Kategoria:Doktorzy honoris causa AGH

Z Historia AGH

DHC

- baza biograficzna, opracowywana przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH. Zawiera informacje o osobach, które otrzymały doktorat honorowy Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest wynikiem współpracy pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH z Ośrodkiem Historii Techniki z Muzeum i Archiwum (obecnie Muzeum AGH).

Kontakt: oin@agh.edu.pl

Uchwała nr 72/2008 Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nadawania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
 NazwiskoImięRokPowód przyznania DHCPelnione funkcje
Ali Bin Ibrahim Al-NaimiAl-NaimiAli Bin Ibrahim2010za wybitne zasługi w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki oraz w dziele zbliżenia kulturalnego i naukowego między Królestwem Arabii Saudyjskiej i Rzeczpospolitą Polską
Jan AniołaAniołaJan1979za zasługi dla rozwoju metod projektowania i budowy hut oraz maszyn i urządzeń hutniczych, a w szczególności urządzeń ochrony środowiskaRektor AGH (1969–1972)
Zbigniew Stanisław BasińskiBasińskiZbigniew Stanisław1991za wybitne osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej w zakresie fizyki ciała stałego i metaloznawstwa oraz współpracę z naszą Uczelnią
Carl Axel Fredrik BenedicksBenedicksCarl Axel Fredrik1937za osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej
Adam Jan BielańskiBielańskiAdam Jan1983za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie katalizy heterogenicznej i fizykochemii ciała stałego, jak również za zasługi w powojennej odbudowie Uczelni oraz zainicjowanie powstania krakowskiej szkoły katalizyProrektor AGH (1951–1955)
Zdzisław Tadeusz Richard BieniawskiBieniawskiZdzisław Tadeusz Richard2010za wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu geoinżynierii, górnictwa i budownictwa podziemnego oraz wieloletnią promocję polskiej myśli technicznej w środowiskach akademickich i przemysłowych na całym świecie
Teodor Józef Blachut (Błachut)Blachut (pol. Błachut)Teodor Józef1974za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fotogrametrii
Karol Nereusz BohdanowiczBohdanowiczKarol Nereusz1935za wybitną działalność naukową, organizacyjną i pedagogicznąKierownik Katedry Geologii Stosowanej Wydziału Górniczego AG (1931-1935)
Andrzej Adolf Stanisław BolewskiBolewskiAndrzej Adolf Stanisław1984za wybitne zasługi dla rozwoju mineralogii i petrografii, dla tworzenia podstaw naukowych gospodarki surowcami mineralnymi, a także wysoko ceniąc działalność w odbudowie i rozbudowie Uczelni, w utrzymaniu Jej konspiracyjnego życia podczas ciężkich lat okupacjiProrektor AGH (1951–1952), (1961–1964)
Erhard BusekBusekErhard1993za budowanie mostów zrozumienia i przyjaźni we współpracy naukowej między Austrią i Polską, zwłaszcza z Krakowem i jego uczelniami
Jerzy BuzekBuzekJerzy2010za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej, propagowanie proekologicznych rozwiązań w energetyce oraz promowanie rozwoju nauki w swojej działalności społeczno-politycznej
Czesław CempelCempelCzesław2004za wybitny wkład w rozwój mechaniki, w szczególności za stworzenie podstaw wibroakustycznej diagnostyki maszyn
Adam ChrzanowskiChrzanowskiAdam2004za wybitne osiągnięcia w zakresie badań deformacji w procesach geodynamicznych oraz znamienity wkład w rozwój współpracy między Uniwersytetem New Brunswick we Fredericton, a polskimi uczelniami technicznymi
Leon Ong ChuaChuaLeon Ong2003za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teorii obwodów i systemów, stworzenie podstaw nowoczesnej teorii obwodów nieliniowych, pionierskie badania dynamiki nieliniowej chaosu, opracowanie koncepcji Komórkowych Sieci Neuronowych oraz stworzenie światowej sieci badań naukowych w tych obszarach
