1969-1992)
Zakład Mechaniki Skał (1975-1981)
Zakład Fizyki Górotworu (1975-1981)
Zakład Urządzeń Badawczych (1975-1981)
 • Instytut Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy (1974-1992)
Zakład Techniki Strzelniczej i Urabiania Skał (1973-1981)
Zakład Techniki Podziemnej Eksploatacji Węgli (1973-1992)
Zakład Eksploatacji Rud (1969-1992)
Zakład Górnictwa Surowców Chemicznych i Hutniczych (1973-1981)
Zakład Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Górnictwie (1969-1992)
Zakład Aerologii Górniczej (1969-1992)
Zakład Mechaniki Płynów i Termodynamiki (1974-1981)
Zakład Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej (1974-1981)
Zakład Automatyzacji Procesów Technologicznych i Budowy Prototypów (1974-1981)
 • Instytut Projektowania i Budowy Kopalń (1969-1992)[63]
Zakład Projektowania Kopalń (1969-1992)
Zakład Programowania Inwestycji i Organizacji Budownictwa Górniczego (1976-1992)
Zakład Budownictwa Podziemnego (1973-1992)
Zakład Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Procesów Produkcyjnych (1969-1976)
Zakład Cybernetyzacji i Organizacji Kopalń (1974-1992)
 • Instytut Górnictwa Odkrywkowego (1969-1992)
Zakład Technologii Górnictwa Odkrywkowego (1974-1992)
Zakład Górnictwa Otworowego i Hydromechanizacji (1973-1992)
Zakład Ekonomiki i Organizacji Procesów Górniczych (1969-1992)
Zakład Robót Strzelniczych (1974-1976)
Zakład Materiałów Wybuchowych (1974-1981)

1974-1975

 • Instytut Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych (1974-1992)[64]
Zakład Przeróbki Mechanicznej i Wykorzystania Kopalin (1974-1976)
Zakład Chemicznych i Biologicznych Metod Wzbogacania (1974-1976)
Zakład Fizycznych Metod Wzbogacania (1969-1992)
 • Instytut Mechaniki Górniczej (1969-1975)[65]
Zakład Mechaniki Górniczej (1969-1975)
Zakład Mechaniki Górotworu (1969-1975)
Zakład Mechaniki Gruntów (1969-1992)
 • Instytut Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy (1974-1992)[66]
Zakład Techniki Strzelniczej i Urabiania Skał (1973-1981)
Zakład Techniki Podziemnej Eksploatacji Węgli (1973-1992)
Zakład Eksploatacji Rud (1969-1992)
Zakład Górnictwa Surowców Chemicznych i Hutniczych (1973-1981)
Zakład Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Górnictwie (1969-1992)
Zakład Aerologii Górniczej (1969-1992)
Zakład Mechaniki Płynów i Termodynamiki (1974-1981)
Zakład Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej (1974-1981)
Zakład Automatyzacji Procesów Technologicznych i Budowy Prototypów (1974-1981)
 • Instytut Projektowania i Budowy Kopalń (1969-1992)
Zakład Projektowania Kopalń (1969-1992)
Zakład Programowania Inwestycji i Organizacji Budownictwa (1969-1975)
Zakład Budownictwa Podziemnego (1973-1992)
Zakład Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Procesów Produkcyjnych (1969-1976)
Zakład Cybernetyzacji i Organizacji Kopalń (1974-1992)
 • Instytut Górnictwa Odkrywkowego (1969-1992)
Zakład Technologii Górnictwa Odkrywkowego (1974-1992)
Zakład Górnictwa Otworowego i Hydromechanizacji (1973-1992)
Zakład Ekonomiki i Organizacji Procesów Górniczych (1969-1992)
Zakład Robót Strzelniczych (1974-1976)
Zakład Materiałów Wybuchowych (1974-1981)

1973

 • Instytut Przeróbki Surowców Mineralnych (1969-1974)[67]
Zakład Przeróbki Mechanicznej (1969-1974)
Zakład Fizycznych Metod Wzbogacania (1969-1992)
Zakład Fizykochemicznych Metod Wzbogacania (1969-1973)
Zakład Wzbogacania Chemicznego i Biologicznego (1969-1973)
Zakład Organizacji i Kontroli Procesów Technologicznych (1969-1973)
 • Instytut Mechaniki Górniczej (1969-1975)
Zakład Mechaniki Górniczej (1969-1975)
Zakład Mechaniki Górotworu (1969-1975)
Zakład Mechaniki Gruntów (1969-1992)
 • Instytut Górnictwa Podziemnego (1969-1974)[68]
Zakład Techniki Strzelniczej i Urabiania Skał (1973-1981)[69]
Zakład Techniki Podziemnej Eksploatacji Węgli (1973-1992)
Zakład Eksploatacji Rud (1969-1992)
Zakład Górnictwa Surowców Chemicznych i Hutniczych (1973-1981)[70]
Zakład Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Górnictwie (1969-1992)
Zakład Aerologii Górniczej (1969-1992)
Zakład Hydromechaniki (1969-1974)
 • Instytut Projektowania i Budowy Kopalń (1969-1992)
Zakład Projektowania Kopalń (1969-1992)
Zakład Programowania Inwestycji i Organizacji Budownictwa (1969-1975)
Zakład Budownictwa Podziemnego (1973-1992)
Zakład Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Procesów Produkcyjnych (1969-1976)
 • Instytut Górnictwa Odkrywkowego (1969-1992)
Zakład Projektowania i Robót Wydobywczych (1969-1974)
Zakład Górnictwa Otworowego i Hydromechanizacji (1973-1992)
Zakład Techniki Zwałowania i Odwadniania (1969-1974)
Zakład Ekonomiki i Organizacji Procesów Górniczych (1969-1992)
 • Instytut Chemii Górniczej i Fizykochemii Sorbentów (1972-1974)[71]
Zakład Chemii Górniczej (1972-1974)[72]
Zakład Metodologii i Badań Sorbentów (1972-1974))[73]
Zakład Technologii i Konstrukcji Urządzeń do Otrzymywania Węgli Aktywnych (1972-1974)
Zakład Zastosowań Sorbentów (1972-1974)

1972

 • Instytut Przeróbki Surowców Mineralnych (1969-1974)
Zakład Przeróbki Mechanicznej (1969-1974)
Zakład Fizycznych Metod Wzbogacania (1969-1992)
Zakład Fizykochemicznych Metod Wzbogacania (1969-1973)
Zakład Wzbogacania Chemicznego i Biologicznego (1969-1973)
Zakład Organizacji i Kontroli Procesów Technologicznych (1969-1973)
 • Instytut Mechaniki Górniczej (1969-1975)
Zakład Mechaniki Górniczej (1969-1975)
Zakład Mechaniki Górotworu (1969-1975)
Zakład Mechaniki Gruntów (1969-1992)
 • Instytut Górnictwa Podziemnego (1969-1974)
Zakład Eksploatacji Węgli (1969-1972)
Zakład Eksploatacji Rud (1969-1992)
Zakład Górnictwa Surowców Chemicznych (1969-1972)
Zakład Techniki Urabiania Skał (1969-1972)
Zakład Eksploatacji w Warunkach Szczególnych Zagrożeń Naturalnych (1969-1972)
Zakład Aerologii Górniczej (1969-1992)
Zakład Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Górnictwie (1969-1992)
Zakład Hydromechaniki (1969-1974)
Zakład Chemii Górniczej (1969-1972)
 • Instytut Projektowania i Budowy Kopalń (1969-1992)
Zakład Projektowania Kopalń (1969-1992)
Zakład Programowania Inwestycji i Organizacji Budownictwa (1969-1975)
Zakład Głębienia Szybów (1969-1972)
Zakład Obudowy Górniczej (1969-1972)
Zakład Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Procesów Produkcyjnych (1969-1976)
 • Instytut Górnictwa Odkrywkowego (1969-1992)
Zakład Projektowania i Robót Wydobywczych (1969-1974)
Zakład Robót Udostępniających i Hydromechanizacji (1969-1972)
Zakład Techniki Zwałowania i Odwadniania (1969-1974)
Zakład Ekonomiki i Organizacji Procesów Górniczych (1969-1992)
 • Instytut Chemii Górniczej i Fizykochemii Sorbentów (1972-1974)[74]
Zakład Chemii Górniczej (1972-1974)
Zakład Metodologii i Badań Sorbentów (1972-1974)
Zakład Technologii i Konstrukcji Urządzeń do Otrzymywania Węgli Aktywnych (1972-1974)
Zakład Zastosowań Sorbentów (1972-1974)

1969-1971

 • Instytut Przeróbki Surowców Mineralnych (1969-1974)[75]
Zakład Przeróbki Mechanicznej (1969-1974)
Zakład Fizycznych Metod Wzbogacania (1969-1992)[76]
Zakład Fizykochemicznych Metod Wzbogacania (1969-1973)
Zakład Wzbogacania Chemicznego i Biologicznego (1969-1973)
Zakład Organizacji i Kontroli Procesów Technologicznych (1969-1973)
 • Instytut Mechaniki Górniczej (1969-1975)[77]
Zakład Mechaniki Górniczej (1969-1975)
Zakład Mechaniki Górotworu (1969-1975)
Zakład Mechaniki Gruntów (1969-1992)[78]
 • Instytut Górnictwa Podziemnego (1969-1974)[79]
Zakład Eksploatacji Węgli (1969-1972)
Zakład Eksploatacji Rud (1969-1992)[80]
Zakład Górnictwa Surowców Chemicznych (1969-1972)
Zakład Techniki Urabiania Skał (1969-1972)
Zakład Eksploatacji w Warunkach Szczególnych Zagrożeń Naturalnych (1969-1972)
Zakład Aerologii Górniczej (1969-1992)
Zakład Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Górnictwie (1969-1992)
Zakład Hydromechaniki (1969-1974)
Zakład Chemii Górniczej (1969-1972)
 • Instytut Projektowania i Budowy Kopalń (1969-1992)[81]
Zakład Projektowania Kopalń (1969-1992)
Zakład Programowania Inwestycji i Organizacji Budownictwa (1969-1975)
Zakład Głębienia Szybów (1969-1972)
Zakład Obudowy Górniczej (1969-1972)
Zakład Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Procesów Produkcyjnych (1969-1976)
 • Instytut Górnictwa Odkrywkowego (1969-1992)[82]
Zakład Projektowania i Robót Wydobywczych (1969-1974)
Zakład Robót Udostępniających i Hydromechanizacji (1969-1972)
Zakład Techniki Zwałowania i Odwadniania (1969-1974)
Zakład Ekonomiki i Organizacji Procesów Górniczych (1969-1992)

1968

 • Katedra Aerologii i Hydromechaniki Górniczej (1952-1969)[83]
Zakład Aerologii Górniczej (1952-1969)
Zakład Hydromechaniki Górniczej (1956-1969)
 • Katedra Budownictwa Podziemnego Kopalń (1968-1969)[84]
Zakład Głębienia Szybów (1968-1969)[85]
Zakład Obudowy Górniczej (1968-1969)[86]
 • Katedra Chemii Górniczej (1957-1969)[87]
Zakład Chemii Górniczej (1957-1969)[88]
Zakład Fizykochemii Węgli (1965-1969)
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Górnictwa (1952-1969)[89]
Zakład Organizacji i Planowania w Górnictwie (1952-1969)[90]
Zakład Projektowania Zakładów Górniczych (1952-1969)[91]
 • Katedra Eksploatacji Złóż (1952-1969)[92]
Zakład Eksploatacji Złóż (1966-1969)
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1957-1969)[93]
Zakład Geometrii Wykreślnej (1958-1969)[94]
 • Katedra Górnictwa Odkrywkowego (1964-1969)
Zakład Górnictwa Odkrywkowego Złóż Niewęglowych (1964-1969)
Zakład Górnictwa Odkrywkowego Węgla Brunatnego (1964-1969)
 • Katedra Górnictwa Rud i Soli (1966-1969)[95]
Zakład Górnictwa Rud (1968-1969)
Zakład Górnictwa Soli (1968-1969)
Zakład Górnictwa Podziemnego (1968-1969)
 • Katedra Mechaniki Górniczej (1952-1969)[96]
Zakład Mechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Badań Doświadczalnych Mechaniki Górotworu (1965-1969)
 • Katedra Nauki o Pracy i Ochronie Pracy (1967-1969)[97]
Zakład Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (1967-1969)
Zakład Ochrony Pracy w Przemyśle (1967-1969)
Zakład Psychosocjologii Pracy (1967-1969)
 • Katedra Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1969)[98]
Zakład Wzbogacania Grawitacyjnego i Elektrycznego (1965-1969)
Zakład Klasyfikacji i Rozdrabniania (1965-1969)
Zakład Flotacji (1965-1969)
 • Katedra Robót Górniczych Odkrywkowych (1965-1969)[99]
Zakład Robót Górniczych Odkrywkowych (1965-1969)
Zakład Mechaniki Górotworu w Górnictwie Odkrywkowym (1965-1969)
 • Katedra Ekonomii Politycznej (1952-1968)[100]
Zakład Ekonomii Politycznej (1952-1968)[101]

1967

 • Katedra Aerologii i Hydromechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Aerologii Górniczej (1952-1969)
Zakład Hydromechaniki Górniczej (1956-1969)
 • Katedra Nauki o Pracy i Ochronie Pracy (1967-1969)[102]
Zakład Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (1967-1969)[103]
Zakład Ochrony Pracy w Przemyśle (1967-1969)[104]
Zakład Psychosocjologii Pracy (1967-1969)[105]
 • Katedra Chemii Górniczej (1957-1969)
Zakład Chemii Górniczej (1957-1969)
Zakład Fizykochemii Węgli (1965-1969)
 • Katedra Ekonomii Politycznej (1952-1968)[106]
Zakład Ekonomii Politycznej (1952-1968)[107]
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Górnictwa (1952-1969)
Zakład Organizacji i Planowania w Górnictwie (1952-1969)
Zakład Projektowania Zakładów Górniczych (1952-1969)
 • Katedra Eksploatacji Złóż (1952-1969)
Zakład Eksploatacji Złóż (1966-1969)
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1957-1969)
Zakład Geometrii Wykreślnej (1958-1969)
Zakład Matematyki (1965-1968)
 • Katedra Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej (1952-1968)[108]
Zakład Głębienia Szybów (1959-1968)[109]
Zakład Obudowy Górniczej (1959-1968)[110]
 • Katedra Górnictwa Odkrywkowego (1964-1969)
Zakład Górnictwa Odkrywkowego Złóż Niewęglowych (1964-1969)
Zakład Górnictwa Odkrywkowego Węgla Brunatnego (1964-1969)
 • Katedra Górnictwa Rud i Soli (1966-1969)
Zakład Górnictwa Rud i Soli (1966-1968)
 • Katedra Mechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Mechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Badań Doświadczalnych Mechaniki Górotworu (1965-1969)
 • Katedra Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1969)
Zakład Wzbogacania Grawitacyjnego i Elektrycznego (1965-1969)
Zakład Klasyfikacji i Rozdrabniania (1965-1969)
Zakład Flotacji (1965-1969)
 • Katedra Robót Górniczych Odkrywkowych (1965-1969)
Zakład Robót Górniczych Odkrywkowych (1965-1969)
Zakład Mechaniki Górotworu w Górnictwie Odkrywkowym (1965-1969)

