Stefan Węgrzyn

Z Historia AGH
Stefan Węgrzyn
Stefan Wegrzyn.jpg
Nazwisko Węgrzyn
Imię / imiona Stefan
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 20 maja 1925
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 28 lipca 2011
Miejsce śmierci Gliwice
Dyscyplina/specjalności automatyka, informatyka


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1989
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za zasługi dla rozwoju nauki w zakresie teorii procesów rozwoju (technologii informatycznych) stanów nieustalonych w układach dynamicznych oraz stabilności w przestrzeniach Banacha, równanie Gille'a-Węgrzyna, a także za twórczą współpracę z naszą Uczelnią
Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Państwowa Nagroda I stopnia, Państwowa Nagroda II stopnia

Prof. zw. dr inż. Stefan Węgrzyn (1925-2011)

Dyscyplina/specjalności: automatyka, informatyka

Nota biograficzna

Urodził się 20 maja 1925 maja w Krakowie. Zmarł 28 lipca 2011 roku w Gliwicach i został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w Borysławiu. W czasie okupacji zaczął uczęszczać do szkoły średniej oraz pracować w przemyśle naftowym - był pomocnikiem maszynisty. W 1943 roku zdał maturę, w ramach tajnego nauczania z zakresu liceum matematyczno-fizycznego. Wyższe studia techniczne rozpoczął w 1944 roku na Wydziale Elektrycznym Lwowskiego Instytutu Politechnicznego, które kontynuował i ukończył w 1949 roku w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Doktor nauk technicznych (1951), doktor fizyki Uniwersytetu w Tuluzie (1960), profesor nadzwyczajny (1961), profesor zwyczajny (1968).

Przebieg pracy zawodowej: Politechnika Śląska w Gliwicach - asystent (1949-1954), docent (1954-1961), profesor (od 1961), kierownik Katedry Teorii Regulacji (1961-1968), kierownik Katedry Kompleksowych Systemów Sterowania (1968-1975), dyrektor Instytutu Informatyki (1972-1995), PAN w Warszawie: zastępca dyrektora ds. nauki Instytutu Automatyki (1953-1969), dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej (od 1968).

Zaangażowany do pracy w Katedrze Podstaw Elektrotechniki Politechniki Śląskiej skoncentrował swe zainteresowania naukowe, jako jeden z nielicznych w Polsce, na zagadnieniach stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych. Prowadził badania dotyczące: metod i analizy układów dynamicznych, systemów rozwijających się - genetyka procesów rozwoju zbiorów opartych o przekształcenia ich poszczególnych elementów, informatyka rozumiana jako dziedzina o ruchu i przekształcaniu informacji.

Autor około 120 prac oryginalnych, 10 książek, kilku patentów. Promotor kilkudziesięciu prac doktorskich.

Członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU. Przewodniczący Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Przetwarzania Informacji (IFIP).

Doktor honoris causa Uniwersytetu w Lille we Francji (1973), Uniwersytetu w Sherbrook w Kanadzie (1977), Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1988), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1989) oraz Politechniki Rzeszowskiej (2004).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Tytuł de l'Ordre des Palmes Académiques Chevalier i Officier, Medal PAN im. M. Kopernika, Krzyż Armii Krajowej, Państwowa Nagroda I stopnia, Państwowa Nagroda II stopnia i inne

Źródła do biogramu

Książki

  • Stefan Węgrzyn : in memoriam : praca zbiorowa. Pod red. A. Kwietnia, P. Gaja. Gliwice 2012, 108 s., [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S-Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 636, [foto]

Artykuły

  • Biuletyn Rektora [AGH] 1989, 1 maja, s. 5
  • Gazeta Wyborcza 2011, nr 176 (30–31 VII 2011), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 8 [nekr.]
  • Giergiel J. : W Katedrze Robotyki i Dynamiki Maszyn. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2000, nr 79/80, s. 11-12
  • [Kryś-Dyja A.]: Posiedzenie Senatu AGH w dniu 24 wrzesnia 2003 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 122, s. 18
  • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18

Inne

  • Na podstawie materiałów Muzeum Historii AGH
  • Na podstawie materiałów Sekretariatu Prorektora ds. Ogólnych AGH