Atrybut:Birth date

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 100 stron przy użyciu tej właściwości.
K
1 czerwca 1978  +
M
1 grudnia 1867  +
1 grudnia 1919  +
W
1 grudnia 1930  +
R
1 grudnia 1935  +
M
1 grudnia 1939  +
G
1 grudnia 1946  +
W
1 grudnia 1954  +
H
1 kwietnia 1879  +
G
1 kwietnia 1883  +
T
1 kwietnia 1923  +
F
1 kwietnia 1932  +
E
1 kwietnia 1933  +
G
1 kwietnia 1943  +
K
1 kwietnia 1945  +
S
1 kwietnia 1953  +
N
1 lipca 1936  +
M
P
1 listopada 1880  +
K
1 listopada 1892  +
S
1 maja 1942  +
O
1 maja 1978  +
S
1 marca 1875  +
R
1 marca 1919  +
K
L
1 marca 1944  +
P
1 marca 1950  +
M
1 października 1884  +
C
1 października 1890  +
P
1 października 1902  +
K
1 października 1906  +
B
1 października 1919  +
M
1 października 1932  +
B
1 października 1936  +
S
1 października 1938  +
P
1 października 1939  +
S
1 sierpnia 1923  +
K
1 sierpnia 1926  +
J
1 sierpnia 1942  +
1 sierpnia 1943  +
P
1 stycznia 1912  +
S
1 stycznia 1917  +
O
1 stycznia 1926  +
P
1 stycznia 1926  +
K
1 stycznia 1927  +
B
1 stycznia 1930  +
D
1 stycznia 1931  +
J
1 stycznia 1933  +
O
1 stycznia 1943  +
H
1 stycznia 1943  +
J
1 stycznia 1945  +
R
1 stycznia 1946  +
S
1 stycznia 1947  +
M
1 stycznia 1949  +
K
1 stycznia 1952  +
U
1 stycznia 1956  +
M
1 stycznia 1963  +
B
1 stycznia 1965  +
S
1 września 1883  +
K
1 września 1942  +
D
1 września 1944  +
M
1 września 1949  +
N
1 września 1960  +
R
1 września 1962  +
K
10 czerwca 1901  +
R
10 czerwca 1922  +
G
10 czerwca 1925  +
F
10 czerwca 1931  +
T
10 czerwca 1937  +
B
10 czerwca 1941  +
C
10 czerwca 1951  +
P
10 grudnia 1921  +
F
10 grudnia 1943  +
N
10 grudnia 1947  +
T
10 grudnia 1950  +
J
10 grudnia 1950  +
T
10 grudnia 1971  +
B
10 grudnia 1972  +
L
10 kwietnia 1916  +
M
10 kwietnia 1921  +
T
10 kwietnia 1921  +
D
10 kwietnia 1938  +
R
10 kwietnia 1944  +
10 kwietnia 1944  +
B
10 kwietnia 1947  +
K
10 kwietnia 1948  +
P
10 lipca 1913  +
M
10 lipca 1944  +
10 listopada 1955  +
B
Ś
10 lutego 1917  +
M
K
10 lutego 1946  +
S
10 lutego 1950  +
D
10 lutego 1951  +
B
10 lutego 1969  +
M
10 luty 1940  +
K
10 maja 1901  +
C
10 maja 1912  +