1966

 • Katedra Aerologii i Hydromechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Aerologii Górniczej (1952-1969)
Zakład Hydromechaniki Górniczej (1956-1969)
 • Katedra Bezpieczeństwa Pracy (1957-1967)[111]
Zakład Bezpieczeństwa Pracy (1957-1967)[112]
 • Katedra Chemii Górniczej (1957-1969)
Zakład Chemii Górniczej (1957-1969)
Zakład Fizykochemii Węgli (1965-1969)
 • Katedra Ekonomii Politycznej (1952-1968)
Zakład Ekonomii Politycznej (1952-1968)
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Górnictwa (1952-1969)
Zakład Organizacji i Planowania w Górnictwie (1952-1969)
Zakład Projektowania Zakładów Górniczych (1952-1969)
 • Katedra Eksploatacji Złóż (1952-1969)
Zakład Eksploatacji Złóż (1966-1969)
 • Katedra Geologii Naftowej (1965-1967)[113]
Zakład Geologii Naftowej (1965-1967)
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1957-1969)
Zakład Geometrii Wykreślnej (1958-1969)
Zakład Matematyki (1965-1968)
 • Katedra Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej (1952-1968)
Zakład Głębienia Szybów (1959-1968)
Zakład Obudowy Górniczej (1959-1968)
 • Katedra Górnictwa Odkrywkowego (1964-1969)
Zakład Górnictwa Odkrywkowego Złóż Niewęglowych (1964-1969)
Zakład Górnictwa Odkrywkowego Węgla Brunatnego (1964-1969)
 • Katedra Górnictwa Rud i Soli (1966-1969)[114]
Zakład Górnictwa Rud i Soli (1966-1968)
 • Katedra Kopalnictwa Naftowego (1952-1967)[115]
Zakład Eksploatacji Ropy (1952-1967)[116]
Zakład Gazownictwa Ziemnego (1952-1967)[117]
 • Katedra Mechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Mechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Badań Doświadczalnych Mechaniki Górotworu (1965-1969)
 • Katedra Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1969)
Zakład Wzbogacania Grawitacyjnego i Elektrycznego (1965-1969)
Zakład Klasyfikacji i Rozdrabniania (1965-1969)
Zakład Flotacji (1965-1969)
 • Katedra Robót Górniczych Odkrywkowych (1965-1969)
Zakład Robót Górniczych Odkrywkowych (1965-1969)
Zakład Mechaniki Górotworu w Górnictwie Odkrywkowym (1965-1969)
 • Katedra Wiertnictwa (1946-1967)[118]
Zakład Wiertnictwa Eksploatacyjnego (1965-1967)
Zakład Wiertnictwa Przemysłowego (1965-1967)
Zakład Wiertnictwa Geologiczno-Poszukiwawczego (1965-1967)

1965

 • Katedra Aerologii i Hydromechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Aerologii Górniczej (1952-1969)
Zakład Hydromechaniki Górniczej (1956-1969)
 • Katedra Bezpieczeństwa Pracy (1957-1967)
Zakład Bezpieczeństwa Pracy (1957-1967)
 • Katedra Chemii Górniczej (1957-1969)
Zakład Chemii Górniczej (1957-1969)
Zakład Fizykochemii Węgli (1965-1969)
 • Katedra Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1969)
Zakład Wzbogacania Grawitacyjnego i Elektrycznego (1965-1969)
Zakład Klasyfikacji i Rozdrabniania (1965-1969)
Zakład Flotacji (1965-1969)
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1957-1969)
Zakład Matematyki (1965-1968)
Zakład Geometrii Wykreślnej (1958-1969)
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Górnictwa (1952-1969)
Zakład Organizacji i Planowania w Górnictwie (1952-1969)
Zakład Projektowania Zakładów Górniczych (1952-1969)
 • Katedra Eksploatacji Złóż (1952-1969)
Zakład Podziemnej Eksploatacji Złóż (1952-1966)
 • Katedra Górnictwa Ogólnego (1952-1966)[119]
Zakład Górnictwa Ogólnego (1952-1966)
 • Katedra Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej (1952-1968)
Zakład Głębienia Szybów (1959-1968)
Zakład Obudowy Górniczej (1959-1968)
 • Katedra Mechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Mechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Badań Doświadczalnych Mechaniki Górotworu (1965-1969)
 • Katedra Ekonomii Politycznej (1952-1968)
Zakład Ekonomii Politycznej (1952-1968)
 • Katedra Kopalnictwa Naftowego (1952-1967)
Zakład Eksploatacji Ropy (1952-1967)
Zakład Gazownictwa Ziemnego (1952-1967)
 • Katedra Wiertnictwa (1946-1967)
Zakład Wiertnictwa Eksploatacyjnego (1965-1967)
Zakład Wiertnictwa Przemysłowego (1965-1967)
Zakład Wiertnictwa Geologiczno-Poszukiwawczego (1965-1967)
 • Katedra Geologii Naftowej (1965-1967)[120]
Zakład Geologii Naftowej (1965-1967)
 • Katedra Górnictwa Odkrywkowego (1964-1969)
Zakład Górnictwa Odkrywkowego Złóż Niewęglowych (1964-1969)
Zakład Górnictwa Odkrywkowego Węgla Brunatnego (1964-1969)
 • Katedra Robót Górniczych Odkrywkowych (1965-1969)[121]
Zakład Robót Górniczych Odkrywkowych (1965-1969)
Zakład Mechaniki Górotworu w Górnictwie Odkrywkowym (1965-1969)

1964

 • Katedra Aerologii i Hydromechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Aerologii Górniczej (1952-1969)
Zakład Hydromechaniki Górniczej (1956-1969)
 • Katedra Bezpieczeństwa Pracy (1957-1967)
Zakład Bezpieczeństwa Pracy (1957-1967)
 • Katedra Chemii Górniczej (1957-1969)
Zakład Chemii Górniczej (1957-1969)
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Górnictwa (1952-1969)
Zakład Organizacji i Planowania w Górnictwie (1952-1969)
Zakład Projektowania Zakładów Górniczych (1952-1969)
 • Katedra Eksploatacji Złóż (1952-1969)
Zakład Podziemnej Eksploatacji Złóż (1952-1966)
 • Katedra Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej (1952-1968)
Zakład Głębienia Szybów (1959-1968)
Zakład Obudowy Górniczej (1959-1968)
 • Katedra Górnictwa Ogólnego (1952-1966)
Zakład Górnictwa Ogólnego (1952-1966)
 • Katedra Kopalnictwa Naftowego (1952-1967)
Zakład Eksploatacji Ropy (1952-1967)
Zakład Gazownictwa Ziemnego (1952-1967)
 • Katedra Mechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Mechaniki Górniczej (1952-1969)
 • Katedra Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1969)
Zakład Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1965)
 • Katedra Górnictwa Odkrywkowego (1964-1969)
Zakład Górnictwa Odkrywkowego Złóż Niewęglowych (1964-1969)
Zakład Górnictwa Odkrywkowego Węgla Brunatnego (1964-1969)
 • Katedra Wiertnictwa (1946-1967)
Zakład Wiertnictwa (1951-1965)
 • Katedra Ekonomii Politycznej (1952-1968)
Zakład Ekonomii Politycznej (1952-1968)
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1957-1969)
Zakład Geometrii Wykreślnej (1958-1969)

1961-1963

 • Katedra Aerologii i Hydromechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Aerologii Górniczej (1952-1969)
Zakład Hydromechaniki Górniczej (1956-1969)
 • Katedra Bezpieczeństwa Pracy (1957-1967)
Zakład Bezpieczeństwa Pracy (1957-1967)
 • Katedra Chemii Górniczej (1957-1969)
Zakład Chemii Górniczej (1957-1969)
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Górnictwa (1952-1969)
Zakład Organizacji i Planowania w Górnictwie (1952-1969)
Zakład Projektowania Zakładów Górniczych (1952-1969)
 • Katedra Eksploatacji Złóż (1952-1969)
Zakład Odkrywkowej Eksploatacji Złóż Niewęglowych (1960-1964)
Zakład Podziemnej Eksploatacji Złóż Węgla Brunatnego (1960-1964)
Zakład Podziemnej Eksploatacji Złóż (1952-1966)
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1957-1969)
Zakład Geometrii Wykreślnej (1958-1969)
 • Katedra Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej (1952-1968)
Zakład Głębienia Szybów (1959-1968)
Zakład Obudowy Górniczej (1959-1968)
 • Katedra Górnictwa Ogólnego (1952-1966)
Zakład Górnictwa Ogólnego (1952-1966)
 • Katedra Kopalnictwa Naftowego (1952-1967)
Zakład Eksploatacji Ropy (1952-1967)
Zakład Gazownictwa Ziemnego (1952-1967)
 • Katedra Mechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Mechaniki Górniczej (1952-1969)
 • Katedra Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1969)
Zakład Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1965)
 • Katedra Wiertnictwa (1946-1967)
Zakład Wiertnictwa (1951-1965)
 • Katedra Ekonomii Politycznej (1952-1968)
Zakład Ekonomii Politycznej (1952-1968)

1960

 • Katedra Aerologii i Hydromechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Aerologii Górniczej (1952-1969)
Zakład Hydromechaniki Górniczej (1956-1969)
 • Katedra Bezpieczeństwa Pracy (1957-1967)
Zakład Bezpieczeństwa Pracy (1957-1967)
 • Katedra Chemii Górniczej (1957-1969)
Zakład Chemii Górniczej (1957-1969)
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Górnictwa (1952-1969)
Zakład Organizacji i Planowania w Górnictwie (1952-1969)
Zakład Projektowania Zakładów Górniczych (1952-1969)
 • Katedra Eksploatacji Złóż (1952-1969)
Zakład Odkrywkowej Eksploatacji Złóż (1952-1960)
Zakład Podziemnej Eksploatacji Złóż (1952-1966)
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1957-1969)
Zakład Geometrii Wykreślnej (1958-1969)
 • Katedra Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej (1952-1968)
Zakład Głębienia Szybów (1959-1968)
Zakład Obudowy Górniczej (1959-1968)
 • Katedra Górnictwa Ogólnego (1952-1966)
Zakład Górnictwa Ogólnego (1952-1966)
 • Katedra Kopalnictwa Naftowego (1952-1967)
Zakład Eksploatacji Ropy (1952-1967)
Zakład Gazownictwa Ziemnego (1952-1967)
 • Katedra Mechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Mechaniki Górniczej (1952-1969)
 • Katedra Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1969)
Zakład Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1965)
 • Katedra Wiertnictwa (1946-1967)
Zakład Wiertnictwa (1951-1965)
 • Katedra Ekonomii Politycznej (1952-1968)
Zakład Ekonomii Politycznej (1952-1968)

1959

 • Katedra Aerologii i Hydromechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Aerologii Górniczej (1952-1969)
Zakład Hydromechaniki Górniczej (1956-1969)
 • Katedra Bezpieczeństwa Pracy (1957-1967)
Zakład Bezpieczeństwa Pracy (1957-1967)
 • Katedra Chemii Górniczej (1957-1969)
Zakład Chemii Górniczej (1957-1969)
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Górnictwa (1952-1969)
Zakład Organizacji i Planowania w Górnictwie (1952-1969)
Zakład Projektowania Zakładów Górniczych (1952-1969)
 • Katedra Eksploatacji Złóż (1952-1969)
Zakład Odkrywkowej Eksploatacji Złóż (1952-1960)
Zakład Podziemnej Eksploatacji Złóż (1952-1966)
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1957-1969)
Zakład Geometrii Wykreślnej (1958-1969)
 • Katedra Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej (1952-1968)
Zakład Głębienia Szybów (1959-1968)[122]
Zakład Obudowy Górniczej (1959-1968)[123]
 • Katedra Górnictwa Ogólnego (1952-1966)
Zakład Górnictwa Ogólnego (1952-1966)
 • Katedra Kopalnictwa Naftowego (1952-1967)
Zakład Eksploatacji Ropy (1952-1967)
Zakład Gazownictwa Ziemnego (1952-1967)
 • Katedra Mechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Mechaniki Górniczej (1952-1969)
 • Katedra Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1969)
Zakład Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1965)
 • Katedra Wiertnictwa (1946-1967)
Zakład Wiertnictwa (1951-1965)
 • Katedra Ekonomii Politycznej (1952-1968)
Zakład Ekonomii Politycznej (1952-1968)

1958

 • Katedra Aerologii i Hydromechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Aerologii Górniczej (1952-1969)
Zakład Hydromechaniki Górniczej (1956-1969)
 • Katedra Bezpieczeństwa Pracy (1957-1967)[124]
Zakład Bezpieczeństwa Pracy (1957-1967)[125]
 • Katedra Chemii Górniczej (1957-1969)[126]
Zakład Chemii Górniczej (1957-1969)[127]
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Górnictwa (1952-1969)
Zakład Organizacji i Planowania w Górnictwie (1952-1969)
Zakład Projektowania Zakładów Górniczych (1952-1969)
 • Katedra Eksploatacji Złóż (1952-1969)
Zakład Odkrywkowej Eksploatacji Złóż (1952-1960)
Zakład Podziemnej Eksploatacji Złóż (1952-1966)
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1957-1969)[128]
Zakład Geometrii Wykreślnej (1958-1969)[129]
 • Katedra Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej (1952-1968)
Zakład Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej (1952-1959)[130]
 • Katedra Górnictwa Ogólnego (1952-1966)
Zakład Górnictwa Ogólnego (1952-1966)
 • Katedra Kopalnictwa Naftowego (1952-1967)
Zakład Eksploatacji Ropy (1952-1967)
Zakład Gazownictwa Ziemnego (1952-1967)
 • Katedra Mechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Mechaniki Górniczej (1952-1969)
 • Katedra Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1969)
Zakład Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1965)
 • Katedra Wiertnictwa (1946-1967)
Zakład Wiertnictwa (1951-1965)
 • Katedra Ekonomii Politycznej (1952-1968)
Zakład Ekonomii Politycznej (1952-1968)