Aleksander CiszewskiCiszewskiAleksander1935za zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu
Józef Antoni DubińskiDubińskiJózef Antoni2012za wybitny wkład w rozwój geofizyki górniczej, a szczególnie sejsmologii kopalnianej, interdyscyplinarnych badań dotyczących podziemnego górnictwa węgla i rud miedzi oraz za osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach w naukach o Ziemi i naukach górniczych
Dan Maniu DuşeDuşeDan Maniu2012za osiągnięcia naukowe w obszarze górnictwa nafty i gazu, efektywną wpółpracę tak naukową jak i w zakresie kształcenia kadr z Akademii Górniczo-Hutniczej, działalność na rzecz kultury i nauki polskiej w Rumunii, w szczególności w środowiskach naukowych i technicznych
Adam Marian DziewońskiDziewońskiAdam Marian1999za wybitne osiągnięcia w metodach badawczych sejsmologii globalnej i fundamentalny wkład w rozwój wiedzy o trójwymiarowej strukturze i dynamice wnętrza Ziemi
Sigward Arne EklundEklundSigward Arne1971za zasługi dla pokojowego wykorzystania energii jądrowej w skali światowej i rozwój szerokiej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie
Zbigniew Witold EngelEngelZbigniew Witold2001za wybitny wkład w rozwój mechaniki, szczególnie za stworzenie nowej dziedziny nauki — wibroakustyki oraz za wyjątkowe zasługi w kształceniu młodej kadry naukowej, a także wkład w rozwój Wydziału Inżynierii Mechanicznej i RobotykiProdziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969–1975)
Eduardo Frei Ruiz-TagleFrei Ruiz-TagleEduardo1999za wybitne zasługi w dziele zbliżenia kulturalnego i naukowego między Chile i Polską
Konstantin Wasilewicz FrołowFrołowKonstantin Wasilewicz1982w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju teorii drgań, a także biomechaniki układów "człowiek - maszyna" oraz za współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi, a w szczególności z naszą Uczelnią
Walery GoetelGoetelWalery1960za szczególne zasługi dla rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowejRektor AG (1939–1945–1950)
Stanisław GołąbGołąbStanisław1969za zasługi dla rozwoju matematyki, a w szczególności teorii obiektów geometrycznych i geometrii różniczkowejDziekan Wydziału Górniczego AG (1948–1950)
Stanisław GorczycaGorczycaStanisław1994za wybitne zasługi w dziedzinie nauk technicznych, a zwłaszcza za rozwój metaloznawstwa teoretycznego opartego na stosowanej teorii dyslokacji, krystalografii przemian fazowych i mikroskopii elektronowej oraz za zasługi dla rozwoju Akademii Górniczo-HutniczejProrektor AGH (1981–1987)
Edward GörlichGörlichEdward1995za zasługi dla AGHProrektor ds. Ogólnych (1969–1973)
Henryk GóreckiGóreckiHenryk1997za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności za stworzenie polskiej szkoły teorii sterowania i optymalizacji oraz wybitny wkład w rozwój kadr naukowychProdziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1962-1964)
Zbigniew GórnyGórnyZbigniew2002za znaczący wkład w rozwój naukowo-techniczny odlewnictwa polskiego i jego międzynarodową promocję oraz za istotny wkład w rozwój kadr naukowych dla specjalności odlewnictwo
Maciej Władysław GrabskiGrabskiMaciej Władysław1999za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii materiałowej oraz znaczący wkład w rozwój kadry naukowej AGH
Michał GrażyńskiGrażyńskiMichał1937za zasługi na polu utrwalenia polskości na terenie Polskiego Zagłębia
Alan Lindsay GreerGreerAlan Lindsay2014za wybitny wkład w rozwój metalurgii i inżynierii materiałowej oraz wieloletnią współpracę naukową i promocję AGH w międzynarodowym środowisku naukowym
