Jerzy Seidler

Z Historia AGH
Jerzy Seidler
Jerzy Seidler.jpg
Nazwisko Seidler
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 6 września 1927
Miejsce urodzenia Lwów


Dyscyplina/specjalności telekomunikacja


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2001
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za całokształt osiągnięć w dziedzinie systemów informatycznych, a w szczególności za stworzenie Polskiej Szkoły Systemów Teleinformatycznych oraz wybitny wkład w rozwój kadr naukowych
Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 30-lecia Polski Ludowej

Prof. zw. dr inż. Jerzy Seidler (1927-)

Dyscyplina/specjalności: telekomunikacja

Nota biograficzna

Urodził się 6 września 1927 roku we Lwowie.

Odbył studia w Uniwersytecie Poznańskim (ukończył w 1948) i Politechnice Gdańskiej (ukończył w 1952). Tytuł doktora uzyskał w 1955 roku, docenta w 1957 roku, profesora nadzwyczajnego w 1962 roku, a profesora zwyczajnego w 1969 roku.

Pracował w Politechnice Gdańskiej jako starszy asystent (1948–1952), docent, kierownik Katedry (1957–1962), profesor (1962–1978), dyrektor Instytutu Informatyki (1968–1972), dziekan Wydziału Elektronicznego Politechniki Gdańskiej (1967–1969), następnie pracownik Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie.

Pracownik naukowy University of Birmingham (1959–1960), wykładowca (visiting prof.) University of Honolulu, Hawaii 1969–1970, University of Arizona (1984–1985), University of Kansas (1985–1989), University of Salzburg.

Jest ojcem rozwoju metod statystycznych w telekomunikacji w Polsce, autorem szeregu publikacji z tego zakresu. Przyczynił się do powstania i efektywnego rozwoju w Polsce nowych kierunków kształcenia – prekursor nauczania nowoczesnej telekomunikacji. Promotor około 50 doktorantów.

Członek Komitetu Informatyki PAN (w latach 1970–1973 przewodniczący), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej 2001.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 30-lecia Polski Ludowej, nagrody resortowe i inne

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Ed. 3. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993, s. 634–635

Artykuły

  • [Kryś-Dyja A.]: Senat [AGH] 31 stycznia 2001 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 87, s. 29
  • Pach A.: Doktorat honoris causa AGH dla prof. dr inż. Jerzego Seidlera. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 100, s. 4-5
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 07.11.2001], s. [1], [12], [29]
  • Uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa AGH Profesorowi Jerzemu Seidlerowi : 6 lutego 2002 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 100, s. 2, [foto]


stan na dzień 7.03.2017