Janusz Mroczka

Z Historia AGH
Janusz Mroczka
Janusz Mroczka.jpg
Nazwisko Mroczka
Imię / imiona Janusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 27 kwietnia 1952
Miejsce urodzenia Dębica


Dyscyplina/specjalności metrologia, metrologia elektroniczna, metrologia fotoniczna


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2021
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w obszarze metrologii, a w szczególności matematycznych uwarunkowań problemu odwrotnego w złożonych pomiarach pośrednich, które stały się płaszczyzną wieloletniej, bliskiej współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą promując jej kadrę naukową i dydaktyczną w tym obszarze wiedzy, jednocześnie rozsławiając jej merytoryczne osiągnięcia w kraju i za granicą.
Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka (1952-)

Dyscyplina/specjalności: metrologia, metrologia elektroniczna, metrologia fotoniczna

Nota biograficzna

Urodził się 27 kwietnia 1952 roku w Dębicy.

W 1976 roku ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, uzyskując stopień magistra inżyniera elektronika.

Od 1976 roku pracuje w Politechnice Wrocławskiej.

W 1980 roku w Instytucie Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej uzyskał stopień doktora, a w 1991 roku na Wydziale Elektroniki doktora habilitowanego.

W 1993 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

W 1996 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Od 1999 roku zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. W 2021 roku macierzysta uczelnia nadała mu status professor magnus.

W latach 1991–1996 był dyrektorem Instytutu Metrologii Elektrycznej, a od 1998 roku kierownikiem Katedry Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej.

Od 1997 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego na Politechnice Opolskiej.

Twórca międzynarodowej szkoły naukowej w zakresie metrologii elektronicznej i fotonicznej. Opracowane przez niego metody oryginalne pozyskiwania, przetwarzania i modelowania sygnałów są podstawą konstrukcji aparatury pomiarowej.

Autor około 450 publikacji w języku polskim i obcych na temat m.in. zastosowania metod pomiarowych w systemach monitoringu środowiska naturalnego, medycyny i przemysłu, elektromedycyny. Współautor 4 książek. Twórca 8 patentów, w tym 4 wdrożeń: m.in. „Mętościomierz laboratoryjny, Turbidymetr T-1”. Od 2008 redaktor serii monografii wydawanej pt. Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej.

Promotor 26 prac doktorskich (4 cotutelle we Francji, wszystkie wyróżnione, a ostatnia otrzymała nagrodę im. M. Skłodowskiej-Curie jako najlepszy doktorat w danej dyscyplinie w Europie), opiekun 9 habilitacji. Zrecenzował 3 doktoraty honoris causa, 58 wniosków profesorskich (1 za granicą), 57 habilitacji i 22 doktoraty, przewodniczył 56 habilitacjom, wypromował ponad 200 dyplomantów.

Powierzono mu zorganizowanie oraz współprzewodniczenie International Symposium of Optical Applied Science and Engineering „Optical Diagnostics in Fluid and Thermal Flow”, które odbyło się w 1993 roku w San Diego w USA. Był realizatorem (kierownikiem lub głównym wykonawcą) 31 grantów (7 międzynarodowych).

Utrzymuje kontakty z wieloma ośrodkami naukowymi, m.in. w Rouen, Jokohamie, Toronto, Preston, Marsylii, Eindhoven, Berlinie, Bostonie, San Diego, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Londynie, Padwie, Lecce, Brukseli, Tampere, Szanghaju.

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, The International Society for Optical Engineering, International Technical Working Group on Penetrating Radiation. Był członkiem Rady Kuratorów Wydziału IV – Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Był członkiem Komitetu naukowego czasopisma "Metrology and Measurement System", a także Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Doktor honoris causa Politechniki Lubelskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Gdańskiej, Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Górniczo-Hutniczej.

Jest na liście najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie opublikowanej w 2020 roku w ramach prestiżowego rankingu World’s TOP 2% Scientists.

Senat AGH 30 czerwca 2021 roku na mocy uchwały nr 79/2021 przyznał mu doktorat honoris causa, w uzasadnieniu pisząc: "w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w obszarze metrologii, a w szczególności matematycznych uwarunkowań problemu odwrotnego w złożonych pomiarach pośrednich, które stały się płaszczyzną wieloletniej, bliskiej współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą promując jej kadrę naukową i dydaktyczną w tym obszarze wiedzy, jednocześnie rozsławiając jej merytoryczne osiągnięcia w kraju i za granicą".

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej z Brylantem, Medal im. prof. Kazimierza Idaszewskiego, Medal im. prof. Włodzimierza Krukowskiego, Nagroda II stopnia Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Wydziału IV PAN, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia w Opiece Naukowej i Dydaktycznej, Nagroda Prezesa PAN, Nagroda Naukowa im. prof. M. Suskiego, Nagroda Professor Opoliensis, około 40 Nagród Rektora Politechniki Wrocławskiej

Źródła do biogramu

Artykuły

  • In honour of Professor Janusz Mroczka on the occasion of his 70th birthday. Metrology and Measurement Systems 2022, vol. 29, no. 3, s. 249-250, [foto]
  • Kolczyńska I.: Profesor Janusz Mroczka w gronie społeczności AGH. Biuletyn AGH 2021, nr 165, s. 23, [foto]

Inne

stan na dzień 6.06.2024