1957

 • Katedra Aerologii i Hydromechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Aerologii Górniczej (1952-1969)
Zakład Hydromechaniki Górniczej (1956-1969)
 • Katedra Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Górnictwie (1956-1957)
 • Katedra Chemii Górniczej (1957-1969)[131]
Zakład Chemii Górniczej (1957-1969)[132]
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Górnictwa (1952-1969)
Zakład Organizacji i Planowania w Górnictwie (1952-1969)
Zakład Projektowania Zakładów Górniczych (1952-1969)
 • Katedra Eksploatacji Złóż (1952-1969)
Zakład Odkrywkowej Eksploatacji Złóż (1952-1960)
Zakład Podziemnej Eksploatacji Złóż (1952-1966)
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1957-1969)[133]
Zakład Geometrii Analitycznej (1957)[134]
 • Katedra Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej (1952-1968)
Zakład Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej (1952-1959)
 • Katedra Górnictwa Ogólnego (1952-1966)
Zakład Górnictwa Ogólnego (1952-1966)
 • Katedra Kopalnictwa Naftowego (1952-1967)
Zakład Eksploatacji Ropy (1952-1967)
Zakład Gazownictwa Ziemnego (1952-1967)
 • Katedra Mechaniki Górniczej (1952-1969)
Zakład Mechaniki Górniczej (1952-1969)
 • Katedra Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1969)
Zakład Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1965)
 • Katedra Wiertnictwa (1946-1967)
Zakład Wiertnictwa (1951-1965)
 • Katedra Ekonomii Politycznej (1952-1968)
Zakład Ekonomii Politycznej (1952-1968)

01.09.1952-1956

 • Katedra Aerologii i Hydromechaniki Górniczej (1952-1969)[135]
Zakład Aerologii Górniczej (1952-1969)[136]
Zakład Hydromechaniki (1952-1956)[137]
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Górnictwa (1952-1969)[138]
Zakład Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Górnictwie (1952-1956)[139]
Zakład Organizacji i Planowania w Górnictwie (1952-1969)[140]
Zakład Projektowania Zakładów Górniczych (1952-1969)[141]
 • Katedra Ekonomii Politycznej (1952-1968)[142]
Zakład Ekonomii Politycznej (1952-1968)[143]
 • Katedra Eksploatacji Złóż (1952-1969)[144]
Zakład Odkrywkowej Eksploatacji Złóż (1952-1960)
Zakład Podziemnej Eksploatacji Złóż (1952-1966)
 • Katedra Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej (1952-1968)[145]
Zakład Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej (1952-1959)[146]
 • Katedra Górnictwa Ogólnego (1952-1966)[147]
Zakład Górnictwa Ogólnego (1952-1966)
 • Katedra Kopalnictwa Naftowego (1952-1967)[148]
Zakład Eksploatacji Ropy (1952-1967)[149]
Zakład Gazownictwa Ziemnego (1952-1967)[150]
 • Katedra Mechaniki Górniczej (1952-1969)[151]
Zakład Mechaniki Górniczej (1952-1969)
 • Katedra Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1969)[152]
Zakład Przeróbki Mechanicznej Kopalin (1952-1965)
 • Katedra Wiertnictwa (1946-1967)
Zakład Wiertnictwa (1951-1965)

1951-01.09.1952

 • Katedra Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej (1931-1952)[153]
Zakład Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej (1951-1952)[154]
 • Katedra Górnictwa II (1922-1952)[155]
Zakład Górnictwa II (1951-1952)[156]
 • Katedra Górnictwa III (1946-1952)[157]
Zakład Górnictwa III (1951-1952)[158]
 • Katedra Matematyki I (1947-1952)[159]
 • Katedra Maszyn Górniczych (1920-1952)[160]
Zakład Maszyn Górniczych (1951-1952)[161]
 • Katedra Mechaniki Technicznej (1949-1952)[162]
Zakład Mechaniki Technicznej (1951-1952)[163]
 • Katedra Mineralogii i Petrografii (1919-1952)[164]
Zakład Mineralogii i Petrografii (1951-1952)[165]
 • Katedra Hydrauliki i Wentylacji Kopalń (1949-1952)[166]
Zakład Hydrauliki i Wentylacji Kopalń (1951-1952)[167]
 • Katedra Wiertnictwa (1946-1967)[168]
Zakład Wiertnictwa (1951-1965)[169]
 • Katedra Eksploatacji Nafty (1946-1952)[170]
Zakład Eksploatacji Nafty (1951-1952)[171]
 • Katedra Fizyki II (1946-1952)[172]
Zakład Fizyki II (1951-1952)[173]
 • Katedra Chemii Górniczej (1946-1952)[174]
Zakład Chemii Górniczej (1951-1952)[175]

1950

 • Katedra Chemii Górniczej (1946-1952)
 • Katedra Eksploatacji Nafty (1946-1952)
 • Katedra Fizyki II (1946-1952)
 • Katedra Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej (1931-1952)
 • Katedra Górnictwa II (1922-1952)
 • Katedra Górnictwa III (1946-1952)
 • Katedra Wiertnictwa (1946-1967)
 • Katedra Hydrauliki i Wentylacji Kopalń (1949-1952)[176]
 • Katedra Maszyn Górniczych (1920-1952)
 • Katedra Matematyki I (1947-1952)[177]
 • Katedra Mechaniki Technicznej (1949-1952)[178]
 • Katedra Mineralogii i Petrografii (1919-1952)

1948-1949

 • Katedra Matematyki I (1947-1952)[179]
 • Katedra Fizyki II (1946-1952)
 • Katedra Mechaniki Teoretycznej (1947-1949)[180]
 • Katedra Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej (1931-1952)
 • Katedra Górnictwa II (1922-1952)
 • Katedra Górnictwa III (1946-1952)
 • Katedra Wiertnictwa (1946-1967)
 • Katedra Eksploatacji Nafty (1946-1952)
 • Katedra Chemii Górniczej (1946-1952)
 • Katedra Mineralogii i Petrografii (1919-1952)
 • Katedra Maszyn Górniczych (1920-1952)

1947

 • Katedra Matematyki I (1947-1952)[181]
 • Katedra Fizyki II (1946-1952)
 • Katedra Mechaniki Teoretycznej (1947-1949)[182]
 • Katedra Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej (1931-1952)
 • Katedra Górnictwa II (1922-1952)
 • Katedra Górnictwa III (1946-1952)
 • Katedra Wiertnictwa (1946-1967)
 • Katedra Eksploatacji Nafty (1946-1952)
 • Katedra Chemii Górniczej (1946-1952)
 • Katedra Mineralogii i Petrografii (1919-1952)
 • Katedra Maszyn Górniczych (1920-1952)

1946

 • Katedra Matematyki (1920-1946)[183]
 • Katedra Fizyki II (1946-1952)[184]
 • Katedra Mechaniki Technicznej (1946-1947)[185]
 • Katedra Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej (1931-1952)
 • Katedra Górnictwa II (1922-1952)
 • Katedra Górnictwa III (1946-1952)[186]
 • Katedra Wiertnictwa (1946-1967)[187]
 • Katedra Eksploatacji Nafty (1946-1952)[188]
 • Katedra Chemii Górniczej (1946-1952)[189]
 • Katedra Mineralogii i Petrografii (1919-1952)
 • Katedra Maszyn Górniczych (1920-1952)

1936-1939

 • Katedra Matematyki (1920-1946)
 • Katedra Mineralogii i Petrografii (1919-1952)
 • Katedra Geologii Ogólnej (1925-1939)[190]
 • Katedra Paleontologii (1925-1939)[191]
 • Katedra Geologii Stosowanej (1921-1939)[192]
 • Katedra Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów (1931-1939)
 • Katedra Maszynoznawstwa I (1922-1939)
 • Katedra Elektrotechniki (1920-1939)
 • Katedra Maszyn Górniczych (1920-1952)
 • Katedra Geodezji i Miernictwa Górniczego (1922-1939)[193]
 • Katedra Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej (1931-1952)
 • Katedra Górnictwa II (1922-1952)
 • Katedra Górnictwa Minerałów Solnych (1936-1939)[194]
 • Katedra Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego (1936-1939)[195]
 • Katedra Prawoznawstwa (1919-1939)[196]
 • Katedra Hydrauliki (1927-1939)[197]

1933-1935

 • Katedra Matematyki (1920-1946)
 • Katedra Mineralogii i Petrografii (1919-1952)
 • Katedra Geologii Ogólnej (1925-1939)[198]
 • Katedra Paleontologii (1925-1939)
 • Katedra Geologii Stosowanej (1921-1939)[199]
 • Katedra Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów (1931-1939)
 • Katedra Maszynoznawstwa I (1922-1939)
 • Katedra Elektrotechniki (1920-1939)
 • Katedra Maszyn Górniczych (1920-1952)
 • Katedra Geodezji i Miernictwa Górniczego (1922-1939)
 • Katedra Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej (1931-1952)
 • Katedra Górnictwa II (1922-1952)
 • Katedra Halurgii (1922-1936)
 • Katedra Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty (1923-1936)[200]
 • Katedra Prawoznawstwa (1919-1939)
 • Katedra Hydrauliki (1927-1939)

1931-1932

 • Katedra Geodezji i Miernictwa Górniczego (1922-1939)[201]
 • Katedra Geologii Ogólnej (1925-1939)[202]
 • Katedra Geologii Stosowanej (1921-1939)[203]
 • Katedra Górnictwa II (1922-1952)[204]
 • Katedra Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty (1923-1936)[205]
 • Katedra Maszynoznawstwa I (1922-1939)[206]
 • Katedra Maszyn Górniczych (1920-1952)[207]
 • Katedra Matematyki (1920-1946)[208]
 • Katedra Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów (1931-1939)[209]
 • Katedra Mineralogii i Petrografii (1919-1952)[210]
 • Katedra Paleontologii (1925-1939)[211]
 • Katedra Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych (1922-1933)[212]
 • Katedra Elektrotechniki (1920-1939)[213]
 • Katedra Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej (1931-1952)[214]
 • Katedra Halurgii (1922-1936)[215]
 • Katedra Hydrauliki (1927-1939)[216]
 • Katedra Prawoznawstwa (1919-1939)[217]

1930

 • Katedra Geodezji i Miernictwa Górniczego (1922-1939)
 • Katedra Geologii Ogólnej (1925-1939)[218]
 • Katedra Geologii Stosowanej (1921-1939)
 • Katedra Górnictwa II (1922-1952)
 • Katedra Górnictwa Naftowego (1930-1931)[219]
 • Katedra Maszynoznawstwa I (1922-1939)
 • Katedra Maszyn Górniczych (1920-1952)
 • Katedra Matematyki (1920-1946)
 • Katedra Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów (1925-1930)
 • Katedra Mineralogii i Petrografii (1919-1952)
 • Katedra Paleontologii (1925-1939)
 • Katedra Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych (1922-1933)
 • Katedra Elektrotechniki (1920-1939)
 • Katedra Górnictwa I (1921-1930)
 • Katedra Halurgii (1922-1936)
 • Katedra Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty (1923-1936)
 • Katedra Hydrauliki (1927-1939)[220]
 • Katedra Prawoznawstwa (1919-1939)

1927-1929

 • Katedra Mineralogii i Petrografii (1919-1952)[221]
 • Katedra Geologii Ogólnej (1925-1939)[222]
 • Katedra Paleontologii (1925-1939)[223]
 • Katedra Górnictwa II (1922-1952)[224]
 • Katedra Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty (1923-1936)[225]
 • Katedra Geologii Stosowanej (1921-1939)[226]
 • Katedra Geodezji i Miernictwa Górniczego (1922-1939)[227]
 • Katedra Elektrotechniki (1920-1939)[228]
 • Katedra Maszyn Górniczych (1920-1952)[229]
 • Katedra Górnictwa I (1921-1930)[230]
 • Katedra Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych (1922-1933)[231]
 • Katedra Matematyki (1920-1946)[232]
 • Katedra Maszynoznawstwa I (1922-1939)[233]
 • Katedra Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów (1925-1930)[234]
 • Katedra Halurgii (1922-1936)[235]
 • Katedra Prawoznawstwa (1919-1939)[236]
 • Katedra Hydrauliki (1927-1939)[237]

1925-1926

 • Katedra Mineralogii i Petrografii (1919-1952)[238]
 • Katedra Geologii Ogólnej (1925-1939)[239]
 • Katedra Paleontologii (1925-1939)[240]
 • Katedra Górnictwa II (1922-1952)[241]
 • Katedra Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty (1923-1936)[242]
 • Katedra Geologii Stosowanej (1921-1939)[243]
 • Katedra Geodezji i Miernictwa Górniczego (1922-1939)[244]
 • Katedra Elektrotechniki (1920-1939)[245]
 • Katedra Maszyn Górniczych (1920-1952)[246]
 • Katedra Górnictwa I (1921-1930)[247]
 • Katedra Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych (1922-1933)[248]
 • Katedra Matematyki (1920-1946)[249]
 • Katedra Maszynoznawstwa I (1922-1939)[250]
 • Katedra Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów (1925-1930)[251]
 • Katedra Halurgii (1922-1936)[252]
 • Katedra Prawoznawstwa (1919-1939)[253]

1924

 • Katedra Mineralogii i Petrografii (1919-1952)[254]
 • Katedra Geologii i Paleontologii (1920-1925)[255]
 • Katedra Górnictwa II (1922-1952)[256]
 • Katedra Geologii Stosowanej (1921-1939)[257]
 • Katedra Geodezji i Miernictwa Górniczego (1922-1939)[258]
 • Katedra Elektrotechniki (1920-1939)[259]
 • Katedra Maszyn Górniczych (1920-1952)[260]
 • Katedra Górnictwa I (1921-1930)[261]
 • Katedra Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych (1922-1933)[262]
 • Katedra Matematyki (1920-1946)[263]
 • Katedra Maszynoznawstwa I (1922-1939)[264]
 • Katedra Mechaniki (1924)[265]
 • Katedra Halurgii (1922-1936)[266]
 • Katedra Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty (1923-1936)[267]
 • Katedra Prawoznawstwa (1919-1939)[268]

1923

 • Katedra Matematyki (1920-1946)[269]
 • Katedra Mechaniki Ogólnej i Technicznej (1922-1923)[270]
 • Katedra Mineralogii i Petrografii (1919-1952)[271]
 • Katedra Górnictwa I (1921-1930)[272]
 • Katedra Górnictwa II (1922-1952)[273]
 • Katedra Górnictwa Naftowego (1922-1923)[274]
 • Katedra Elektrotechniki (1920-1939)[275]
 • Katedra Geologii i Paleontologii (1920-1925)[276]
 • Katedra Geologii Stosowanej (1921-1939)[277]
 • Katedra Maszynoznawstwa I (1922-1939)[278]
 • Katedra Maszyn Górniczych (1920-1952)[279]
 • Katedra Geodezji i Miernictwa Górniczego (1922-1939)[280]
 • Katedra Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych (1922-1933)[281]
 • Katedra Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty (1923-1936)[282]
 • Katedra Halurgii (1922-1936)
 • Katedra Prawoznawstwa (1919-1939)[283]