Giennadij Grigoriewicz-PiwniakGrigoriewicz-PiwniakGiennadij1999za całokształt osiągnięć w dziedzinie elektrotechniki, a w szczególności elektryfikacji przemysłu górniczego oraz znamienity wkład we współpracę pomiędzy Akademią Górniczą w Dniepropietrowsku i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, która służy rozwojowi nauki i normalizacji stosunków między narodami ukraińskim i polskim
Jerzy GrzymekGrzymekJerzy1979za zasługi dla rozwoju chemii, a w szczególności fizykochemii stosowanej materiałów budowlanych oraz kompleksowych metod wytwarzania materiałów wiążących z ubogich rud i odpadów przemysłowych wraz z uznaną w świecie metodą pozyskiwania tlenku glinu i cementów szybkosprawnychDziekan Wydziału Ceramicznego AGH (1964–1967)
Paul HagenmullerHagenmullerPaul1989za zasługi dla rozwoju nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz za twórczą współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi, a w szczególności z naszą Uczelnią
Michał Kazimierz HellerHellerMichał Kazimierz1996za ukazanie istotnych związków w ludzkiej kulturze pomiędzy racjonalnością typu naukowego a myślą teologiczną i wiarą, za osiągnięcia w kosmologii relatywistycznej i badaniu jej podstaw matematycznych oraz za osiągnięcia naukowo-filozoficzne i popularyzatorskie na najwyższym poziomie światowym humanistycznych wartości nauki
Jurgen Michael HonigHonigJurgen Michael2009za unikatowe w skali światowej osiagnięcia w zakresie otrzymywania oraz badania własności fizycznych i chemicznych nowych materiałów o najwyższej czystości, a także za rozwinięcie szerokiej i bardzo owocnej współpracy z krakowskim środowiskiem naukowym
Andrzej Zygmunt HrynkiewiczHrynkiewiczAndrzej1999za zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, a w szczególności za stworzenie szkoły fizyki jądrowej i zastosowań metod jądrowych w fizyce ciała stałego oraz wyjątkowy wkład w popularyzację nauk przyrodniczych
Maksymilian Tytus HuberHuberMaksymilian Tytus1945za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki technicznej (wytrzymałość konstrukcji lotniczych i zbrojeniowych, teoria sprężystości, stateczność ustrojów sprężystych, zagadnienie wytężenia)Kierownik Katedry Wyższych Zagadnień Mechaniki na Wydziale Elektromechanicznym AGH (1949–1950)
Manuel Ricardo Ibarra GarciaIbarra GarciaManuel Ricardo2008za wybitne osiągnięcia naukowe w fizyce ciała stałego oraz za wielki wkład w rozwój badań nowych materiałów magnetycznych i promocję naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Jan Paweł IIWojtyłaKarol2000za ogromne zasługi w dziele głoszenia miłości i ładu moralnego we wszystkich dziedzinach ludzkiej egzystencji, a szczególnie w budowaniu etycznych fundamentów rozwoju techniki i technologii
Jan Stanisław JanowskiJanowskiJan Stanisław1997za wybitne zasługi dla rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej, nauk metalurgicznych oraz za wkład w kształtowanie polityki naukowej w PolsceRektor AGH (1987–1993)
Wiaczesław Pietrowicz JelutinJelutinWiaczesław Pietrowicz1974za osiągnięcia w pracach naukowo-badawczych z zakresu procesów metalurgicznych i stalownictwa oraz na polu zacieśniania współpracy między szkolnictwem wyższym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Tadeusz KaczorekKaczorekTadeusz2015za dorobek naukowy istotnie wzbogacający rozwój teorii sterowania i teorii obwodów elektrycznych w świecie, a w szczególności w Polsce i na AGH oraz za zasadniczy wpływ na rozwój kadry naukowej oraz naukowo-dydaktycznej i inżynierskiej z zakresu automatyki, elektrotechniki i innych dyscyplin nauk technicznych
