Atrybut:Dhc year

Z Historia AGH

To jest właściwość typu Data.

Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.