Reiner Kopp

Z Historia AGH
Reiner Kopp
Reiner Kopp.jpg
Nazwisko Kopp
Imię / imiona Reiner
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 1939
Miejsce urodzenia Stuttgart


Dyscyplina/specjalności przeróbka plastyczna metali


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2002
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitny wkład do rozwoju teorii i technologii nowoczesnych, materiałowo i energooszczędnych procesów przetwórstwa metali i stopów oraz za wyróżniające się w skali światowej osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej

Prof. dr inż. Reiner Kopp (1939-)

Dyscyplina/specjalności: przeróbka plastyczna metali

Nota biograficzna

Urodził się w 1939 roku w Stuttgarcie.

Studia wyższe ukończył na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologicznego w Stuttgarcie, doktorat na Uniwersytecie Technicznym w Clausthal (1968). Praca zawodowa w Instytucie Max-Planck w Duesseldorfie oraz w firmie Dornier GmbH w Friedrichshafen i w Monachium. Od 1974 profesor (full professor) i dyrektor Instytutu Przeróbki Plastycznej Reńsko-Westfalskiej Technicznej Uczelni w Aachen.

Główne obszary badawcze: matematyczne i fizyczne modelowanie procesów przeróbki plastycznej, w tym badania plastyczności materiałów i ich własności po przeróbce plastycznej; kompleksowa numeryczna symulacja różnych procesów przeróbki plastycznej; niskoenergetyczne metody kształtowania wyrobów, np. kształtowanie z udziałem fazy ciekłej (tzw. „thixoforming”); kształtowanie wyrobów ze stanu ciekłego i z materiałów sproszkowanych; wytwarzanie lekkich, hybrydowych materiałów konstrukcyjnych metodami przeróbki plastycznej.

W 1976 roku podjął współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a konkretnie z Zakładem Przeróbki Plastycznej Metali Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

Autor blisko 300 publikacji naukowych i 6 książkowych opracowań monograficznych. Promotor licznych prac doktorskich i prac magisterskich.

Członek wielu gremiów uczelnianych, instytutowych i przemysłowych oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Doktorat honoris causa Universade Federal do Rio Grande do Sul w Brazylii (1999), Technicznego Uniwersytetu Akademii Górniczej we Freibergu (2000), Honorowa profesura na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Pekinie (1980), doktor honoris causa AGH (2002).

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Przyjaźni Wielkiego Muru Chińskiego (1999), nagroda Fundacji Jacoba Wallenberga (2000), Nagroda „Shot Peener of the Year” (1997), Nagroda Allana B. Dove Award (1996)

Źródła do biogramu

Artykuły

  • [Kryś-Dyja A.]: Posiedzenie Senatu [AGH] w dniu 12 grudnia 2001 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 99, s. 21
  • [Kryś-Dyja A.]: Posiedzenie Senatu [AGH] w dniu 27 marca 2002 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 102, s. 12
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 27.03.2002], s. [1], [7], [43]
  • Szyndler R., Doktorat honoris causa AGH dla prof. dr inż. Reinera Kopp'a. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 104/105, s. 25–27, [foto]

Inne

  • Zaproszenie na uroczyste posiedzenie Senatu AGH, w czasie którego Prof. dr inż. dr h.c dr E.h. Reiner Kopp otrzymał insygnia godności Doktora honoris causa

stan na dzień 28.08.2023