Franciszek KaimKaimFranciszek1979za wybitne zasługi i osiągnięcia w rozwoju nauk metalurgii żelaza, metali nieżelaznych i odlewnictwa w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz rozwoju polskiego hutnictwa
Zygmunt KaweckiKaweckiZygmunt1993za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a zwłaszcza w zakresie maszyn górniczych oraz w uznaniu zasług w rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGHProdziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1967-1969)
Lew Nikołajewicz KiellKiellLew Nikołajewicz1975za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie geodezji górniczej i fotogrametrii oraz za zacieśnianie współpracy między szkolnictwem wyższym ZSRR i PRL
Antoni Stanisław KleczkowskiKleczkowskiAntoni Stanisław1994za wybitne zasługi dla rozwoju hydrogeologii, zwłaszcza ochrony wód podziemnych, w utworzeniu naukowej szkoły w tej dziedzinie oraz za znaczące dla uczelni dokonania jako Rektor AGH w trudnej kadencji lat osiemdziesiątychRektor AGH (1981–1987)
Stanisław Marian KnotheKnotheStanisław Marian1994za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk technicznych, a zwłaszcza w zakresie przemieszczeń górotworu pod wpływem eksploatacji górniczej, ochrony terenów górniczych oraz w uznaniu zasług w rozwoju Wydziału Górniczego naszej Almae MatrisDziekan Wydziału Górniczego AGH (1958–1960), (1981–1984)
Tadeusz KochmańskiKochmańskiTadeusz1981za wybitne zasługi dla rozwoju geodezji i ochrony terenów górniczychRektor AGH (1961–1963)
Hieronim KondratowiczKondratowiczHieronim1923za wybitne zasługi położone dla polskiej nauki technicznej oraz za owocną i patriotyczną działalność około rozwoju polskiego przemysłu górniczego
Reiner KoppKoppReiner2002za wybitny wkład do rozwoju teorii i technologii nowoczesnych, materiałowo i energooszczędnych procesów przetwórstwa metali i stopów oraz za wyróżniające się w skali światowej osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej
Wojciech KorfantyKorfantyWojciech1923za zasługi położone dla górnictwa polskiego w walce o Górny Śląsk oraz za wybitną działalność w unarodowieniu tej dzielnicy
Zygmunt KowalczykKowalczykZygmunt1984za wybitne zasługi w dziedzinie geodezji górniczej i geodezji dynamicznej oraz rozwój wyższego szkolnictwa technicznegoRektor AGH (1950–1956)
Roman Władysław KrajewskiKrajewskiRoman Władysław1985za wybitne zasługi dla rozwoju geologii stosowanej oraz za zasługi w utworzeniu polskiej szkoły geologii kopalnianejProrektor AGH d.s. Nauki (1958-1961)
Harold W. KrotoKrotoHarold W.2001za wybitny wkład w rozwój nauki światowej poprzez odkrycie nowej grupy cząsteczek węgla — fulerenów
Bolesław KrupińskiKrupińskiBolesław1967Za zasługi dla górnictwaKierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Wydziału Górniczego AGH (1952-1963)
Aleksander Wacław KrupkowskiKrupkowskiAleksander Wacław1964za szczególne zasługi dla rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowejDziekan Wydziału Hutniczego AG (1936-1938 i 1945-1948)
Georgij Wiaczesławowicz KurdiumowKurdiumowGeorgij Wiaczesławowicz1967za zasługi dla rozwoju fizyki metali a w szczególności teorii przemian bezdyfuzyjnych
Jan Feliks KicińskiKicińskiJan Feliks2023Za wieloletnią i intensywną współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. W szczególności z inicjatywy Profesora Jana Kicińskiego prowadzone były wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN prace w zakresie diagnostyki polskich bloków energetycznych. W późniejszych latach Profesor Jan Kiciński inicjował wspólnie z pracownikami Akademii Górniczo-Hutniczej badania nad rozwojem Odnawialnych Źródeł Energii. Wspólne prace zakończyły się wieloma wspólnymi publikacjami oraz wdrożeniami.