1922

 • Katedra Matematyki (1920-1946)[284]
 • Katedra Mechaniki Ogólnej i Technicznej (1922-1923)[285]
 • Katedra Mineralogii i Petrografii (1919-1952)[286]
 • Katedra Górnictwa I (1921-1930)[287]
 • Katedra Górnictwa II (1922-1952)[288]
 • Katedra Górnictwa Naftowego (1922-1923)[289]
 • Katedra Elektrotechniki (1920-1939)[290]
 • Katedra Geologii i Paleontologii (1920-1925)[291]
 • Katedra Geologii Stosowanej (1921-1939)[292]
 • Katedra Maszynoznawstwa I (1922-1939)[293]
 • Katedra Maszyn Górniczych (1920-1952)[294]
 • Katedra Geodezji i Miernictwa Górniczego (1922-1939)[295]
 • Katedra Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych (1922-1933)[296]
 • Katedra Metalurgii Innych Poza Żelazem Metali (1922)[297]
 • Katedra Halurgii (1922-1936)[298]
 • Katedra Prawoznawstwa (1919-1939)[299]

1921

 • Katedra Matematyki (1920-1946)[300]
 • Katedra Fizyki (1919-1922)[301]
 • Katedra Mineralogii i Petrografii (1919-1952)
 • Katedra Mechaniki Ogólnej (1920-1922)[302]
 • Katedra Geologii i Paleontologii (1920-1925)[303]
 • Katedra Geologii Stosowanej (1921-1939)[304]
 • Katedra Geodezji i Miernictwa Podziemnego (1920-1922)[305]
 • Katedra Elektrotechniki (1920-1939)[306]
 • Katedra Chemii Ogólnej i Analizy Technicznej Gazów (1919-1921)[307]
 • Katedra Chemii Metali i Chemii Analitycznej Ilościowej (1920-1921)[308]
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1919-1922)[309]
 • Katedra Prawoznawstwa (1919-1939)[310]
 • Katedra Górnictwa I (1921-1930)[311]
 • Katedra Maszyn Górniczych (1920-1952)
 • Katedra Maszynoznawstwa Ogólnego (1920-1922)

1920

 • Katedra Matematyki (1920-1946)[312]
 • Katedra Fizyki (1919-1922)[313]
 • Katedra Mineralogii i Petrografii (1919-1952)
 • Katedra Mechaniki Ogólnej (1920-1922)[314]
 • Katedra Geologii i Paleontologii (1920-1925)[315]
 • Katedra Geodezji i Miernictwa Podziemnego (1920-1922)[316]
 • Katedra Elektrotechniki (1920-1939)[317]
 • Katedra Chemii Ogólnej i Analizy Technicznej Gazów (1919-1921)[318]
 • Katedra Chemii Metali i Chemii Analitycznej Ilościowej (1920-1921)[319]
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1919-1922)[320]
 • Katedra Prawoznawstwa (1919-1939)[321]
 • Katedra Maszyn Górniczych (1920-1952)[322]
 • Katedra Maszynoznawstwa Ogólnego (1920-1922)[323]

1919

 • Katedra Matematyki Wyższej (1919)[324]
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1919-1922)[325]
 • Katedra Fizyki (1919-1922)[326]
 • Katedra Mineralogii i Petrografii (1919-1952)[327]
 • Katedra Chemii Ogólnej i Technicznej Analizy Gazów (1919-1921)[328]
 • Katedra Teorii Budowy Maszyn (1919)[329]

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Antoni Maria Emilian HoborskiDziekan19191920
Jan Jakub StockProdziekan19191920
Jan Jakub StockDziekan19201921
Jan StudniarskiDziekan19211922
Oskar NowotnyDziekan19221924
Stanisław SkoczylasDziekan19241926
Oskar NowotnyProdziekan19241926
Henryk CzeczottDziekan19261927
Stanisław SkoczylasProdziekan19261927
Zygmunt RozenProdziekan19271929
Jan Konrad Eligard KrauzeDziekan19271930
Walery GoetelDziekan19301934
Zygmunt RozenProdziekan19311934
Feliks Franciszek ZalewskiDziekan19341936
Feliks Franciszek ZalewskiProdziekan19361938
Witold BudrykDziekan19361939
Stefan Jan CzarnockiProdziekan19381939
Witold BudrykDziekan19451948
Stanisław GołąbProdziekan19461948
Stanisław GołąbDziekan19481950
Antoni Lambert Eligiusz SałustowiczProdziekan19481950
Antoni Lambert Eligiusz SałustowiczDziekan19501952
Jan Józef CząstkaProdziekan19501952
Jerzy Henryk LitwiniszynProdziekan19521954
Zdzisław Karol WilkDziekan19521954
Włodzimierz Stanisław StępińskiProdziekan19531954
Włodzimierz Stanisław StępińskiDziekan19541956
Stanisław Leopold KormanProdziekan19541956
Józef ZnańskiProdziekan19541956
Julian Michał Samujłło-SulimaProdziekan19561960
Józef ZnańskiDziekan19561958
Tadeusz Karol CzechowiczProdziekan19561958
Stanisław Marian KnotheDziekan19581960
Witold ŻabickiProdziekan19581962
Zdzisław Karol WilkDziekan19601962
Mieczysław LasońProdziekan19601964
Stanisław Leopold KormanProdziekan19601964
Zdzisław Kazimierz MaciejaszProdziekan19611965
Jan Alfred WalewskiDziekan19621966
Tadeusz RachwałProdziekan19641969
Andrzej DunikowskiProdziekan19641969
Julian Michał Samujłło-SulimaProdziekan19641966
Zdzisław Kazimierz MaciejaszDziekan19661969
Henryk Zbigniew FilcekProdziekan19661969
Zbigniew StrzeleckiProdziekan19691972
Andrzej CzaplińskiProdziekan19691972
Henryk Zbigniew FilcekDziekan19691972
Stanisław TakuskiProdziekan19691972
Tadeusz RyncarzDziekan19721975
Jacek ZabierowskiProdziekan19721981
Władysław PilchProdziekan19721975
Karol DrzewieckiProdziekan19721975
Mieczysław JawieńProdziekan19731975
Jan PawińskiProdziekan19751980
Janusz Ryszard RoszkowskiDziekan19751978
Zbigniew Wojciech OnderkaProdziekan19751978
Zdzisław KłeczekProdziekan19751978
Zbigniew Wojciech OnderkaProdziekan19781981
Alfred Zdzisław TrzaskaProdziekan19801984
Jadwiga KłosińskaProdziekan19811981
Jacek ZabierowskiDziekan19811981
Karol DrzewieckiProdziekan19811983
Stanisław Marian KnotheDziekan19811984
Jan WalaszczykProdziekan19811985
Stanisław PiechotaProdziekan19841987
Tadeusz RyncarzDziekan19841987
Kazimierz CzopekProdziekan19841987
Andrzej Franciszek WichurProdziekan19861990
Stanisław PiechotaProdziekan19871990
Jacek ZabierowskiDziekan19871990
Kazimierz CzopekProdziekan19871990
Wiesław KoziołProdziekan19901993
Bronisław Jan BarchańskiProdziekan19901993
Jacek ZabierowskiDziekan19901993
Andrzej ZorychtaProdziekan19901993
Wiesław KoziołProdziekan19931996
Roman MagdaProdziekan19931996
Kazimierz CzopekDziekan19931996
Antoni Józef TajduśProdziekan19931996
Maciej Zbigniew MazurkiewiczProdziekan19961997
Antoni Józef TajduśDziekan19961999
Jerzy KlichProdziekan19961999
Nikodem SzlązakProdziekan19971999
Antoni Józef TajduśDziekan19992002
Jerzy KlichProdziekan19992002
Nikodem SzlązakProdziekan19992002
Jerzy Romuald KickiProdziekan20002002

Osoby związane z wydziałem

Leopold Adamiakowski, Aleksander Anasiewicz, Michał Bednarski, Zygmunt Bielski-Saryusz, Stanisław Blaschke, Władysław Bobrowski, Karol Nereusz Bohdanowicz, Roman Bromowicz, Witold Budryk, Wacław Bolesław Cybulski, Tadeusz Karol Czechowicz, Henryk Czeczott, Adam Franciszek Czeżowski, Lucjan Czerski, Wiesław Długosz, Adam Drath, Franciszek Drobniak, Karol Drzewiecki, Andrzej Dunikowski, Jan Leszek Dziunikowski, Henryk Zbigniew Filcek, Tadeusz Grzebieniowski, Jerzy Augustyn Gustkiewicz, Antoni Maria Emilian Hoborski, Danuta Maria Ideć, Alfred Jakubowski, Jan Jarosz, Mieczysław Jawień, Franciszek Jopek, Zbigniew Jan Jura, Aleksandra Jakóbska, Kazimierz Kasiński, Tomasz Klenczar, Kazimierz Jan Kling, Marian Klott de Heidenfeld, Bolesław Kłapkowski, Jadwiga Kłosińska, Stanisław Marian Knothe, Jerzy Kolbe, Stanisław Leopold Korman, Dionizy Korol, Zbigniew Stanisław Kozłowski, Stefan Kreutz, Władysław Krukowiecki, Bolesław Krupiński, Czesław Kuźniar, Zygmunt Kwiecień, Tadeusz Piotr Laskowski, Jerzy Henryk Litwiniszyn, Marian Józef Machowski… dalsze wyniki

