Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
Rok założenia 2013


Pochodzi od -
Przekształcony na:

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) powstało w wyniku realizacji projektu dofinansowanego w 85% przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2 - Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1. - Rozwój Ośrodków o wysokim potencjale badawczym. ACMiN działa z uwzględnieniem celów i wskaźników realizacji, określonych w umowie z dnia 11 maja 2009 r. o dofinansowanie Projektu nr POIG.02.01.00-12-001/09-00 pn. "Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii" (wraz z późniejszymi zmianami).

Zarządzeniem nr 41, Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia z dnia 1 października 2010 r., powołano z dniem 1 października 2010 r. jednostkę pozawydziałową o nazwie "Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMiN)" w organizacji.

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2013 r., uchwałą nr 90, pozytywnie zaopiniował zakończenie funkcjonowania "Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii" w organizacji i utworzenie przez Rektora AGH centrum naukowego Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) o statusie innej niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej.

Uchwałą nr 51, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27 marca 2013 r., pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH, prof. dr hab. inż. Marka Przybylskiego na Dyrektora ACMiN.

Zarządzeniem nr 38, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 15 lipca 2013 r., zakończyło z dniem 15 lipca 2013 r. działalność "Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMiN)" w organizacji. Z dniem 16 lipca 2013 r. utworzono centrum naukowe Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) o statusie innej niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej.

Podstawowym celem ACMiN jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie inżynierii materiałów, nanodiagnostyki materiałowej i ogólnie pojętej nanotechnologii.

Dyrektorzy

Osoby związane z centrum

Bibliografia

Artykuły

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

 • Zarządzenie nr 41/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 października 2010 r. w sprawie powołania jednostki pozawydziałowej o nazwie "Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMiN)" w organizacji
 • Regulamin Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMiN). Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/2010 Rektora AGH z 1 października 2010 r.
 • Skład Komitetu Naukowego ACMiN. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/2010 Rektora AGH z 1 października 2010 r.
 • Zarządzenie nr 2/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2010 Rektora AGH z dnia 1 października 2010 r. w sprawie powołania jednostki pozawydziałowej o nazwie "Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMiN)" w organizacji
 • Uchwała nr 51/2013 Senatu AGH z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora kierownika jednostki pozawydziałowej
 • Uchwała nr 90/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie opinii Senatu o zakończeniu funkcjonowania "Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii w organizacji" oraz utworzeniu centrum naukowego Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN)
 • Zarządzenie nr 38/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie określenia procedury zakończenia funkcjonowania "Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii w organizacji" oraz utworzenia centrum naukowego Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) o statusie innej niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej
 • Regulamin Centrum Naukowego Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora AGH nr 38/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
 • Przepisy przejściowe określające procedury i zasady współdziałania związane z zakończeniem projektu pod nazwą "Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii" (projekt-ACMiN) i rozpoczęciem działalności przez Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN). Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora AGH nr 38/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
 • Zarządzenie nr 4/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Naukowego Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
 • Regulamin Centrum Naukowego Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora AGH nr 4/2014 z dnia 6 marca 2014 r.
 • Zarządzenie nr 35/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Centrum Naukowego Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH"
 • Regulamin Centrum Naukowego Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2016 Rektora AGH z dnia 1 września 2016 r.