Wacław Adam LeskiewiczLeskiewiczWacław Adam1989za zasługi w rozwoju naszej Uczelni, a w szczególności za osiągnięcia w rozwoju nauk hutniczych w 40-letniej działalności dydaktycznej i badawczejProrektor AGH (1961–1964)
Jan Lech LewandowskiLewandowskiJan Lech2006za znaczący wkład w rozwój naukowy i techniczny odlewnictwa polskiego, rozwój i promocję inżynierskich dziedzin technicznych oraz istotny wkład w rozwój kadr naukowych dla specjalności odlewnictwoDziekan Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1974-1978, 1981-1983) i dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1983–1987), (1990–1993)
Jerzy Henryk LitwiniszynLitwiniszynJerzy Henryk1979za zasługi dla rozwoju nauk górniczych, a zwłaszcza aerologii górniczej i mechaniki górotworuProdziekan Wydziału Górniczego AGH (1952–1954)
Kurt LückeLückeKurt1984za wybitne prace w zakresie metaloznawstwa i fizyki oraz współpracę z ośrodkiem metalurgicznym w Krakowie nad teksturami metali i stopów
Ignacy MaleckiMaleckiIgnacy1982za zasługi dla rozwoju nauk technicznych, jako twórcy polskiej szkoły naukowej w zakresie akustyki, a zwłaszcza za przyczynienie się do rozwoju wibroakustyki w Akademii Górniczo-Hutniczej
Jan Stefan ManitiusManitiusJan Stefan1994za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności w energoelektronice, automatyce napędu elektrycznego oraz w uznaniu Jego zasług w organizowaniu i rozwoju Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i ElektronikiProrektor AGH (1956-1961)
Claus MarxMarxClaus1990za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze i rozwiązania konstrukcyjne z zakresu techniki wierceń głębokich, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz za współpracę z Wydziałem Wiertniczo-Naftowym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Marian MięsowiczMięsowiczMarian1979za zasługi dla rozwoju fizyki a w szczególności fizyki wysokich energii, stosowanej fizyki jądrowej oraz ciekłych kryształówProrektor AGH (1953–1957)
Lakshmi N. MittalMittalLakshmi N.2012za wkład w strategiczny rozwój oraz konsolidację branży hutniczej w skali światowej, restrukturyzację i unowocześnienie przemysłu hutniczego w Polsce, wieloletnie wspieranie współpracy naukowej i promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz umożliwianie poszerzenia wiedzy praktycznej dla studentów i oferowanie atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów
Tomisław Marian MorawskiMorawskiTomisław Marian1937za wybitne zasługi dla polskiego przemysłu górniczego
Adam MoreckiMoreckiAdam1999za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki, zwłaszcza za stworzenie Polskiej Szkoły Robotyki i Biomechaniki Inżynierskiej i wyjątkowe zaangażowanie w kształcenie młodej kadry naukowej oraz za zasługi dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Ignacy MościckiMościckiIgnacy1934za zasługi położone na polu chemii i elektrochemii
Janusz MroczkaMroczkaJanusz2021w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w obszarze metrologii, a w szczególności matematycznych uwarunkowań problemu odwrotnego w złożonych pomiarach pośrednich, które stały się płaszczyzną wieloletniej, bliskiej współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą promując jej kadrę naukową i dydaktyczną w tym obszarze wiedzy, jednocześnie rozsławiając jej merytoryczne osiągnięcia w kraju i za granicą.
N. R. Narayana MurthyMurthyN. R. Narayana2015za stworzenie i praktyczne wdrożenie modelu świadczenia usług IT w skali globalnej oraz efektywnych procesów kształcenia kadr informatycznych stanowiących punkt odniesienia dla działań w zakresie rozwoju tej branży przemysłu w Polsce, w których Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica czynnie uczestniczy
Elon MuskMuskElon2017za zasługi w stworzeniu i praktycznym wdrożeniu modelu świadczenia usług IT w skali globalnej (Paypal), rozwój technologii lotów kosmicznych (Spacex) oraz transportu ziemnego (Tesla, Hyperloop) stanowiących punkt odniesienia dla działań w zakresie rozwoju nowoczesnych środków transportu w Polsce, w których Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie czynnie uczestniczy
