Claus Marx

Z Historia AGH
Claus Marx
Claus Marx.jpg
Nazwisko Marx
Imię / imiona Claus
Tytuły / stanowiska Prof.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 21 sierpnia 1931
Miejsce urodzenia Celle


Dyscyplina/specjalności obróbka plastyczna, wiertnictwo i eksploatacja ropy naftowej


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1990
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze i rozwiązania konstrukcyjne z zakresu techniki wierceń głębokich, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz za współpracę z Wydziałem Wiertniczo-Naftowym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. Claus Marx (1931-)

Dyscyplina/specjalności: obróbka plastyczna, wiertnictwo i eksploatacja ropy naftowej

Nota biograficzna

Urodził się 21 sierpnia 1931 roku w Celle w Niemczech.

Studia z zakresu budowy maszyn ukończył w 1956 roku na Politechnice w Hannowerze.

Dyrektor Instytutu Wiertnictwa Głębokiego, Eksploatacji Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Uniwersytetu Technicznego w Clausthal.

Odbywał liczne praktyki zagraniczne w zakładach przemysłu wiertniczego, zajmując się między innymi problematyką odsiarczania gazu i ropy. Specjalizował się także w zakresie obrabiarek i obróbki plastycznej oraz wiertnictwa i eksploatacji ropy naftowej.

Od wielu lat współpracuje z AGH, zwłaszcza z Wydziałem Wiertniczo-Naftowym.

Doctor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1990 roku.

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz XXX-lecia 1967–1997 [Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie]. Kraków 1997, s. 123
  • 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1994, [rozdz.:] Doktorzy honoris causa AGH, s. [8], [foto]

Artykuły

  • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18
  • Biuletyn Rektora [AGH] 1990, 15 grudnia, s. 3-4
  • Biuletyn Rektora [AGH] 1991, październik, s. 23

Inne