Centrum Energetyki

Z Historia AGH
Centrum Energetyki
Rok założenia 2014
Logo Plik:Logo - Centrum Energetyki.jpg
Pochodzi od -
Przekształcony na:


Zarządzeniem nr 9, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 27 marca 2014 r., z dniem 1 kwietnia 2014 r. powołano jednostkę pozawydziałową o nazwie Centrum Energetyki (CE) w organizacji.

Centrum Energetyki to nowoczesny ośrodek naukowy, działający na rzecz badań i innowacji w obszarze efektywnych technologii wytwarzania, przetwarzania i magazynowania energii oraz jej źródeł odnawialnych, współpracujący z jednostkami organizacyjnymi AGH, uczelniami, innymi jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i na świecie.

Zarządzeniem nr 75, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 25 listopada 2019 r., z dniem 1 października 2019 r. Centrum Energetyki otrzymało status jednostki pomocniczej.

Dyrektorzy

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak

Osoby związane

Stanisław Marian Tokarski

Bibliografia

Artykuły

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 12.02.2022