Bogdan Jerzy NeyNeyBogdan Jerzy2006za wybitne osiągnięcia naukowe, które znacząco wpłynęły na rozwój geodezji i kartografii, szczególnie w zakresie teledetekcji lotniczej i satelitarnej oraz systemów informacji przestrzennej, a także za utrzymywanie stałej więzi z AGH, przez inicjowanie wspólnych prac naukowo-badawczych i wspomaganie rozwoju kadry naukowejZastępca dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej WGG AGH (1969–1974)
Roman NeyNeyRoman2005za wybitne osiagnięcia w dziedzinie geologii naftowej i geotermii, stworzenie podstaw teoretycznych i szkoły w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi i energią, wykształcenie wielu pokoleń specjalistów naftowych i górniczych, a także w uznaniu wielkich zasług dla Akademii Górniczo-HutniczejRektor AGH (1972–1974), (1979–1981),
Giang Nguyen VanNguyen VanGiang2016za nawiązanie i rozwijanie współpracy naukowo-badawczej w obszarze podstawowych i stosowanych badań naukowych w dziedzinie nauk o Ziemi między Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie a Vietnam Academy of Science and Technology w Hanoi oraz innymi uniwersytetami z Wietnamu; za współpracę w doskonaleniu programów nauczania i organizacji procesu dydaktycznego oraz dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu badań i kształcenia oraz otwartej wymiany poglądów i opinii naukowych
Józef NiziołNiziołJózef2006za wybitny wkład w rozwój mechaniki, głównie teorii drgań mechanicznych oraz za wkład w rozwój kadr naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej
Jack NuttingNuttingJack1969za osiągnięcia w dziedzinie zastosowania mikroskopii elektronowej w badaniach metaloznawstwa fizycznego
Wiesław OchmanOchmanWiesław2008za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki oraz nieustanne promowanie nauk technicznych i Akademii Górniczo-Hutniczej
Czesław Kazimierz OlechOlechCzesław Kazimierz2008za dorobek naukowy istotnie wzbogacający rozwój teorii równań różniczkowych i teorii sterowania w świecie, a w szczególności w Polsce i w AGH oraz za zasadniczy wpływ na rozwój kadry naukowej oraz naukowo-dydaktycznej i inżynierskiej z zakresu automatyki i innych dyscyplin nauk technicznych
Andrzej Władysław OleśOleśAndrzej Władysław1995za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki, zwłaszcza za stworzenie szkoły fizyki ciała stałego, twórczy wkład w rozwój metod badawczych w tej specjalności i wyjątkowe zaangażowanie w kształcenie młodych fizyków, w uznaniu zasług dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Fizyki i Techniki JądrowejProrektor AGH (1981–1984)
Wacław OlszakOlszakWacław1969za zasługi dla rozwoju nauki w zakresie mechaniki ośrodków ciągłych, a w szczególności teorii sprężystości i plastycznościProdziekan Wydziału Elektromechanicznego AG (1948-1950)
Zbigniew OsińskiOsińskiZbigniew1995za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki, zwłaszcza za stworzenie szkoły drgań i teorii konstrukcji, wyjątkowe zaangażowanie w kształcenie młodej kadry oraz w uznaniu zasług dla Akademii Górniczo-Hutniczej
Roman Kazimierz PampuchPampuchRoman Kazimierz1999za wybitny wkład w rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałów ceramicznych, stworzenie znanej w świecie polskiej szkoły ceramiki specjalnej oraz za szczególne zasługi w nauczaniu i rozpowszechnianiu wiedzy w tej dziedzinieDziekan Wydziału Ceramicznego (1967-1971)
Czesław Franciszek PechePecheCzesław Franciszek1935za zasługi dla górnictwa
Jean PhilibertPhilibertJean1992za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki o materiałach i fizyki ciała stałego oraz współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi, a w szczególności z AGH
Albert PortevinPortevinAlbert1939za zasługi na polu naukowym
Roman Zygmunt RiegerRiegerRoman Zygmunt1947za wynalazek rynien wstrząsowych, które odegrały ogromną rolę w górnictwie całego świataKierownik Katedry Górnictwa Ogólnego Wydziału Górniczego AG (1945–1947)
Heinz RiesenhuberRiesenhuberHeinz1993za całokształt dokonań na polu współpracy badawczej i rozwojowej Niemiec i Polski, w tym wymiany naukowej z AGH
