Atrybut:Death date

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 100 stron przy użyciu tej właściwości.
K
16 lipca 2016  +
16 listopada 1998  +
16 listopada 2018  +
J
16 lutego 1970  +
K
16 lutego 1981  +
D
16 lutego 2012  +
S
16 maja 1925  +
L
16 maja 1996  +
Z
16 maja 2003  +
S
D
16 marca 2009  +
16 marca 2022  +
G
16 października 2000  +
Ł
16 października 2014  +
K
16 października 2018  +
N
16 października 2020  +
P
16 sierpnia 2004  +
Z
16 stycznia 1978  +
Ż
16 września 1965  +
S
16 września 2012  +
B
K
17 grudnia 1964  +
M
17 grudnia 1997  +
F
17 grudnia 2023  +
S
17 kwietnia 1928  +
K
17 kwietnia 1985  +
W
17 kwietnia 1993  +
N
17 kwietnia 2017  +
Ś
17 lipca 2017  +
B
17 listopada 1954  +
S
17 listopada 2009  +
A
17 luty 2019  +
Z
17 maja 2007  +
M
17 marca 1946  +
C
17 marca 2005  +
A
17 marca 2013  +
M
17 marca 2021  +
T
17 października 1961  +
S
17 października 1972  +
K
17 października 2013  +
Ś
17 października 2020  +
K
17 sierpnia 1939  +
C
17 sierpnia 1992  +
W
17 sierpnia 1993  +
H
17 września 1977  +
T
17 września 1999  +
F
17 września 2010  +
K
18 czerwca 1929  +
H
18 czerwca 1974  +
S
18 czerwca 2018  +
W
18 czerwca 2019  +
J
R
18 kwietnia 1992  +
K
18 kwietnia 2003  +
R
18 kwietnia 2011  +
N
18 kwietnia 2012  +
Ś
18 kwietnia 2017  +
L
18 lipca 1967  +
M
18 lipca 2012  +
N
18 listopada 1936  +
B
18 listopada 1958  +
M
18 listopada 2007  +
F
18 listopada 2007  +
G
18 lutego 2018  +
F
18 maja 1993  +
S
18 maja 1999  +
R
M
18 maja 2023  +
K
18 marca 1970  +
S
18 października 1959  +
O
18 października 1995  +
K
18 października 2011  +
W
18 października 2020  +
G
18 sierpnia 1985  +
S
18 stycznia 2005  +
T
18 stycznia 2008  +
O
18 stycznia 2014  +
C
18 września 2011  +
N
19 sierpnia 2000  +
O
19 czerwca 1971  +
H
19 grudnia 1950  +
S
19 grudnia 1957  +
C
19 grudnia 1995  +
O
19 grudnia 2017  +
S
19 grudnia 2022  +
19 kwietnia 1925  +
K
19 kwietnia 1937  +
S
19 kwietnia 2024  +
19 lipca 2003  +
T
19 listopada 1977  +
J
19 maja 1967  +
P
19 marca 1989  +
R
19 października 1923  +
C
19 października 1999  +
K
19 października 2016  +
L
19 sierpnia 1964  +
J
19 sierpnia 2016  +
D
19 sierpnia 2020  +
P
19 stycznia 1978  +
K
19 stycznia 2006  +