Przypisy

 1. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Katedrę Geomechaniki ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 26.10.1994 w miejsce Katedry Geomechaniki (1993-1994) tworzy się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki (1994-2000) ; Uchwałą nr 76 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki na: Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
 2. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów ; Uchwałą nr 27, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 28.03.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów na: Katedrę Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska (2007-2010) ; Uchwałą nr 81, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 30.06.2010, pozytywnie zaopiniował zniesienie przez Rektora AGH Katedry Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
 3. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie (1993-2000) ; Uchwałą nr 76, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27.09.2000, przekształca Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie na: Katedrę Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
 4. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Katedrę Geomechaniki ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 26.10.1994 w miejsce Katedry Geomechaniki (1993-1994) tworzy się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki (1994-2000) ; Uchwałą nr 76 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki na: Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
 5. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie (1993-2000) ; Uchwałą nr 76, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27.09.2000, przekształca Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie na: Katedrę Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
 6. Uchwałą nr 112 Senatu AGH z dnia 16.12.1998 utworzono Katedrę Ekologii Terenów Górniczych (1998-2007) ; Uchwałą nr 27, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 28.03.2007 pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Katedry Ekologii Terenów Górniczych na: Katedrę Ekologii Terenów Przemysłowych (2007-2010) ; Uchwałą nr 81, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 30.06.2010 pozytywnie zaopiniował zniesienie przez Rektora AGH Katedry Ekologii Terenów Przemysłowych
 7. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Górnictwa Podziemnego ; Uchwałą nr 84, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 8.10.1997, zmienia nazwę Zakładu Górnictwa Podziemnego na: Katedra Górnictwa Podziemnego ; na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, po zasięgnięciu opinii Senatu AGH, Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Zarządzeniem nr 24 z dnia 12.06.2019, przekształca Katedrę Górnictwa Podziemnego, Katedrę Górnictwa Odkrywkowego, Katedrę Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w Katedry: Katedrę Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy i Katedrę Inżynierii Środowiska
 8. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Katedrę Geomechaniki ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 26.10.1994 w miejsce Katedry Geomechaniki (1993-1994) tworzy się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki (1994-2000) ; Uchwałą nr 76 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki na: Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
 9. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Technologii, Zarządzania i Inżynierii Środowiska w Górnictwie Odkrywkowym (1993-2007) ; Uchwałą nr 6, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 29.01.1997, zmienia nazwę Zakładu Technologii, Zarządzania i Inżynierii Środowiska w Górnictwie Odkrywkowym na: Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, po zasięgnięciu opinii Senatu AGH, Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Zarządzeniem nr 24 z dnia 12.06.2019, przekształca Katedrę Górnictwa Odkrywkowego, Katedrę Górnictwa Podziemnego, Katedrę Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w Katedry: Katedrę Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy i Katedrę Inżynierii Środowiska
 10. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Górnictwa Podziemnego ; Uchwałą nr 84, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 8.10.1997, zmienia nazwę Zakładu Górnictwa Podziemnego na: Katedra Górnictwa Podziemnego ; na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, po zasięgnięciu opinii Senatu AGH, Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Zarządzeniem nr 24 z dnia 12.06.2019, przekształca Katedrę Górnictwa Podziemnego, Katedrę Górnictwa Odkrywkowego, Katedrę Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w Katedry: Katedrę Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy i Katedrę Inżynierii Środowiska
 11. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów ; Uchwałą nr 27, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 28.03.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów na: Katedrę Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska (2007-2010) ; Uchwałą nr 81, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 30.06.2010, pozytywnie zaopiniował zniesienie przez Rektora AGH Katedry Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
 12. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Katedrę Geomechaniki ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 26.10.1994 w miejsce Katedry Geomechaniki (1993-1994) tworzy się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki (1994-2000) ; Uchwałą nr 76 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki na: Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
 13. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Technologii, Zarządzania i Inżynierii Środowiska w Górnictwie Odkrywkowym (1993-2007) ; Uchwałą nr 6, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 29.01.1997, zmienia nazwę Zakładu Technologii, Zarządzania i Inżynierii Środowiska w Górnictwie Odkrywkowym na: Katedra Górnictwa Odkrywkowego
 14. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Górnictwa Podziemnego ; Uchwałą nr 84, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 8.10.1997, zmienia nazwę Zakładu Górnictwa Podziemnego na: Katedra Górnictwa Podziemnego ; na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, po zasięgnięciu opinii Senatu AGH, Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Zarządzeniem nr 24 z dnia 12.06.2019, przekształca Katedrę Górnictwa Podziemnego, Katedrę Górnictwa Odkrywkowego, Katedrę Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w Katedry: Katedrę Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy i Katedrę Inżynierii Środowiska
 15. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów ; Uchwałą nr 27, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 28.03.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów na: Katedrę Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska (2007-2010) ; Uchwałą nr 81, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 30.06.2010, pozytywnie zaopiniował zniesienie przez Rektora AGH Katedry Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
 16. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Katedrę Geomechaniki ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 26.10.1994 w miejsce Katedry Geomechaniki (1993-1994) tworzy się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki (1994-2000) ; Uchwałą nr 76 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki na: Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
 17. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Technologii, Zarządzania i Inżynierii Środowiska w Górnictwie Odkrywkowym (1993-2007) ; Uchwałą nr 6, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 29.01.1997, zmienia nazwę Zakładu Technologii, Zarządzania i Inżynierii Środowiska w Górnictwie Odkrywkowym na: Katedra Górnictwa Odkrywkowego
 18. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Górnictwa Podziemnego ; Uchwałą nr 84, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 8.10.1997, zmienia nazwę Zakładu Górnictwa Podziemnego na: Katedra Górnictwa Podziemnego ; na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, po zasięgnięciu opinii Senatu AGH, Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Zarządzeniem nr 24 z dnia 12.06.2019, przekształca Katedrę Górnictwa Podziemnego, Katedrę Górnictwa Odkrywkowego, Katedrę Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w Katedry: Katedrę Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy i Katedrę Inżynierii Środowiska
 19. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie (1993-2000) ; Uchwałą nr 76, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27.09.2000, przekształca Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie na: Katedrę Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
 20. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów ; Uchwałą nr 27, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 28.03.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów na: Katedrę Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska (2007-2010) ; Uchwałą nr 81, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 30.06.2010, pozytywnie zaopiniował zniesienie przez Rektora AGH Katedry Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
 21. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Przeróbki Surowców Mineralnych (1969-1974) ; Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29.07.1974 zmiana nazwy Instytutu Przeróbki Surowców Mineralnych na: Instytut Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych (1974-1992) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 01.10.1974 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 22. W Informatorze o działalności naukowej AGH w roku 1984,1986-1988,1990 Zakład Przeróbki Mechanicznej i Kontroli Procesów pod nazwą Zakład Przeróbki Mechanicznej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 23. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 24. Zakład Fizycznych Metod Wzbogacania w latach: 1969-1974 w Instytucie Przeróbki Surowców Mineralnych, 1974-1992 w Instytucie Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 25. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 26. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 27. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 28. Zakład Mechaniki Gruntów w latach: 1969-1975 w Instytucie Mechaniki Górniczej, 1975-1992 w Instytucie Geomechaniki Górniczej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 29. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 30. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 31. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Górnictwa Podziemnego (1969-1974) ; Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6.09.1974 zmiana nazwy Instytutu Górnictwa Podziemnego na: Instytut Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy (1974-1992) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 1.10.1974 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 32. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 33. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 34. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 35. Zakład Eksploatacji Rud w l. 1969-1974 w Instytucie Górnictwa Podziemnego, w l. 1974-1992 w Instytucie Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 36. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 37. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 38. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 39. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Projektowania i Budowy Kopalń ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 40. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 41. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 42. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 43. na podst. Informator o działalności naukowej AGH w roku 1984,1986,1988,1990 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 44. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 45. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Górnictwa Odkrywkowego ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 46. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 47. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 48. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 49. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 50. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 51. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Przeróbki Surowców Mineralnych (1969-1974) ; Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29.07.1974 zmiana nazwy Instytutu Przeróbki Surowców Mineralnych na: Instytut Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych (1974-1992) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 01.10.1974 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 52. W Informatorze o działalności naukowej AGH w roku 1984,1986-1988,1990 Zakład Przeróbki Mechanicznej i Kontroli Procesów pod nazwą Zakład Przeróbki Mechanicznej
 53. Zakład Fizycznych Metod Wzbogacania w latach: 1969-1974 w Instytucie Przeróbki Surowców Mineralnych, 1974-1992 w Instytucie Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych
 54. Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 55. Zakład Mechaniki Gruntów w latach: 1969-1975 w Instytucie Mechaniki Górniczej, 1975-1992 w Instytucie Geomechaniki Górniczej
 56. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Górnictwa Podziemnego (1969-1974) ; Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6.09.1974 zmiana nazwy Instytutu Górnictwa Podziemnego na: Instytut Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy (1974-1992) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 1.10.1974 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 57. Zakład Eksploatacji Rud w l. 1969-1974 w Instytucie Górnictwa Podziemnego, w l. 1974-1992 w Instytucie Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy
 58. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Projektowania i Budowy Kopalń ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 59. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Górnictwa Odkrywkowego ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 60. Zakład Techniki Strzelniczej i Urabiania Skał w l. 1973-1974 w Instytucie Górnictwa Podziemnego, w l. 1974-1981 w Instytucie Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy
 61. Zakład Górnictwa Surowców Chemicznych i Hutniczych w l. 1973-1974 w Instytucie Górnictwa Podziemnego, w l. 1974-1981 w Instytucie Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy
 62. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Przeróbki Surowców Mineralnych (1969-1974) ; Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29.07.1974 zmiana nazwy Instytutu Przeróbki Surowców Mineralnych na: Instytut Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych (1974-1992) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 63. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Projektowania i Budowy Kopalń ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 64. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Przeróbki Surowców Mineralnych (1969-1974) ; Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29.07.1974 zmiana nazwy Instytutu Przeróbki Surowców Mineralnych na: Instytut Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych (1974-1992) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 01.10.1974 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 65. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Mechaniki Górniczej (1969-1975)
 66. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Górnictwa Podziemnego (1969-1974) ; Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6.09.1974 zmiana nazwy Instytutu Górnictwa Podziemnego na: Instytut Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy (1974-1992) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 1.10.1974 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 67. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Przeróbki Surowców Mineralnych (1969-1974) ; Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29.07.1974 zmiana nazwy Instytutu Przeróbki Surowców Mineralnych na: Instytut Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych (1974-1992) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 01.10.1974 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 68. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Górnictwa Podziemnego (1969-1974) ; Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6.09.1974 zmiana nazwy Instytutu Górnictwa Podziemnego na: Instytut Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy (1974-1992) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 1.10.1974 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 69. Zakład Techniki Strzelniczej i Urabiania Skał w l. 1973-1974 w Instytucie Górnictwa Podziemnego, w l. 1974-1981 w Instytucie Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy
 70. Zakład Górnictwa Surowców Chemicznych i Hutniczych w l. 1973-1974 w Instytucie Górnictwa Podziemnego, w l. 1974-1981 w Instytucie Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy
 71. Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 8.09.1972 utworzono Instytut Chemii Górniczej i Fizykochemii Sorbentów ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 1.09.1972 ; Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6.09.1974 przekształca się Instytut Chemii Górniczej i Fizykochemii Sorbentów w: Instytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów - spełniający funkcję Wydziału (1974-1991) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 1.10.1974 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 28.05.1991 Instytut przekształca się na: Wydział Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów (1991-1995) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 19.04.1995 Wydział Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów zmienia nazwę na: Wydział Paliw i Energii (1995-2008) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 10.12.2008 z dniem 1.01.2009 Wydział Paliw i Energii przekształca się na: Wydział Energetyki i Paliw
 72. w l.1974-1979 Zakład Chemii Górniczej w Instytucie Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów
 73. w l.1974-1979 Zakład Metodologii i Badań Sorbentów w Instytucie Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów
 74. Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 8.09.1972 utworzono Instytut Chemii Górniczej i Fizykochemii Sorbentów ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 1.09.1972 ; Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6.09.1974 przekształca się Instytut Chemii Górniczej i Fizykochemii Sorbentów w: Instytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów - spełniający funkcję Wydziału (1974-1991) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 1.10.1974 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 28.05.1991 Instytut przekształca się na: Wydział Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów (1991-1995) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 19.04.1995 Wydział Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów zmienia nazwę na: Wydział Paliw i Energii (1995-2008) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 10.12.2008 z dniem 1.01.2009 Wydział Paliw i Energii przekształca się na: Wydział Energetyki i Paliw
 75. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Przeróbki Surowców Mineralnych (1969-1974) ; Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29.07.1974 zmiana nazwy Instytutu Przeróbki Surowców Mineralnych na: Instytut Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych (1974-1992) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 01.10.1974 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 76. Zakład Fizycznych Metod Wzbogacania w latach: 1969-1974 w Instytucie Przeróbki Surowców Mineralnych, 1974-1992 w Instytucie Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych
 77. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Mechaniki Górniczej (1969-1975)
 78. Zakład Mechaniki Gruntów w latach: 1969-1975 w Instytucie Mechaniki Górniczej, 1975-1992 w Instytucie Geomechaniki Górniczej
 79. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Górnictwa Podziemnego (1969-1974) ; Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6.09.1974 zmiana nazwy Instytutu Górnictwa Podziemnego na: Instytut Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy (1974-1992) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 1.10.1974 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 80. Zakład Eksploatacji Rud w l. 1969-1974 w Instytucie Górnictwa Podziemnego, w l. 1974-1992 w Instytucie Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy
 81. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Projektowania i Budowy Kopalń ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 82. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału Górniczego wchodzi Instytut Górnictwa Odkrywkowego ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału Górniczego
 83. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej na: Katedrę Aerologii i Hydromechaniki Górniczej wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Aerologii Górniczej i Zakładem Hydromechaniki ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 84. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa II na: Katedrę Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1968 Katedra Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej przemianowana na: Katedrę Budownictwa Podziemnego Kopalń (na podst. "Przegląd Górniczy" 2012 nr 9, s.3)
 85. Na posiedzeniu Senatu AGH w dn. 19.03.1959 uchwalono podział Zakładu Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej na 2 zakłady: Zakład Głębienia Szybów i Zakład Obudowy Górniczej ; w l.1959-1968 Zakład w Katedrze Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej ; w l.1968-1969 Zakład w Katedrze Budownictwa Podziemnego Kopalń
 86. Na posiedzeniu Senatu AGH w dn. 19.03.1959 uchwalono podział Zakładu Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej na 2 zakłady: Zakład Głębienia Szybów i Zakład Obudowy Górniczej ; w l.1959-1968 Zakład w Katedrze Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej ; w l.1968-1969 Zakład w Katedrze Budownictwa Podziemnego Kopalń
 87. Na Wydziale Odlewnictwa Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Chemii Analitycznej przy Katedrze Chemii Ogólnej w: Katedrę Chemii Górniczej i przenosi się Katedrę Chemii Górniczej z zakładem na Wydział Górniczy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 88. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 tworzy się Zakład Chemii Górniczej przy Katedrze Chemii Górniczej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 89. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa III na: Katedrę Ekonomiki i Organizacji Górnictwa wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Górnictwie, Zakładem Organizacji i Planowania w Górnictwie, Zakładem Projektowania Zakładów Górniczych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 90. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa III na: Katedrę Ekonomiki i Organizacji Górnictwa wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Górnictwie, Zakładem Organizacji i Planowania w Górnictwie, Zakładem Projektowania Zakładów Górniczych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 91. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa III na: Katedrę Ekonomiki i Organizacji Górnictwa wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Górnictwie, Zakładem Organizacji i Planowania w Górnictwie, Zakładem Projektowania Zakładów Górniczych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 92. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przenosi się Katedrę Eksploatacji Złóż z Wydziału Mineralnego na Wydział Górniczy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 93. Katedra Geometrii Wykreślnej utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym ; 1922 Katedra przeniesiona na Wydział Hutniczy ; w l. 1922-1939, 1939-1945 okres II wojny światowej, 1946-1949/50 Katedra na Wydziale Hutniczym ; 1950/1951 Katedra na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; 1951/1952 Katedra na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 "zwija" się Katedrę Geometrii Wykreślnej wraz z Zakładem ; 1952/1953 Zakład Geometrii Wykreślnej (1952-1957) w Katedrze Matematyki przy Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 przekształca się Zakład Geometrii Wykreślnej przy Katedrze Matematyki I na Wydziale Geodezji Górniczej w: Katedrę Geometrii Wykreślnej i przydziela się do Katedry Zakład Geometrii Analitycznej z Katedry Matematyki I ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 przeniesiono Katedrę Geometrii Wykreślnej (1957-1969) z Zakładem Geometrii Analitycznej na: Wydział Górniczy ; 1969 Katedra Geometrii Wykreślnej przekształcona w: Zakład Geometrii i Geometrii Wykreślnej (1969-1973) - przeniesiony do Instytutu Matematyki ; 1974 zmiana nazwy Zakładu Geometrii i Geometrii Wykreślnej na: Zakład Geometrii Wykreślnej (1974-1992) ; 1993 w miejsce Zakładu Geometrii Wykreślnej utworzono Pracownię Geometrii Wykreślnej w Zakładzie Metod Analitycznych i Geometrycznych przy Instytucie Matematyki
 94. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.04.1958 "przemianowuje się" Zakład Geometrii Analitycznej przy Katedrze Geometrii Wykreślnej na Zakład Geometrii Wykreślnej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.01.1958
 95. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 z dniem 01.09.1949 utworzono Katedrę Górnictwa Ogólnego na Wydziale Geologiczno-Mierniczym  ; 1952 Katedra Górnictwa Ogólnego na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przenosi się Katedrę Górnictwa Ogólnego na Wydział Górniczy ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.06.1966 przekształca się Katedrę Górnictwa Ogólnego na: Katedrę Górnictwa Rud i Soli (1966-1969) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.06.1966
