Atrybut:Rok od

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 119 stron przy użyciu tej właściwości.
W
2012  +
M
O
R
A
Ł
C
K
2012  +
S
W
V
R
G
M
2012  +
S
Z
F
G
S
K
N
C
A
S
P
M
2014  +
C
G
S
K
M
S
2016  +
M
L
2016  +
G
K
T
D
2016  +
O
2016  +
C
2016  +
M
K
B
W
2016  +
G
P
R
A
W
Ł
S
D
2016  +
P
2016  +
V
B
G
S
G
P
S
K
P
S
U
A
K
2017  +
S
C
D
2020  +
M
J
L
2020  +
G
M
K
T
D
2020  +
M
O
2020  +
C
2020  +
K
2020  +
B
M
U
2020  +
G
B
Ł
G
2020  +
W
Ł
K
2020  +
D
2020  +
P
2020  +
B
S
G
S
U
H
A
C
W
C
2021  +
S
C
O
W
C