Herbert Wilhelm Wirth

Z Historia AGH
Herbert Wilhelm Wirth
Herbert Wirth.jpg
Nazwisko Wirth
Imię / imiona Herbert Wilhelm
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 3 grudnia 1956
Miejsce urodzenia Żarów


Dyscyplina/specjalności górnictwo, geologia inżynierska


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2013
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitny wkład w kompleksową ocenę złóż surowców mineralnych, strategiczny rozwój branży geologiczno-górniczej w skali światowej, przekształcenie KGHM Polska Miedź S.A., w firmę globalną, wszechstronne wspieranie współpracy naukowej oraz promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej w kraju i na świecie
Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Dr hab. inż. Herbert Wilhelm Wirth (1956-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geologia inżynierska

Nota biograficzna

Urodził się 3 grudnia 1956 roku w Żarowie.

Absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH 1981. Doktor - AGH 2001, habilitacja - Politechnika Wrocławska 2012.

Po studiach pracownik Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu. Nauczyciel matematyki i języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 37 we Wrocławiu w latach 1990-1992. G.E.O.S. GmbH Freiberg w Niemczech na stanowisku geologa-projektanta, gdzie rozpoczął swoją działalność naukową i badawczą, pogłębił wiedzę z zakresu geologii złożowej oraz zapoznał się z najnowszymi metodami prowadzenia prac proeksperckich i eksploracyjnych. Dyrektor, prokurent w przedsiębiorstwie proGEO sp. z o.o. we Wrocławiu w latach 1993-1998. Pracownik Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi "Cuprum" Sp. z o.o. we Wrocławiu w latach 1998-2002 - kierownik zakładu Studiów i Analiz Geologicznych. Pracownik KGHM Polska Miedź S.A. od 2002 roku - dyrektor Departamentu Nowych Przedsięwzięć i Zarządzania Projektami, od 2006 roku Wiceprezes Zarządu KGHM Cuprum, od 2008 roku I Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., w latach 2009-2016 Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., firma od lat współpracuje z AGH i innymi polskimi uczelniami technicznymi.

Autor i współautor kilkudziesięciu prac opublikowanych, a także prac badawczych i ekspertyz nieopublikowanych. Posiada liczne uprawnienia i certyfikaty. Brał udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych. Wygłosił szereg wykładów i wystąpień na konferencjach oraz sympozjach krajowych i zagranicznych. Prowadzi aktywną działalność naukową, dydaktyczną i szkoleniową dla kadry inżynieryjno-technicznej polskich kopalń.

Członek wielu stowarzyszeń naukowych i przemysłowych między innymi: Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, The International Award Council, Konwentu Honorowego AGH w Krakowie, Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2013).

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaczenie Ministra Spraw Zagranicznych "Bene Merito", Srebrna Odznaka honorowa "Zasłużony dla Górnictwa RP", chilijski Krzyż Komandorski Orderu Bernardo O'Higginsa, złota odznaka budowniczych LGOM, Zasłużony dla CUPRUM oraz liczne odznaczenia i nagrody resortowe

Źródła do biogramu

Książki

  • Herbert Wilhelm Wirth Doktorem Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : Kraków, 12 czerwca 2013 r. Kraków 2013, 29, [1] s., [foto]

Artykuły

  • dr hab. inż. Herbert Wirth Doktorem Honoris Causa AGH : 12 czerwca 2013. Biuletyn AGH 2013, nr 66-67, s. [2], [foto]
  • Prezes Herbert Wirth Doktorem Honoris Causa AGH. Biuletyn AGH 2013, nr 66-67, s. 6-8
  • [Protokół z posiedzenia Senatu AGH... 06.03.2013], s. 1, 2, 57

Inne

  • Herbert Wirth [online] [przeglądany 12.01.2017]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Herbert_Wirth
  • [Zaproszenie na uroczyste posiedzenie senatu AGH poświęcone nadaniu godności Doktora Honoris Causa Herbertowi Wirthowi, Kraków 12 czerwca 2013 r.]

stan na dzień 10.03.2023