Aneta Sapińska-Śliwa

Z Historia AGH
Aneta Sapińska-Śliwa
Aneta Sapińska-Śliwa.jpg
Nazwisko Sapińska-Śliwa
Imię / imiona Aneta
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 30 lipca 1973
Miejsce urodzenia Łódź


Dyscyplina/specjalności geoinżynieria, geotermia, odnawialne źródła energii, wiertnictwo, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (2016-2020, 2020-2024)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Brązowy Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20162020
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20202024


Dr hab. inż., prof. AGH Aneta Sapińska-Śliwa (1973-)

Dyscyplina/specjalności: geoinżynieria, geotermia, odnawialne źródła energii, wiertnictwo, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodziła się 30 lipca 1973 roku w Łodzi.

W latach 1992-1998 studiowała na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, kierunek inżynieria środowiska. Na podstawie pracy "Wstępna koncepcja zagospodarowania wody geotermalnej dla zakładu ogrodniczego Tomaszewski w Skierniewicah" uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera.

W latach 1996-1998 odbyła staż asystencki i pracowała w Ośrodku Zapobiegania Zanieczyszczeniu Środowiska "SOZO" przy Politechnice Łódzkiej.

W 1996 roku ukończyła międzynarodowy kurs "The Baltic Sea Environment".

W latach 1999-2004 pracowała w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W latach 2001-2002 odbyła studia podyplomowe w École Nationale Supérieure des Mines d'Alès (Krajowa Szkoła Górnicza w Ales) we Francji.

W latach 2005-2009 była kierownikiem projektu w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć "Energie Cités” w Krakowie.

W latach 2005-2009 odbyła studia doktoranckie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

W 2007 roku odbyła staże przemysłowe i naukowe we Francji i Niemczech.

W 2009 roku na podstawie pracy "Warunki technologiczno-ekonomiczne zagospodarowania wody termalnej w Uniejowie", której promotorem był profesor Andrzej Gonet, uzyskała stopień doktora.

W 2009 roku rozpoczęła pracę asystenta w Katedrze Wiertnictwa i Geoinżynierii Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

W 2011 roku ukończyła Studium Doskonalenia Dydaktycznego dla Pracowników i Doktorantów AGH.

W latach 2016-2020 i 2020-2024 pełniła funkcję prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych WWNiG.

W 2020 roku na podstawie rozprawy "Poprawy efektywności pozyskania ciepła z górotworu z wykorzystaniem otworów wiertniczych" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Autorka ponad 150 publikacji.

Członkini Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Fundacji Wiertnictwo - Nafta - Gaz, Nauka i Tradycje.

Odznaczenia i nagrody

Brązowy Krzyż Zasługi, Dyrektor Górniczy III stopnia, zespołowa Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/sapinska-sliwa-aneta-005914

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 305, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia : AGH 2020, nr 22, s. 3

Inne


stan na dzień 15.06.2023