Krzysztof Mendrok

Z Historia AGH
Krzysztof Mendrok
Krzysztof Mendrok.jpg
Nazwisko Mendrok
Imię / imiona Krzysztof
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 25 lipca 1974
Miejsce urodzenia Bielsko-Biała


Dyscyplina/specjalności mechanika, identyfikacja układów mechanicznych, analiza modalna, analiza dróg rozchodzenia się energii drgań, wykrywanie uszkodzeń w konstrukcjach mechatroniki, inżynieria mechaniczna, automatyka i robotyka, identyfikacja układów dynamicznych
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (2020-2024)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiFunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki20202024

Dr hab. inż., prof. AGH Krzysztof Mendrok (1974-)

Dyscyplina/specjalności: mechanika, identyfikacja układów mechanicznych, analiza modalna, analiza dróg rozchodzenia się energii drgań, wykrywanie uszkodzeń w konstrukcjach mechatroniki, inżynieria mechaniczna, automatyka i robotyka, identyfikacja układów dynamicznych

Nota biograficzna

Urodził się 25 lipca 1974 roku w Bielsku-Białej.

W 1999 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

W 1999 roku rozpoczął pracę w Katedrze Robotyki i Dynamiki Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

W 2003 roku na podstawie pracy "Zastosowanie algorytmów analizy rozchodzenia się energii w konstrukcjach do identyfikacji obciążeń w układach mechanicznych", napisanej pod kierunkiem profesora Tadeusza Uhla, uzyskał stopień doktora.

W 2012 roku na podstawie rozprawy "Inverse problem in structural health monitoring" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 2020-2024 dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Autor około 130 publikacji i 1 patentu.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach dynamiki i identyfikacji konstrukcji mechanicznych oraz identyfikacji sił eksploatacyjnych na podstawie pomiarów odpowiedzi układu. W swoich pracach wykorzystuje algorytmy analizy modalnej oraz analizy dróg rozchodzenia się energii drgań. Pracował też nad wykorzystaniem tych metod do wykrywania uszkodzeń w konstrukcjach.

Odznaczenia i nagrody

Medal Stanisława Staszica AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/mendrok-krzysztof-004189

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 2006]. Kraków 2006, s. 67, 397
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 229, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia : AGH 2020, nr 22, s. 3

Inne

stan na dzień 20.05.2024