Tadeusz RumanstorferRumanstorferTadeusz1989za zasługi dla poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz za rozwój współpracy naszej Uczelni z przemysłem
Leszek RutkowskiRutkowskiLeszek2014w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w obszrze sztucznej inteligencji, a w szczególności systemów neuronowo-rozmytych, oraz za wieloletnią bliską współpracę z AGH w zakresie rozwijania tego obszaru wiedzy i promowanie kadr naukowych
Zdzisław Wojciech SamsonowiczSamsonowiczZdzisław Wojciech2010za znaczący wkład w rozwój naukowo-techniczny odlewnictwa polskiego i jego międzynarodową promocję oraz za kształcenie kadr naukowych dla specjalności odlewnictwo, mechanika i automatyka
Alberto L. Sangiovanni-VincentelliSangiovanni-VincentelliAlberto L.2019za: ogromny wkład w przełomowe rozwiązania w automatycznym projektowaniu złożonych układów elektronicznych, które przyczyniły się do rozwoju mikroelektroniki w Akademii Górniczo-Hutniczej
Witold SągajłłoSągajłłoWitold1937za zasługi położone dla rozwoju Akademii Górniczej
Rudolf SchusterSchusterRudolf2002za osiągnięcia naukowe i udane wdrożenia inżynierskie w dziedzinie ochrony środowiska, zacieśnianie współpracy z Rzeczpospolitą Polską i państwami Grupy Wyszehradzkiej, pogłębianie owocnej współpracy Uniwersytetu Technicznego w Koszycach z Akademią Górniczo-Hutniczą i aktywne wspieranie wdrożeń myśli technicznej wywodzącej się z AGH
Jerzy SeidlerSeidlerJerzy2001za całokształt osiągnięć w dziedzinie systemów informatycznych, a w szczególności za stworzenie Polskiej Szkoły Systemów Teleinformatycznych oraz wybitny wkład w rozwój kadr naukowych
Tadeusz SendzimirSendzimirTadeusz1973za zasługi i osiągnięcia w dziedzinie unowocześniania konstrukcji i technologii walcownictwa
Dan ShechtmanShechtmanDan2013za odkrycie kwazikryształów. Odkrycie kwazikryształów było największym wydarzeniem naukowym w krystalografii końca XX wieku, za które prof. Dan Shechtman otrzymał w 2011 roku Nagrodę Nobla z chemii
Leslie Webster ShemiltShemiltLeslie Webster1992za wybitne osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej w zakresie inżynierii chemicznej i chemii oraz za współpracę z AGH
Aleksander Wasiliewicz SidorenkoSidorenkoAleksander Wasiliewicz1969za zasługi dla współpracy z nauką polską
Stanisław SkarbińskiSkarbińskiStanisław1923za wybitną działalność techniczną i organizacyjną w rozwoju rodzimego przemysłu górniczegowspółzałożyciel Akademii Górniczej w Krakowie
Aleksander Onisimowicz SpiwakowskiSpiwakowskiAleksander Onisimowicz1976za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie rozwoju transportu kopalnianego oraz maszyn i urządzeń górniczych
Stanisław SurzyckiSurzyckiStanisław1934za działalność naukowo-techniczną na polu metalurgii żelaza i stali
Leon SyroczyńskiSyroczyńskiLeon1923za zasługi położone dla dobra techniki i krajuczłonek Komitetu Organizacyjnego Akademii Górniczej w Krakowie
Jan Tadeusz SzargutSzargutJan Tadeusz2008za stworzenie uznanej w nauce światowej polskiej szkoły energetyki, za znaczący wkład w rozwój naukowy i techniczny polskiej energetyki oraz za wkład w rozwój kadr naukowych w zakresie energetyki w Polsce i Akademii Górniczo-Hutniczej
Ludger Mirosław SzklarskiSzklarskiLudger Mirosław1993za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności w elektrotechnice i automatyce oraz w uznaniu zasług w organizowaniu i rozwoju Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki naszej Almae MatrisDziekan Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1957–1958), Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1963–1966)
Jurij Wasiliewicz SzuwałowSzuwałowJurij Wasiliewicz2007za zasługi dla europejskiego górnictwa i umacniania więzi pomiędzy Instytutem Górnictwa w Petersburgu a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie
Eugeniusz ŚwitońskiŚwitońskiEugeniusz2012za niezwykle bogatą i różnorodną pracę naukową oraz w uznaniu istotnych dokonań organizacyjnych służących rozwojowi nauk technicznych