 96. Katedra Mechaniki Technicznej utworzona w 1946 na Wydziale Górniczym ; w 1947 Katedra Mechaniki Technicznej (1946-1947) zmienia nazwę na: Katedra Mechaniki Teoretycznej (1947-1949): (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.304) ; Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 Katedra Mechaniki Teoretycznej zmienia nazwę na: Katedra Mechaniki Technicznej (1949-1952) ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Technicznej na: Katedrę Mechaniki Górniczej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 97. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 22.06.1967 uchwalono zmianę nazwy Katedry Bezpieczeństwa Pracy na: Katedrę Nauki o Pracy i Ochronie Pracy
 98. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 tworzy się Katedrę Hydrauliki i Wentylacji Kopalń ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Hydrauliki i Wentylacji Kopalń na: Katedrę Przeróbki Mechanicznej Kopalin ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 99. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.12.1965 utworzono Katedrę Robót Górniczych Odkrywkowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.12.1965
 100. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 utworzono Katedrę Ekonomii Politycznej wraz z połączonym z nią Zakładem Ekonomii Politycznej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.10.1968 zniesiono Katedrę Ekonomii Politycznej z zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1968
 101. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 utworzono Katedrę Ekonomii Politycznej wraz z połączonym z nią Zakładem Ekonomii Politycznej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.10.1968 zniesiono Katedrę Ekonomii Politycznej z Zakładem Ekonomii Politycznej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1968
 102. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 22.06.1967 uchwalono zmianę nazwy Katedry Bezpieczeństwa Pracy na: Katedrę Nauki o Pracy i Ochronie Pracy
 103. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 22.06.1967 uchwalono zmianę nazwy Zakładu Bezpieczeństwa Pracy na: Zakład Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
 104. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 22.06.1967 uchwalono utworzenie Zakładu Ochrony Pracy w Przemyśle
 105. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 22.06.1967 uchwalono utworzenie Zakładu Psychosocjologii Pracy
 106. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 utworzono Katedrę Ekonomii Politycznej wraz z połączonym z nią Zakładem Ekonomii Politycznej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.10.1968 zniesiono Katedrę Ekonomii Politycznej z zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1968
 107. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 utworzono Katedrę Ekonomii Politycznej wraz z połączonym z nią Zakładem Ekonomii Politycznej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.10.1968 zniesiono Katedrę Ekonomii Politycznej z Zakładem Ekonomii Politycznej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1968
 108. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa II na: Katedrę Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1968 Katedra Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej przemianowana na: Katedrę Budownictwa Podziemnego Kopalń (na podst. "Przegląd Górniczy" 2012 nr 9, s.3)
 109. Na posiedzeniu Senatu AGH w dn. 19.03.1959 uchwalono podział Zakładu Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej na 2 zakłady: Zakład Głębienia Szybów i Zakład Obudowy Górniczej ; w l.1968-1969 Zakład w Katedrze Budownictwa Podziemnego Kopalń
 110. Na posiedzeniu Senatu AGH w dn. 19.03.1959 uchwalono podział Zakładu Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej na 2 zakłady: Zakład Głębienia Szybów i Zakład Obudowy Górniczej ; w l.1968-1969 Zakład w Katedrze Budownictwa Podziemnego Kopalń
 111. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 22.06.1967 uchwalono zmianę nazwy Katedry Bezpieczeństwa Pracy na: Katedrę Nauki o Pracy i Ochronie Pracy
 112. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 22.06.1967 uchwalono zmianę nazwy Zakładu Bezpieczeństwa Pracy na: Zakład Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
 113. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.12.1965 utworzono Katedrę Geologii Naftowej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.12.1965 ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1967 znosi się Katedrę Geologii Naftowej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.07.1967
 114. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 z dniem 01.09.1949 utworzono Katedrę Górnictwa Ogólnego na Wydziale Geologiczno-Mierniczym  ; 1952 Katedra Górnictwa Ogólnego na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przenosi się Katedrę Górnictwa Ogólnego na Wydział Górniczy ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.06.1966 przekształca się Katedrę Górnictwa Ogólnego na: Katedrę Górnictwa Rud i Soli (1966-1969) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.06.1966
 115. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Eksploatacji Nafty na: Katedrę Kopalnictwa Naftowego wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Eksploatacji Ropy, Zakładem Gazownictwa Ziemnego ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1967 znosi się Katedrę Kopalnictwa Naftowego ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.07.1967
 116. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Eksploatacji Nafty na: Katedrę Kopalnictwa Naftowego wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Eksploatacji Ropy, Zakładem Gazownictwa Ziemnego ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1967 znosi się Katedrę Kopalnictwa Naftowego ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.07.1967
 117. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Eksploatacji Nafty na: Katedrę Kopalnictwa Naftowego wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Eksploatacji Ropy, Zakładem Gazownictwa Ziemnego ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1967 znosi się Katedrę Kopalnictwa Naftowego ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.07.1967
 118. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1967 znosi się Katedrę Wiertnictwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.07.1967
 119. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 z dniem 01.09.1949 utworzono Katedrę Górnictwa Ogólnego na Wydziale Geologiczno-Mierniczym  ; 1952 Katedra Górnictwa Ogólnego na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przenosi się Katedrę Górnictwa Ogólnego na Wydział Górniczy ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.06.1966 przekształca się Katedrę Górnictwa Ogólnego na: Katedrę Górnictwa Rud i Soli (1966-1969) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.06.1966
 120. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.12.1965 utworzono Katedrę Geologii Naftowej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.12.1965 ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1967 znosi się Katedrę Geologii Naftowej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.07.1967
 121. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.12.1965 utworzono Katedrę Robót Górniczych Odkrywkowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.12.1965
 122. Na posiedzeniu Senatu AGH w dn. 19.03.1959 uchwalono podział Zakładu Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej na 2 zakłady: Zakład Głębienia Szybów i Zakład Obudowy Górniczej
 123. Na posiedzeniu Senatu AGH w dn. 19.03.1959 uchwalono podział Zakładu Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej na 2 zakłady: Zakład Głębienia Szybów i Zakład Obudowy Górniczej
 124. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 22.06.1967 uchwalono zmianę nazwy Katedry Bezpieczeństwa Pracy na: Katedrę Nauki o Pracy i Ochronie Pracy
 125. Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 22.06.1967 uchwalono zmianę nazwy Zakładu Bezpieczeństwa Pracy na: Zakład Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
 126. Na Wydziale Odlewnictwa Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Chemii Analitycznej przy Katedrze Chemii Ogólnej w: Katedrę Chemii Górniczej i przenosi się Katedrę Chemii Górniczej z zakładem na Wydział Górniczy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 127. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 tworzy się Zakład Chemii Górniczej przy Katedrze Chemii Górniczej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 128. Katedra Geometrii Wykreślnej utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym ; 1922 Katedra przeniesiona na Wydział Hutniczy ; w l. 1922-1939, 1939-1945 okres II wojny światowej, 1946-1949/50 Katedra na Wydziale Hutniczym ; 1950/1951 Katedra na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; 1951/1952 Katedra na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 "zwija" się Katedrę Geometrii Wykreślnej wraz z Zakładem ; 1952/1953 Zakład Geometrii Wykreślnej (1952-1957) w Katedrze Matematyki przy Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 przekształca się Zakład Geometrii Wykreślnej przy Katedrze Matematyki I na Wydziale Geodezji Górniczej w: Katedrę Geometrii Wykreślnej i przydziela się do Katedry Zakład Geometrii Analitycznej z Katedry Matematyki I ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 przeniesiono Katedrę Geometrii Wykreślnej (1957-1969) z Zakładem Geometrii Analitycznej na: Wydział Górniczy ; 1969 Katedra Geometrii Wykreślnej przekształcona w: Zakład Geometrii i Geometrii Wykreślnej (1969-1973) - przeniesiony do Instytutu Matematyki ; 1974 zmiana nazwy Zakładu Geometrii i Geometrii Wykreślnej na: Zakład Geometrii Wykreślnej (1974-1992) ; 1993 w miejsce Zakładu Geometrii Wykreślnej utworzono Pracownię Geometrii Wykreślnej w Zakładzie Metod Analitycznych i Geometrycznych przy Instytucie Matematyki
 129. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.04.1958 "przemianowuje się" Zakład Geometrii Analitycznej przy Katedrze Geometrii Wykreślnej na Zakład Geometrii Wykreślnej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.01.1958
 130. Na posiedzeniu Senatu AGH w dn. 19.03.1959 uchwalono podział Zakładu Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej na 2 zakłady: Zakład Głębienia Szybów i Zakład Obudowy Górniczej
 131. Na Wydziale Odlewnictwa Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Chemii Analitycznej przy Katedrze Chemii Ogólnej w: Katedrę Chemii Górniczej i przenosi się Katedrę Chemii Górniczej z zakładem na Wydział Górniczy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 132. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 tworzy się Zakład Chemii Górniczej przy Katedrze Chemii Górniczej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 133. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Górniczym Katedrę Matematyki na Katedrę Matematyki wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Analizy Matematycznej, Zakładem Geometrii Analitycznej, Zakładem Geometrii Wykreślnej i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Matematyki z zakładami na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Geometrii Wykreślnej w: Katedrę Geometrii Wykreślnej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przenosi się Katedrę Geometrii Wykreślnej z Zakładem Geometrii Analitycznej na Wydział Górniczy
 134. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.04.1958 "przemianowuje się" Zakład Geometrii Analitycznej przy Katedrze Geometrii Wykreślnej na Zakład Geometrii Wykreślnej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.01.1958
 135. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej na: Katedrę Aerologii i Hydromechaniki Górniczej wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Aerologii Górniczej i Zakładem Hydromechaniki ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 136. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej na: Katedrę Aerologii i Hydromechaniki Górniczej wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Aerologii Górniczej i Zakładem Hydromechaniki ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 137. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej na: Katedrę Aerologii i Hydromechaniki Górniczej wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Aerologii Górniczej i Zakładem Hydromechaniki ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 138. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa III na: Katedrę Ekonomiki i Organizacji Górnictwa wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Górnictwie, Zakładem Organizacji i Planowania w Górnictwie, Zakładem Projektowania Zakładów Górniczych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 139. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa III na: Katedrę Ekonomiki i Organizacji Górnictwa wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Górnictwie, Zakładem Organizacji i Planowania w Górnictwie, Zakładem Projektowania Zakładów Górniczych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 140. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa III na: Katedrę Ekonomiki i Organizacji Górnictwa wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Górnictwie, Zakładem Organizacji i Planowania w Górnictwie, Zakładem Projektowania Zakładów Górniczych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 141. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa III na: Katedrę Ekonomiki i Organizacji Górnictwa wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Górnictwie, Zakładem Organizacji i Planowania w Górnictwie, Zakładem Projektowania Zakładów Górniczych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 142. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 utworzono Katedrę Ekonomii Politycznej wraz z połączonym z nią Zakładem Ekonomii Politycznej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.10.1968 zniesiono Katedrę Ekonomii Politycznej z Zakładem Ekonomii Politycznej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1968
 143. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 utworzono Katedrę Ekonomii Politycznej wraz z połączonym z nią Zakładem Ekonomii Politycznej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.10.1968 zniesiono Katedrę Ekonomii Politycznej z Zakładem Ekonomii Politycznej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1968
 144. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przenosi się Katedrę Eksploatacji Złóż z Wydziału Mineralnego na Wydział Górniczy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 145. Katedra Górnictwa II utworzona w 1922 na Wydziale Górniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa II (1922-1952) na: Katedrę Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1968 Katedra Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej przemianowana na: Katedrę Budownictwa Podziemnego Kopalń (na podst. "Przegląd Górniczy" 2012 nr 9, s.3)
 146. Na posiedzeniu Senatu AGH w dn. 19.03.1959 uchwalono podział Zakładu Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej na 2 zakłady: Zakład Głębienia Szybów i Zakład Obudowy Górniczej
 147. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 z dniem 01.09.1949 utworzono Katedrę Górnictwa Ogólnego na Wydziale Geologiczno-Mierniczym  ; 1952 Katedra Górnictwa Ogólnego na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przenosi się Katedrę Górnictwa Ogólnego na Wydział Górniczy ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.06.1966 przekształca się Katedrę Górnictwa Ogólnego na: Katedrę Górnictwa Rud i Soli (1966-1969) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.06.1966
 148. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Eksploatacji Nafty na: Katedrę Kopalnictwa Naftowego wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Eksploatacji Ropy, Zakładem Gazownictwa Ziemnego ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1967 znosi się Katedrę Kopalnictwa Naftowego ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.07.1967
 149. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Eksploatacji Nafty na: Katedrę Kopalnictwa Naftowego wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Eksploatacji Ropy, Zakładem Gazownictwa Ziemnego ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 150. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Eksploatacji Nafty na: Katedrę Kopalnictwa Naftowego wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Eksploatacji Ropy, Zakładem Gazownictwa Ziemnego ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952
 151. Katedra Mechaniki Technicznej utworzona w 1946 na Wydziale Górniczym ; w 1947 Katedra Mechaniki Technicznej (1946-1947) zmienia nazwę na: Katedra Mechaniki Teoretycznej (1947-1949): (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.304) ; Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 Katedra Mechaniki Teoretycznej zmienia nazwę na: Katedra Mechaniki Technicznej (1949-1952) ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Technicznej na: Katedrę Mechaniki Górniczej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 152. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 tworzy się Katedrę Hydrauliki i Wentylacji Kopalń ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Hydrauliki i Wentylacji Kopalń na: Katedrę Przeróbki Mechanicznej Kopalin ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 153. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej wraz połączonym z katedrą Zakładem na: Katedrę Aerologii i Hydromechaniki Górniczej wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Aerologii Górniczej i Zakładem Hydromechaniki ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 154. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s.28
 155. Katedra Górnictwa II utworzona w 1922 na Wydziale Górniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa II (1922-1952) wraz z połączonym z katedrą Zakładem na: Katedrę Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej (1952-1969) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 156. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s.29
 157. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa III wraz z połączonym z katedrą Zakładem na: Katedrę Ekonomiki i Organizacji Górnictwa wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Górnictwie, Zakładem Organizacji i Planowania w Górnictwie, Zakładem Projektowania Zakładów Górniczych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 158. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s.29
 159. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Górniczym Katedrę Matematyki na Katedrę Matematyki wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Analizy Matematycznej, Zakładem Geometrii Analitycznej, Zakładem Geometrii Wykreślnej i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Matematyki z zakładami na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 "przemianowuje" się Katedrę Matematyki na: Katedrę Matematyki I i tworzy Zakład Matematyki I ; w składzie osobowym AGH 1951/1952 Katedra Matematyki pod nazwą Katedra Matematyki I ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 160. Katedra Maszyn Górniczych utworzona w 1920 na Wydziale Górniczym (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.437) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 "zwija się" Katedrę Maszyn Górniczych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 161. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s.29
 162. Katedra Mechaniki Technicznej utworzona w 1946 na Wydziale Górniczym ; w 1947 Katedra Mechaniki Technicznej (1946-1947) zmienia nazwę na: Katedra Mechaniki Teoretycznej (1947-1949): (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.304) ; Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 Katedra Mechaniki Teoretycznej zmienia nazwę na: Katedra Mechaniki Technicznej (1949-1952) ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Technicznej wraz z połączonym z katedrą Zakładem na: Katedrę Mechaniki Górniczej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 163. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s.30
 164. Katedra Mineralogii i Petrografii utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym (1919-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przenosi się Katedrę Mineralogii i Petrografii z Wydziału Górniczego na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; w l. 1952-1969 Katedra Mineralogii i Petrografii na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym ; [Katedra Mineralogii i Petrografii]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 45-46 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 165. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Zakład Mineralogii i Petrografii w 3 połączone z Katedrą Mineralogii i Petrografii zakłady: Zakład Mineralogii, Zakład Petrografii, Zakład Geochemii i przenosi się Katedrę Mineralogii i Petrografii z Zakładami z Wydziału Górniczego na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; w l. 1952-1969 Katedra Mineralogii i Petrografii z Zakładami na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym
 166. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 tworzy się Katedrę Hydrauliki i Wentylacji Kopalń ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Hydrauliki i Wentylacji Kopalń wraz z połączonym z katedrą Zakładem na: Katedrę Przeróbki Mechanicznej Kopalin ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 167. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s.29
 168. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1967 znosi się Katedrę Wiertnictwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.07.1967 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 169. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s.30 ; Skład osobowy AGH 1964/1965
 170. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Eksploatacji Nafty wraz z połączonym z katedrą Zakładem na: Katedrę Kopalnictwa Naftowego wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Eksploatacji Ropy, Zakładem Gazownictwa Ziemnego ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1967 znosi się Katedrę Kopalnictwa Naftowego ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.07.1967 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 171. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s.28
 172. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 połączono Katedrę Fizyki I (Wydział Hutniczy) z Katedrą Fizyki II (Wydział Górniczy) tworząc Katedrę Fizyki na Wydziale Elektromechanicznym wraz z 2 połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Fizyki Technicznej i Zakładem Fizyki Ogólnej ; w l. 1952-1957 Katedra Fizyki na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; 1957 Katedra Fizyki zmienia nazwę na Katedra Fizyki I z Zakładem ; w roku akademickim 1957/1958 Katedra Fizyki I z Zakładem Fizyki I powróciła na Wydział Metalurgiczny ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 173. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s.28
 174. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Górniczym przekształca się Katedrę Chemii Górniczej wraz z połączonym z katedrą Zakładem na: Katedrę Technologii Formy wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Materiałów Formierskich i Zakładem Projektowania Formy i przenosi na Wydział Hutniczy ; 1952 Katedra Technologii Formy przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 175. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s.28
 176. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 tworzy się Katedrę Hydrauliki i Wentylacji Kopalń ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Hydrauliki i Wentylacji Kopalń na: Katedrę Przeróbki Mechanicznej Kopalin ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 177. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Górniczym Katedrę Matematyki na Katedrę Matematyki wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Analizy Matematycznej, Zakładem Geometrii Analitycznej, Zakładem Geometrii Wykreślnej i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Matematyki z zakładami na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 "przemianowuje" się Katedrę Matematyki na: Katedrę Matematyki I i tworzy Zakład Matematyki I ; w składzie osobowym AGH 1947/1948, 1951/1952 Katedra Matematyki pod nazwą Katedra Matematyki I
 178. Katedra Mechaniki Technicznej utworzona w 1946 na Wydziale Górniczym ; w 1947 Katedra Mechaniki Technicznej (1946-1947) zmienia nazwę na: Katedra Mechaniki Teoretycznej (1947-1949): (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.304) ; Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 Katedra Mechaniki Teoretycznej zmienia nazwę na: Katedra Mechaniki Technicznej (1949-1952) ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Technicznej na: Katedrę Mechaniki Górniczej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 179. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Górniczym Katedrę Matematyki na Katedrę Matematyki wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Analizy Matematycznej, Zakładem Geometrii Analitycznej, Zakładem Geometrii Wykreślnej i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Matematyki z zakładami na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 "przemianowuje" się Katedrę Matematyki na: Katedrę Matematyki I i tworzy Zakład Matematyki I ; w składzie osobowym AGH 1947/1948, 1951/1952 Katedra Matematyki pod nazwą Katedra Matematyki I
 180. Katedra Mechaniki Technicznej utworzona w 1946 na Wydziale Górniczym ; w 1947 Katedra Mechaniki Technicznej (1946-1947) zmienia nazwę na: Katedra Mechaniki Teoretycznej (1947-1949): (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.304) ; Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 Katedra Mechaniki Teoretycznej zmienia nazwę na: Katedra Mechaniki Technicznej (1949-1952) ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Technicznej na: Katedrę Mechaniki Górniczej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 181. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Górniczym Katedrę Matematyki na Katedrę Matematyki wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Analizy Matematycznej, Zakładem Geometrii Analitycznej, Zakładem Geometrii Wykreślnej i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Matematyki z zakładami na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 "przemianowuje" się Katedrę Matematyki na: Katedrę Matematyki I i tworzy Zakład Matematyki I ; w składzie osobowym AGH 1947/1948, 1951/1952 Katedra Matematyki pod nazwą Katedra Matematyki I
