Jan Węglarz

Z Historia AGH
Jan Węglarz
Jan Weglarz.jpg
Nazwisko Węglarz
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 24 września 1947
Miejsce urodzenia Poznań


Dyscyplina/specjalności automatyka i robotyka, informatyka, badania i systemy operacyjne, systemy wspomagania decyzji


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2002
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki i badań operacyjnych oraz wkład w budowę infrastruktury informatycznej dla nauki w Polsce, o ogromnym znaczeniu dla rozwoju badań w środowisku krakowskim
Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz (1947-)

Dyscyplina/specjalności: automatyka i robotyka, informatyka, badania i systemy operacyjne, systemy wspomagania decyzji

Nota biograficzna

Urodził się 24 września 1947 roku w Poznaniu.

Studia wyższe ukończył w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (1969, matematyka) i w Politechnice Poznańskiej (1971, automatyka i metrologia elektryczna). Doktorat 1974, habilitacja 1977, prof. nadzw. 1983, prof. zwyczajny 1988.

Od 1971 roku pracował w Instytucie Automatyki Politechniki Poznańskiej, następnie od 1989 roku w Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki, a od 1990 roku w Instytucie Informatyki. Od 1996 roku Dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Główne obszary badawcze: teoria szeregowania zadań i rozdziału zasobów, modelowanie i ocena wydajności systemów komputerowych, sterowanie procesami produkcyjnymi, zarządzanie zasobami w systemach typu grid. Współpracuje z ponad 100 ośrodkami na świecie.

Autor lub współautor kilkunastu monografii i ponad 200 artykułów w licznych czołowych czasopismach i wydawnictwach. Wypromował ponad 20 doktorów, z których 8 uzyskało habilitacje a 4 tytuły profesora.

Członek wielu towarzystw naukowych i gremiów decyzyjnych nauki, między innymi członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek korespondent PAN (od 1991 roku), członek rzeczywisty PAN (od 1998 roku), reprezentant Polski we władzach EURO (Asocjacja Europejskich Towarzystw Badań Operacyjnych, prezydent w kadencji 1997/98) i IFORS, członek Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów, członek Komitetu Badań Naukowych (przewodniczący Zespołu Automatyki, Informatyki i Elektroniki T-11), wiceprezes Oddziału PAN w Poznaniu, członek Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego oraz członek komitetów redakcyjnych licznych czasopism krajowych i zagranicznych.

Doktorat honorowy Politechniki Szczecińskiej (2001), Akademii Górniczo-Hutniczej (2002), Politechniki Częstochowskiej (2005), Politechniki Poznańskiej (2006), Politechniki Gdańskiej (2008), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2008), Uniwersytetu Zielonogórskiego (2009), Politechniki Śląskiej (2014).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Nagroda Wydziału IV PAN, Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, Nagroda Państwowa (zespołowa II st.), Złoty Medal EURO, Złoty Medal University of Missouri-Columbia, Nagroda Naukowa Miasta Poznania, Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, tytuł honorowego obywatela Miasta Poznania i inne

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator Nauki Polskiej 2000. T. 4B: P-Ż: Ludzie nauki. Warszawa 2001, s. 989
  • Profesor Jan Węglarz : doktor honoris causa Politechniki Śląskiej. Pod red. A. Ziębińskiego. Gliwice 2014, 41 s., [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S-Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 633-634, [foto]

Artykuły

  • [Kryś-Dyja A.]: Posiedzenie Senatu [AGH] w dniach 29 maja i 19 czerwca 2002 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 104/105, s. 14
  • [Kryś-Dyja A.]: Posiedzenie Senatu AGH w dniu 27 kwietnia 2005 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 142-143, s. 23
  • Tadeusiewicz R.: Laudacja związana z nadaniem prof. dr. hab. inż. Janowi Węglarzowi, członkowi rzeczywistemu Polskiej Akademii Nauk, Profesorowi Zwyczajnemu Politechniki Poznańskiej, godności Doktora Honoris Causa AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 109, s. 4–6
  • Uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa AGH prof. Janowi Węglarzowi : 16 październik 2002 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 109, s. 24, [foto]

Inne

  • Zaproszenie na uroczyste posiedzenie Senatu AGH, w czasie którego prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz otrzyma insygnia godności doktora honoris causa AGH

stan na dzień 10.03.2023