Lucyna Halina Natkaniec-Nowak

Z Historia AGH
Lucyna Halina Natkaniec-Nowak
Lucyna Natkaniec-Nowak.jpg
Nazwisko Natkaniec-Nowak
Imię / imiona Lucyna Halina
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 5 listopada 1952
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geologia, mineralogia, petrografia, gemmologia, górnictwo i geologia inżynierska
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2012-2016)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska20122016

Dr hab. inż., prof. AGH Lucyna Halina Natkaniec-Nowak

Dyscyplina/specjalności: geologia, mineralogia, petrografia, gemmologia, górnictwo i geologia inżynierska

Nota biograficzna

Urodziła się 5 listopada 1952 roku w Krakowie.

W 1976 roku ukończyła Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1977 roku rozpoczęła pracę technika w Zakładzie Petrografii Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1984 roku na podstawie pracy "Studium mineralogiczno-geochemiczne minerałów z grupy SiO2 ze szczególnym uwzględnieniem ich barwy z masywu serpentynitowego Ząbkowic Śląskich", której promotorem był profesor Wiesław Heflik, uzyskała stopień doktora.

W 2011 roku na podstawie rozprawy "Mineralogia wybranych kamieni szlachetnych i ozdobnych Afganistanu" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W latach 2012-2016 była prodziekanem Wydziału.

Przed przejście na emeryturę pracowała w Katedrze Mineralogii, Petrografii i Geochemii WGGiOŚ.

Autorka około 190 publikacji.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, Komisji Nauk Mineralogicznych PAN.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/natkaniec-nowak-lucyna-002168

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 216
  • Lucyna Natkaniec-Nowak. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 78-79
  • Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 43, 69, 164, 172, 382, 385, 386, 430, 431
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 56
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 244, [foto]
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 27, 50, 60

stan na dzień 4.10.2023