Dan Shechtman

Z Historia AGH
Dan Shechtman
Dan Shechtman.jpg
Nazwisko Shechtman
Imię / imiona Dan
Tytuły / stanowiska Prof.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 24 stycznia 1941
Miejsce urodzenia Tel Aviv


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, krystalografia


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2013
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za odkrycie kwazikryształów. Odkrycie kwazikryształów było największym wydarzeniem naukowym w krystalografii końca XX wieku, za które prof. Dan Shechtman otrzymał w 2011 roku Nagrodę Nobla z chemii

Prof. Dan Shechtman (1941-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, krystalografia

Nota biograficzna

Urodził się 24 stycznia 1941 roku w Tel Avivie w Izraelu.

Absolwent Technion — Israel Institute of Technology w Haifie 1966, 1968 — inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa.

Dr — Technion — Israel Institute of Technology (Haifa) 1972 roku.

Od 1975 roku pracownik Wydziału Inżynierii Materiałowej Technion — Israel Institute of Technology. Kieruje pracami naukowymi w Edelsein Center i Wolfson Center. Kierownik Wolfson Center. Posiada tytuły: Philip Tobias Distinguished Professor of Materials Science w Technion — Israel Institute of Technology oraz Professor of Materials Science Iowa State University.

Stypendium naukowe NRC (National Research Council) w Aerospace Research Laboratories, Wrightt Patterson Air Force Base w Ohio, gdzie zajmował się mikrostrukturą i metalurgią związków na bazie tytanu i glinu. Urlop naukowy w Johns Hopkins University w latach 1981–1983, gdzie podczas badań odkrył fazę ikozaedryczną o zabronionej w klasycznej krystalografii 5-krotnej symetrii. W taki sposób powstała nowa dziedzina badań nad kryształami kwaziperiodycznymi. Urlop naukowy w NIST (National Institute of Standards and Technology) w latach 1992–1994, gdzie prowadził badania nad wpływem defektów strukturalnych na wzrost i własności sztucznych diamentów otrzymywanych techniką CVD.

Członek Ames Laboratory w US Department of Energy. Honorowy gość międzynarodowej konferencji o kwazikryształach (ICQ12).

Doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej 2013.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Nobla (chemia) 2011 za „odkrycie kwazikryształów”, The Wolf Prize, The Gregori Aminoff Prize i inne

Źródła do biogramu

Książki

  • Professor Dan Shechtman Doctor Honoris Causa AGH University of Science and Technology in Krakow. Kraków : 3 September 2013. [Kraków 2013], 16 s., [foto]

Artykuły

  • Profesor Dan Shechtman Doktorem Honoris Causa AGH : 3 września 2013. Biuletyn AGH 2013, nr 68/69, s. 2, [foto]
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 30.01.2013], s. 2, 48
  • Tytuł Doktora Honoris Causa dla Prof. Dana Shechtmana. Biuletyn AGH 2013, nr 68/69, s. 7, [foto]
  • Wolny J.: Wystąpienie prof. Janusza Wolnego wygłoszone podczas nadania DHC prof. D. Shechtmanowi. Biuletyn AGH 2013, nr 68/69, s. 8, [foto]

Inne

stan na dzień 28.11.2017