Rudolf Schuster

Z Historia AGH
Rudolf Schuster
Rudolf Schuster.jpg
Nazwisko Schuster
Imię / imiona Rudolf
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 4 stycznia 1934
Miejsce urodzenia Koszyce (Słowacja)


Dyscyplina/specjalności inżynieria budowlana


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2002
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za osiągnięcia naukowe i udane wdrożenia inżynierskie w dziedzinie ochrony środowiska, zacieśnianie współpracy z Rzeczpospolitą Polską i państwami Grupy Wyszehradzkiej, pogłębianie owocnej współpracy Uniwersytetu Technicznego w Koszycach z Akademią Górniczo-Hutniczą i aktywne wspieranie wdrożeń myśli technicznej wywodzącej się z AGH
Odznaczenia i nagrody Order Orła Białego

Dr inż. Rudolf Schuster (1934-)

Prezydent Republiki Słowacji w latach 1999–2004

Dyscyplina/specjalności: inżynieria budowlana

Nota biograficzna

Urodził się 4 stycznia 1934 roku w Koszycach (Słowacja).

Studiował w Słowackiej Wyższej Szkole Technicznej w Bratysławie (obecnie: Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie). Aspirant naukowy z zakresu ekologii na Wydziale Górniczym Wyższej Szkoły Technicznej w Koszycach. Tytuł doktora uzyskał w 1984 roku.

W latach 1960–1962 asystent w Instytucie Hydrologii i Hydrauliki Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie. W 1960 roku był projektantem w Wojewódzkim Instytucie Projektowania Rolniczego w Bratysławie. W latach 1962–1970 pracował w Hutach Wschodniosłowackich jako referent ds. budownictwa inwestycyjnego, później jako kierownik działu.

W latach 1974–1979 był wiceprzewodniczącym ds. usług w Radzie Narodowej Miasta Koszyce. W latach 1983–1986 burmistrz Koszyc, ponownie wybrany w latach 1994–1998 i 1998 roku. Ambasador Czechosłowacji w Kanadzie w latach 1990–1992, minister spraw zagranicznych Republiki Słowacji w latach 1993–1994. Prezydent Republiki Słowacji w latach 1999–2004.

Osiągnięcia w dziedzinie ochrony i zarządzania środowiskiem, to między innymi: badania przy ocenie wpływu wielkiej dunajskiej zapory Gabczikowo-Nagymaross na stan przyrodniczy kraju, rozwiązanie problemu ścieków fenolowych z wielkiej huty żelaza w Koszycach, rozwiązania proekologiczne w hucie Krompachy i zakładzie odzysku rtęci w Rudnianach, wdrożenie projektów ochrony środowiska w kraju. Przyczynił się do ściślejszego powiązania nauki słowackiej z zagranicą oraz rozwoju Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, w tym nawiązania współpracy z AGH.

Autor ponad 500 artykułów z czego większość dotyczy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 15 książek głównie dotyczących środowiska Wschodniej Słowacji, historii miasta Koszyce, dzienników z podróży, a także kryminałów i słuchowisk radiowych. Zna 5 języków. Nagrał płytę piosenek biesiadno-domowych.

Członek Związku Pisarzy Słowackich i honorowy członek Słowackiej Izby Inżynierów Budowlanych.

Doktor honoris causa uniwersytetów w Koszycach i w Wuppertalu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Odznaczenia i nagrody

Kryształowy Globus Europejskiego Instytutu Ekonomicznego Lichtenstein (Szwajcaria), Wielki Krzyż Oficerski Zakonu Kawalerów Maltańskich „Za Zasługi dla Kawalerów Maltańskich”, Order Andreja Hlinki I Klasy, Krzyż Pribiny I Klasy, Wielki Order Króla Tomisława (Chorwacja), Order Orła Białego i inne

Źródła do biogramu

Artykuły

  • [Kryś-Dyja A.]: Posiedzenie Senatu [AGH] w dniu 20 lutego 2002 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 101, s. 15
  • Paulo A.: Laudacja dla doktora honoris causa AGH Prezydenta Republiki Słowackiej Dr. inż. Rudolfa Schustera. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 103, s. 4–5
  • Schuster R.: Bez czerwonej kartki : rozmowa z Rudolfem Schusterem, prezydentem Słowacji. Rozm. A. Chećko. Polityka 1999, nr 50, s. 36, 38, [foto]
  • Schuster R.: Wykład Mistrzowski wygłoszony przez Prezydenta Republiki Słowackiej Pana Dr. inż. J. E. Rudolfa Schustera, w Akademii Górniczo-Hutniczej w dniu 19 kwietnia 2001 roku. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 103, s. 5-6
  • Uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa AGH Prezydentowi Republiki Słowackiej Dr. inż. Rudolfowi Schusterowi : 18 kwietnia 2002 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 103, s. 2, [foto]

Inne

stan na dzień 28.11.2017