 182. Katedra Mechaniki Technicznej utworzona w 1946 na Wydziale Górniczym ; w 1947 Katedra Mechaniki Technicznej (1946-1947) zmienia nazwę na: Katedra Mechaniki Teoretycznej (1947-1949): (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.304) ; Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 Katedra Mechaniki Teoretycznej zmienia nazwę na: Katedra Mechaniki Technicznej (1949-1952) ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Technicznej na: Katedrę Mechaniki Górniczej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 183. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Górniczym Katedrę Matematyki na Katedrę Matematyki wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Analizy Matematycznej, Zakładem Geometrii Analitycznej, Zakładem Geometrii Wykreślnej i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Matematyki z zakładami na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 "przemianowuje" się Katedrę Matematyki na: Katedrę Matematyki I i tworzy Zakład Matematyki I ; w składzie osobowym AGH 1947/1948, 1951/1952 Katedra Matematyki pod nazwą Katedra Matematyki I
 184. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 połączono Katedrę Fizyki I (Wydział Hutniczy) z Katedrą Fizyki II (Wydział Górniczy) tworząc Katedrę Fizyki na Wydziale Elektromechanicznym wraz z 2 połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Fizyki Technicznej i Zakładem Fizyki Ogólnej ; w l. 1952-1957 Katedra Fizyki na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; 1957 Katedra Fizyki zmienia nazwę na Katedra Fizyki I z Zakładem ; w roku akademickim 1957/1958 Katedra Fizyki I z Zakładem Fizyki I powróciła na Wydział Metalurgiczny ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 185. Katedra Mechaniki Technicznej utworzona w 1946 na Wydziale Górniczym (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1946/1947, s. 33) ; w 1947 Katedra Mechaniki Technicznej (1946-1947) zmienia nazwę na: Katedra Mechaniki Teoretycznej (1947-1949): (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.304) ; Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 Katedra Mechaniki Teoretycznej zmienia nazwę na: Katedra Mechaniki Technicznej (1949-1952) ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Technicznej na: Katedrę Mechaniki Górniczej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 186. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1946/1947 , s. 34) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa III na: Katedrę Ekonomiki i Organizacji Górnictwa wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Górnictwie, Zakładem Organizacji i Planowania w Górnictwie, Zakładem Projektowania Zakładów Górniczych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 187. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1946/1947, s. 34) ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1967 znosi się Katedrę Wiertnictwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.07.1967
 188. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Eksploatacji Nafty na: Katedrę Kopalnictwa Naftowego wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Eksploatacji Ropy, Zakładem Gazownictwa Ziemnego ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1967 znosi się Katedrę Kopalnictwa Naftowego ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.07.1967 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 189. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1946/1947, s. 35) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Górniczym przekształca się Katedrę Chemii Górniczej na: Katedrę Technologii Formy wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Materiałów Formierskich i Zakładem Projektowania Formy i przenosi na Wydział Hutniczy ; 1952 Katedra Technologii Formy przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 190. [Katedra Geologii Ogólnej]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35 ; Katedra Geologii i Paleontologii utworzona w 1920 na Wydziale Górniczym ; w l.1925-1939 pod nazwą Katedra Geologii Ogólnej ; w 1946 pod nazwą Katedra Geologii Ogólnej I na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geologii, Katedrę Geologii Ogólnej I i Katedrę Geologii Ogólnej na: Katedrę Geologii wraz z połączonymi z nią 4 zakładami: Zakładem Geologii Fizycznej, Zakładem Geologii Historycznej, Zakładem Geologii Ogólnej i Zakładem Kartowania Geologicznego ; od 01.09.1952 Katedra Geologii wraz z Zakładami na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 319)
 191. [Katedra Paleontologii]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35 ; Katedra Paleontologii w l. 1925-1939 na Wydziale Górniczym, l. 1946-1952 na Wydziale Geologiczno-Mierniczym, l. 1952-1969 na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym
 192. w l. 1921-1939 Katedra Geologii Stosowanej na Wydziale Górniczym ; w l. 1946-1947 Katedra Geologii Stosowanej na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; w 1948 z Katedry Geologii Stosowanej utworzono 2 katedry: Katedra Geologii Stosowanej I i Katedra Geologii Stosowanej II - na podst. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016 / [red. M. Manecki, E. Hycnar], s. 9
 193. Katedra Geodezji i Miernictwa Podziemnego utworzona w 1920 na Wydziale Górniczym ; w 1922 zmiana nazwy Katedry Geodezji i Miernictwa Podziemnego na: Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.297) ; w 1946 przeniesiona na Wydział Geologiczno-Mierniczy pod nazwą: Katedra Miernictwa Górniczego
 194. Katedra Halurgii utworzona w 1922 na Wydziale Górniczym ; w 1936 Katedra zmienia nazwę na: Katedra Górnictwa Minerałów Solnych (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.315)
 195. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 314) ; Katedra Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty (1923-1936) utworzona w 1923 na Wydziale Górniczym ; w 1936 zmiana nazwy Katedry na: Katedra Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego (1936-1939)
 196. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.316)
 197. na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.315
 198. [Katedra Geologii Ogólnej]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35
 199. w l. 1921-1939 Katedra Geologii Stosowanej na Wydziale Górniczym ; w l. 1946-1947 Katedra Geologii Stosowanej na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; w 1948 z Katedry Geologii Stosowanej utworzono 2 katedry: Katedra Geologii Stosowanej I i Katedra Geologii Stosowanej II - na podst. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016 / [red. M. Manecki, E. Hycnar], s. 9
 200. Katedra Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty (1923-1936) utworzona w 1923 na Wydziale Górniczym ; w 1936 zmiana nazwy Katedry na: Katedra Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego (1936-1939), na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.314
 201. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1931/1932)
 202. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1931/1932) ; [Katedra Geologii Ogólnej]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35
 203. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1931/1932)
 204. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1931/1932)
 205. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1931/1932)
 206. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1931/1932)
 207. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1931/1932)
 208. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1931/1932)
 209. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1931/1932)
 210. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1931/1932)
 211. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1931/1932)
 212. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1931/1932)
 213. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1931/1932)
 214. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1931/1932)
 215. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1931/1932)
 216. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1931/1932)
 217. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1931/1932)
 218. [Katedra Geologii Ogólnej]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35
 219. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1930/1931, s.5)
 220. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1930/1931)
 221. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1927/1928, s.5)
 222. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1927/1928, s.5) ; [Katedra Geologii Ogólnej]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35
 223. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1927/1928, s.5) ; Katedra Paleontologii w l. 1925-1939 na Wydziale Górniczym, l. 1946-1952 na Wydziale Geologiczno-Mierniczym, l. 1952-1969 na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym
 224. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1927/1928, s.5)
 225. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1927/1928, s.5)
 226. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1927/1928, s.5)
 227. (także pod nazwą Katedra Geodezji i Miernictwa Podziemnego na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1927/1928, s.5)
 228. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1927/1928, s.5)
 229. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1927/1928, s.5)
 230. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1927/1928, s.5)
 231. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1927/1928, s.5)
 232. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1927/1928, s.5)
 233. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1927/1928, s.5)
 234. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1927/1928, s.5)
 235. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1927/1928, s.5)
 236. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1927/1928, s.5)
 237. na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.315
 238. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1925/1926, s.5)
 239. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1925/1926, s.5 ; Skład osobowy AGH 1926/1927, s.5) ; [Katedra Geologii Ogólnej]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35 ; Katedra Geologii i Paleontologii utworzona w 1920 na Wydziale Górniczym ; w l.1925-1939 pod nazwą Katedra Geologii Ogólnej ; w 1946 pod nazwą Katedra Geologii Ogólnej I na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geologii, Katedrę Geologii Ogólnej I i Katedrę Geologii Ogólnej na: Katedrę Geologii wraz z połączonymi z nią 4 zakładami: Zakładem Geologii Fizycznej, Zakładem Geologii Historycznej, Zakładem Geologii Ogólnej i Zakładem Kartowania Geologicznego ; od 01.09.1952 Katedra Geologii wraz z Zakładami na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 319)
 240. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1925/1926, s.5 ; Skład osobowy AGH 1926/1927, s.5) ; [Katedra Paleontologii]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35 ; Katedra Paleontologii w l. 1925-1939 na Wydziale Górniczym, l. 1946-1952 na Wydziale Geologiczno-Mierniczym, l. 1952-1969 na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym
 241. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1925/1926, s.5)
 242. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1925/1926, s.5)
 243. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1925/1926, s.5)
 244. (także pod nazwą Katedra Geodezji i Miernictwa Podziemnego na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1925/1926, s.5)
 245. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1925/1926, s.5)
 246. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1925/1926, s.5)
 247. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1925/1926, s.5)
 248. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1925/1926, s.5)
 249. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1925/1926, s.5)
 250. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1925/1926, s.5)
 251. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1925/1926, s.5)
 252. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1925/1926, s.5)
 253. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1925/1926, s.5)
 254. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1924/1925, s.3)
 255. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45) ; [Katedra Geologii i Paleontologii]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35 ; Katedra Geologii i Paleontologii utworzona w 1920 na Wydziale Górniczym ; w l.1925-1939 pod nazwą Katedra Geologii Ogólnej ; w 1946 pod nazwą Katedra Geologii Ogólnej I na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geologii, Katedrę Geologii Ogólnej I i Katedrę Geologii Ogólnej na: Katedrę Geologii wraz z połączonymi z nią 4 zakładami: Zakładem Geologii Fizycznej, Zakładem Geologii Historycznej, Zakładem Geologii Ogólnej i Zakładem Kartowania Geologicznego ; od 01.09.1952 Katedra Geologii wraz z Zakładami na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 319)
 256. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1924/1925, s.3)
 257. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1924/1925, s.3)
 258. (także pod nazwą Katedra Geodezji i Miernictwa Podziemnego na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1924/1925, s.3)
 259. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1924/1925, s.3)
 260. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1924/1925, s.3)
 261. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1924/1925, s.3)
 262. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1924/1925, s.3)
 263. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1924/1925, s.3)
 264. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1924/1925, s.3)
 265. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1924/1925, s.3)
 266. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1924/1925, s.3)
 267. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1924/1925, s.3)
 268. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 316)
 269. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 270. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 271. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 272. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 273. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 274. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 275. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 276. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45) ; [Katedra Geologii i Paleontologii]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35
 277. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 278. (także pod nazwą Katedra Maszynoznawstwa Ogólnego I na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 279. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 280. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 281. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 282. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 314) ; Katedra Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty (1923-1936) utworzona w 1923 na Wydziale Górniczym ; w 1936 zmiana nazwy Katedry na: Katedra Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego (1936-1939)
 283. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 316)
 284. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 285. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 286. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 287. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 288. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45) ; Katedra Górnictwa II utworzona w 1922 na Wydziale Górniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się Katedrę Górnictwa II (1922-1952) na: Katedrę Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej (1952-1969) ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 289. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 290. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 291. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45) ; [Katedra Geologii i Paleontologii]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35
 292. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 293. (także pod nazwą Katedra Maszynoznawstwa Ogólnego I na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45) ; Katedra Maszynoznawstwa Ogólnego utworzona w 1920 na Wydziale Górniczym ; w 1922 zmiana nazwy Katedry Maszynoznawstwa Ogólnego na: Katedra Maszynoznawstwa I ; w 1946 Katedra Maszynoznawstwa I na Wydziale Elektromechanicznym (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.444
 294. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45)
 295. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45) ; Katedra Geodezji i Miernictwa Podziemnego utworzona w 1920 na Wydziale Górniczym ; w 1922 zmiana nazwy Katedry Geodezji i Miernictwa Podziemnego na: Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.297)
 296. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 44-45) ; (pod nazwą Katedra Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych i Prawa Górniczego w: Skład osobowy Akademii Górniczej 1922/1923, s.58)
 297. Katedra Metalurgii Innych Poza Żelazem Metali utworzona w 1922 przy Wydziale Górniczym ; w roku akademickim 1922/1923 Katedra przeniesiona na Wydział Hutniczy ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 298. Katedra Halurgii utworzona w 1922 na Wydziale Górniczym ; w 1936 Katedra zmienia nazwę na: Katedra Górnictwa Minerałów Solnych (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.315)
 299. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 316)
 300. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 35) ; Katedra Matematyki Wyższej utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym ; w l. 1920-1946 pod nazwą Katedra Matematyki
 301. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 35)
 302. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 35)
 303. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1921/1922, s. 5) ; [Katedra Geologii i Paleontologii]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35
 304. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1921/1922, s. 4) ; w l. 1921-1939 Katedra Geologii Stosowanej na Wydziale Górniczym ; w l. 1946-1947 Katedra Geologii Stosowanej na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; w 1948 z Katedry Geologii Stosowanej utworzono 2 katedry: Katedra Geologii Stosowanej I i Katedra Geologii Stosowanej II - na podst. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016 / [red. M. Manecki, E. Hycnar], s. 9
 305. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 35)
 306. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 35)
 307. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 35)
 308. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 35)
 309. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 35)
 310. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 316)
 311. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1921/1922, s.8)
 312. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 35) ; Katedra Matematyki Wyższej utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym ; w l. 1920-1946 pod nazwą Katedra Matematyki
 313. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 35)
 314. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 35)
 315. (na podst. Skład osobowy Akademii Górniczej 1921/1922, s. 5) ; [Katedra Geologii i Paleontologii]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35 ; Katedra Geologii i Paleontologii utworzona w 1920 na Wydziale Górniczym ; w l.1925-1939 pod nazwą Katedra Geologii Ogólnej ; w 1946 pod nazwą Katedra Geologii Ogólnej I na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geologii, Katedrę Geologii Ogólnej I i Katedrę Geologii Ogólnej na: Katedrę Geologii wraz z połączonymi z nią 4 zakładami: Zakładem Geologii Fizycznej, Zakładem Geologii Historycznej, Zakładem Geologii Ogólnej i Zakładem Kartowania Geologicznego ; od 01.09.1952 Katedra Geologii wraz z Zakładami na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 319)
 316. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 35) ; Katedra Geodezji i Miernictwa Podziemnego utworzona w 1920 na Wydziale Górniczym ; w 1922 zmiana nazwy Katedry Geodezji i Miernictwa Podziemnego na: Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.297) ; w 1946 przeniesiona na Wydział Geologiczno-Mierniczy pod nazwą: Katedra Miernictwa Górniczego
 317. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 35) ; Katedra Elektrotechniki utworzona w 1920 na Wydziale Górniczym ; w 1946 przeniesiona jako Katedra Elektrotechniki Ogólnej na Wydział Elektromechaniczny
 318. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 35)
 319. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 35)
 320. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 35)
 321. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 316)
 322. Katedra Maszyn Górniczych utworzona w 1920 na Wydziale Górniczym (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.437) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 "zwija się" Katedrę Maszyn Górniczych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 323. (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s.444) ; Katedra Maszynoznawstwa Ogólnego utworzona w 1920 na Wydziale Górniczym ; w 1922 zmiana nazwy Katedry na: Katedra Maszynoznawstwa I ; w 1946 Katedra Maszynoznawstwa I na Wydziale Elektromechanicznym
 324. (na podst. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919 Z.11, s. 250) ; także pod nazwą Katedra Wyższej Matematyki (Skład osobowy Akademii Górniczej 1920/1921, s.16) ; Katedra Matematyki Wyższej utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym ; w l. 1920-1946 pod nazwą Katedra Matematyki ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 325. (na podst. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919 Z.11, s. 250) ; Katedra Geometrii Wykreślnej utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym ; 1922 Katedra przeniesiona na Wydział Hutniczy ; w l. 1922-1939, 1939-1945 okres II wojny światowej, 1946-1949/50 Katedra na Wydziale Hutniczym ; 1950/1951 Katedra na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; 1951/1952 Katedra na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 "zwija" się Katedrę Geometrii Wykreślnej wraz z Zakładem ; 1952/1953 Zakład Geometrii Wykreślnej (1952-1957) w Katedrze Matematyki przy Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 przekształca się Zakład Geometrii Wykreślnej przy Katedrze Matematyki I na Wydziale Geodezji Górniczej w: Katedrę Geometrii Wykreślnej i przydziela się do Katedry Zakład Geometrii Analitycznej z Katedry Matematyki I ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 przeniesiono Katedrę Geometrii Wykreślnej (1957-1969) z Zakładem Geometrii Analitycznej na: Wydział Górniczy ; 1969 Katedra Geometrii Wykreślnej przekształcona w: Zakład Geometrii i Geometrii Wykreślnej (1969-1973) - przeniesiony do Instytutu Matematyki ; 1974 zmiana nazwy Zakładu Geometrii i Geometrii Wykreślnej na: Zakład Geometrii Wykreślnej (1974-1992) ; 1993 w miejsce Zakładu Geometrii Wykreślnej utworzono Pracownię Geometrii Wykreślnej w Zakładzie Metod Analitycznych i Geometrycznych przy Instytucie Matematyki ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 326. (na podst. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919 Z.11, s. 250) ; także pod nazwą Katedra Fizyki i Mechaniki Technicznej cz.I (na podst. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919 Z.11, s. 249) ; Katedra Fizyki utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym ; w l. 1919-1922 Katedra Fizyki na Wydziale Górniczym ; w roku akademickim 1922/1923 Katedra Fizyki przeniesiona na Wydział Hutniczy ; w l. 1922-1939 Katedra Fizyki na Wydziale Hutniczym ; 1939-1945 okres II wojny światowej ; 1946 zmiana nazwy Katedry Fizyki na Katedrę Fizyki I (1946-1952) na Wydziale Hutniczym;Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 połączono Katedrę Fizyki I (Wydział Hutniczy) z Katedrą Fizyki II (Wydział Górniczy) tworząc Katedrę Fizyki na Wydziale Elektromechanicznym z 2 połączonymi z nią Zakładami: Zakładem Fizyki Technicznej i Zakładem Fizyki Ogólnej ; w l. 1952-1957 Katedra Fizyki na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; od 1957 Katedra Fizyki na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 Katedra Fizyki z Zakładem Fizyki Technicznej na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa zmienia nazwę na: Katedrę Fizyki I z Zakładem Fizyki I i zostaje przeniesiona na Wydział Metalurgiczny ; ww. Zarządzeniem przekształca się na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa Zakład Fizyki Ogólnej przy Katedrze Fizyki w: Katedrę Fizyki II i tworzy się przy Katedrze Zakład Fizyki II ; w l. 1957-1969 Katedra Fizyki I na Wydziale Metalurgicznym ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 327. (na podst. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919 Z.11, s. 250) ; Katedra Mineralogii i Petrografii utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym (1919-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przenosi się Katedrę Mineralogii i Petrografii z Wydziału Górniczego na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; w l. 1952-1969 Katedra Mineralogii i Petrografii na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym ; [Katedra Mineralogii i Petrografii]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 45-46 ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 328. (na podst. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919 Z.11, s. 250) ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 329. (na podst. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919 Z.11, s. 250) ; także pod nazwą Katedra Teorii Budowy Maszyn i Mechaniki Technicznej cz.II (na podst. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919 Z.11, s. 249) ; pod nazwą Katedra Teorii Ogólnej Budowy Maszyn i Mechaniki Technicznej (Skład osobowy Akademii Górniczej 1920/1921, s.16) ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry

