Centrum Technologii Bezpieczeństwa

Z Historia AGH
Centrum Technologii Bezpieczeństwa
Rok założenia 2021
Logo Plik:Ctb logo main.png
Przekształcony na:

Zarządzeniem nr 21 Rektora AGH prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa z dnia 19 kwietnia 2021 r. powołano w strukturach AGH, jednostkę organizacyjną pod nazwą Centrum Technologii Bezpieczeństwa (CTB). Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2021 r.

Centrum Technologii Bezpieczeństwa organizuje i koordynuje prowadzone w Akademii badania naukowe, prace rozwojowe i innowacyjne oraz działalność promocyjną i edukacyjną w obszarze specjalnych technologii dla potrzeb szeroko pojętego bezpieczeństwa. Działania CTB zapewniają wiarygodne i kompetentne partnerstwo AGH jako instytucji dla przemysłu, administracji, nauki i organów państwa, w szczególności w zakresie działań wymagających dostępu do informacji niejawnych, specjalnego znaczenia i ochrony poufności prowadzonych badań.

Dyrektorzy

prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki

Osoby związane

Bibliografia

Książki

Artykuły

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 11.01.2022