Mrityunjay SinghSinghMrityunjay2023za: wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie nowoczesnej ceramiki inżynierskiej, wieloletnią aktywność na polu organizacji światowego środowiska ceramicznego i jego integracji, życzliwość i pomoc dla polskich ceramików, duże zaangażowanie w Radzie Naukowej Centrum Technologii Kosmicznych AGH oraz osobistą otwartość i wspaniały przyjacielski charakter
Roman Marian TeisseyreTeisseyreRoman Marian2004za wybitne osiągnięcia w sejsmologii globalnej i górniczej, ze szczególnym uwzględnieniem prekursorów wstrząsów oraz za rozwój wiedzy o fizyce wnętrza Ziemi
Gareth ThomasThomasGareth1999za dokonania w dziedzinie inżynierii materiałowej, a szczególnie za osiągnięcia naukowe w zakresie rozwoju mikroskopii elektronowej i jej zastosowań do badań struktury materiałów
Jan WęglarzWęglarzJan2002za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki i badań operacyjnych oraz wkład w budowę infrastruktury informatycznej dla nauki w Polsce, o ogromnym znaczeniu dla rozwoju badań w środowisku krakowskim
Stefan WęgrzynWęgrzynStefan1989za zasługi dla rozwoju nauki w zakresie teorii procesów rozwoju (technologii informatycznych) stanów nieustalonych w układach dynamicznych oraz stabilności w przestrzeniach Banacha, równanie Gille'a-Węgrzyna, a także za twórczą współpracę z naszą Uczelnią
Edward WindakiewiczWindakiewiczEdward1936za wybitne zasługi na polu górnictwa solnegoKierownik Zakładu Halurgii Wydziału Górniczego AG (1924-1939)
Herbert Wilhelm WirthWirthHerbert Wilhelm2013za wybitny wkład w kompleksową ocenę złóż surowców mineralnych, strategiczny rozwój branży geologiczno-górniczej w skali światowej, przekształcenie KGHM Polska Miedź S.A., w firmę globalną, wszechstronne wspieranie współpracy naukowej oraz promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej w kraju i na świecie
Stanisław WojciechowskiWojciechowskiStanisław1923za organizację sił społecznych w celu unarodowienia przemysłu polskiego
Stefan ZiembaZiembaStefan1969za zasługi dla rozwoju nauki w zakresie mechaniki ciała stałego, a w szczególności mechaniki nieliniowejProdziekan Wydziału Hutniczego AGH (1950–1951)
Wojciech Hubert ŻurekŻurekWojciech Hubert2021Rozwój teorii obliczeń kwantowych, opracowanie teorii dekoherencji, stworzenie teorii powstawania defektów w materiałach, wprowadzenie do nauki nowego rodzaju symetrii kwantowej, opartej na wpływie środowiska na obiekt kwantowy, współautorstwo teorii kwantowego darwinizmu
Page schema
Szablon: Infobox scientist
format infobox
Pole: family-name
Label Nazwisko
Semantic property
Type Tekst
Pole: given-name
Label Imię
Semantic property
Type Tekst
Pole: additional-name
Display nonempty
Label Drugie imię/imiona
Semantic property
Type Tekst
Pole: honorific-prefix
Display nonempty
Label Tytuły
Semantic property
Type Tekst
Pole: image
Display hidden
Label Zdjęcie
Semantic property
Type Tekst
Pole: birth_date
Display nonempty
Label Data urodzenia
Semantic property
Type Tekst
Pole: birth_place
Display nonempty
Label Miejsce urodzenia
Semantic property
Type Strona
Pole: death_date
Display nonempty
Label Data śmierci
Semantic property
Type Tekst
Pole: death_place
Display nonempty
Label Miejsce śmierci
Semantic property
Type Tekst
Pole: fields
List
Display nonempty
Label Specjalności
Semantic property
Type Tekst
Pole: function
Display nonempty
Label Pełnione funkcje
Semantic property
Type Strona
Pole: faculty
List
Display nonempty
Label Wydział
Semantic property
Type Strona
Pole: awards
List
Display nonempty
Label Nagrody i odznaczenia
Semantic property
Type Strona
Pole: honorAGH
List
Display nonempty
Label Tytuły honorowe AGH
Semantic property
Type Strona
Szablon: Funkcja
multiple
format plain
Pole: Stanowisko
Display hidden
Semantic property
Type Strona
Pole: Jednostka
Display hidden
Semantic property
Type Strona
Pole: Rok_od
Display hidden
Semantic property
Type Data
Pole: Rok_do
Display hidden
Semantic property
Type Data

Ta kategoria używa formularza Scientist.

Strony w kategorii „Doktorzy honoris causa AGH”

Poniżej wyświetlono 119 spośród wszystkich 119 stron tej kategorii.