Bibliografia

Książki

 • Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959
 • Dokument 7. 1919 kwiecień 14, Warszawa. Pismo ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego do Naczelnika Państwa w sprawie mianowania Władysława Gąsiorowskiego profesorem Akademii Górniczej. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 47-48
 • Dokument 8. 1919 kwiecień 14, Warszawa. Pismo ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego do Naczelnika Państwa w sprawie mianowania Antoniego Hoborskiego profesorem Akademii Górniczej. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 49-50
 • Dokument 9. 1919 maj 16, Warszawa. Pismo ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego do Antoniego Hoborskiego. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 51-52
 • Dokument 11. 1919 czerwiec 20, Warszawa. Konkursy [na obsadzenie z dniem 1 kwietnia 1920 katedr na Wydziale Górniczym i częściowo Hutniczym Akademii Górniczej]. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 55-56
 • Dokument 12. 1919 czerwiec 20, Kraków. Wybór dziekana i prodziekana Wydziału Górniczego. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 57
 • Dokument 17. 1919 październik 20, Kraków. Program uroczystości otwarcia Akademii Górniczej. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 66-67
 • Dokument 18. 1919 październik 20, Kraków. Przemówienie Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego wygłoszone na uroczystości otwarcia Akademii Górniczej. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 69
 • Dokument 19. 1919 październik 20, Kraków. Przemówienie profesora Józefa Morozewicza na uroczystości otwarcia Akademii Górniczej. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 70-86
 • Dokument 35. 1919, Kraków. Skład grona nauczycielskiego oraz spis wykładów i ćwiczeń. Semestr zimowy roku akademickiego 1919/1920. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 117-124
 • Dokument 79. 1921 listopad 18, Kraków. Protokół posiedzenia Ogólnego Zebrania Profesorów Akademii Górniczej. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 236-238
 • Dokument 80. 1921 listopad 23, Warszawa. Pismo ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego do Naczelnika Państwa w sprawie mianowania Henryka Czeczotta profesorem Akademii Górniczej. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 239-240
 • Dokument 152. 1938 czerwiec 3, Kraków. Sprawozdanie dziekana Wydziału Górniczego za rok akademicki 1937/1938. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 426-432
 • Dokument 156. 1939 czerwiec 6, Kraków. Sprawozdanie dziekana Wydziału Górniczego za rok akademicki 1938/1939. W: Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014, s. 456-464
 • Informator : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków 1969 (Wydawnictwa jubileuszowe 1919-1969), s. 29-42
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1990. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1991
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1989. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1990
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1988. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1989
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1987. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1988
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1986. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1987
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1985. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1986
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1984. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1985
 • Jarzyna J.: Zakład Geofizyki WGGiOŚ AGH w jubileuszowym roku 80-lecia powstania AGH oraz 50-lecia nauczania geofizyki w AGH. W: Goefizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska : V Konferencja Naukowo-Techniczna : Kraków, 23 czerwca 1999 roku. Red. N. Górecka. Kraków 1999, s. 43-46
 • Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : 1964-2014. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2014
 • Katedra Aerologii i Hydromechaniki Górniczej. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 270-274
 • Katedra Bezpieczeństwa Pracy. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 274-275
 • Katedra Chemii Górniczej. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 275-278
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 279-284
 • Katedra Eksploatacji Złóż. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 284-287
 • Katedra Geodezji i Miernictwa Górniczego. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 297
 • Katedra Geologii Naftowej. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 287-289
 • Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki. Oprac. M. Doktor, W. Mayer. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35
 • Katedra Geometrii Wykreślnej. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 289-290
 • Katedra Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 290-295
 • Katedra Górnictwa II. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 290, 296
 • Katedra Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 295-296
 • Katedra Górnictwa Odkrywkowego. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 297-299
 • Katedra Górnictwa Ogólnego. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 299
 • Katedra Górnictwa Rud i Soli. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 299-302
 • Katedra Górnictwa III. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 279, 297
 • Katedra Kopalnictwa Naftowego. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 302-303
 • Katedra Matematyki. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 303-304
 • Katedra Mechaniki Górniczej. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 304-306
 • Katedra Mineralogii i Petrografii. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 325-330
 • Katedra Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 306-307
 • Katedra Paleontologii. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 330
 • Katedra Przeróbki Mechanicznej Kopalin. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 307-310
 • Katedra Robót Górniczych Odkrywkowych. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 310-311
 • Katedra Wiertnictwa. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 311-314
 • Katedra Wiertnictwa i Górnictwa naftowego. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 314
 • Kronika Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1919-1969. Oprac. J. Sulima Samujłło. Kraków 1970
 • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T.1 : Pion górniczy. Kom. red. A. Długosz et al., aut. kroniki i red. spisu absolwentów: J. Sulima-Samujłło, zebranie materiałów do spisu absolwentów: F. Szwagrzyk. Kraków 1979
 • Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Podejmując rozpoczęte dzieło..." : Akademia Górnicza 1919-1939 : dokumenty [2]. Kraków 2014
 • Siwik A., Artymiak R., Kwiek J.: "Wysoki Sejm raczy uchwalić..." : starania o założenie wyższej szkoły górnictwa i hutnictwa w Krakowie w latach 1861-1914 : dokumenty [1]. Kraków 2013
 • Sojka K., Bąk E.: Absolwenci Geofizyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w polskim Przemyśle Naftowym. W: Goefizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska : V Konferencja Naukowo-Techniczna : Kraków, 23 czerwca 1999 roku. Red. N. Górecka. Kraków 1999, s. 23-33
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Zakład Elektrotechniki. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 113-114
 • Zakład Geodezji i Miernictwa Górniczego. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 115-116
 • Zakład Geologii Ogólnej. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 107-109
 • Zakład Geologii Stosowanej. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 110-112
 • Zakład Górnictwa II. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 117-118
 • Zakład Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 116-117
 • Zakład Górnictwa Minerałów Solnych. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 315
 • Zakład Halurgii. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 315
 • Zakład Halurgii i Przemysłu Solnego (początkowo Zakład Górnictwa Minerałów Solnych). W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 118-119
 • Zakład Hydrauliki. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 119
 • Zakład Hydrauliki. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 315
 • Zakład Maszyn Górniczych. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 114-115
 • Zakład Maszynoznawstwa I. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 113
 • Zakład Matematyki. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 103-104
 • Zakład Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 112-113
 • Zakład Mineralogii i Petrografii. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 104-107
 • Zakład Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 120
 • Zakład Paleontologii. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 109-110
 • Zakład Prawoznawstwa. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 120
 • Zakład Prawoznawstwa. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 316
 • Zakład Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 118
 • Zakład Wychowania Fizycznego. W: Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959, s. 120-121
 • Zakład Wychowania Fizycznego. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 316

Artykuły

 • Czaja P.: Wydział Górniczy w 100-letniej historii AGH : krótka historia Wydziału Górniczego - obecnie Górnictwa i Geoinżynierii. Vivat Akademia : AGH [online] 2020, nr 21, s. 31-43, [foto] [przeglądany 15.01.2021]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_021.pdf
 • Magda R., Załucki J., Snopkowski R.: 90 lat Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH w badaniach naukowych i kształceniu kadr. Przegląd Górniczy 2012, nr 9, s. 2-9

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 22.06.2021