Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

Z Historia AGH
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
Rok założenia 2013
Logo Plik:Logo ACMIN.jpg
Pochodzi od -
Przekształcony na:

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) powstało w wyniku realizacji projektu dofinansowanego w 85% przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2 - Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1. - Rozwój Ośrodków o wysokim potencjale badawczym. ACMiN działa z uwzględnieniem celów i wskaźników realizacji, określonych w umowie z dnia 11 maja 2009 r. o dofinansowanie Projektu nr POIG.02.01.00-12-001/09-00 pn. "Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii" (wraz z późniejszymi zmianami).

Zarządzeniem nr 41, Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia z dnia 1 października 2010 r., powołano z dniem 1 października 2010 r. jednostkę pozawydziałową o nazwie "Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMiN)" w organizacji.

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2013 r., uchwałą nr 90, pozytywnie zaopiniował zakończenie funkcjonowania "Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii" w organizacji i utworzenie przez Rektora AGH centrum naukowego Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) o statusie innej niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej.

Uchwałą nr 51, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27 marca 2013 r., pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH, prof. dr hab. inż. Marka Przybylskiego na Dyrektora ACMiN.

Zarządzeniem nr 38, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 15 lipca 2013 r., zakończyło z dniem 15 lipca 2013 r. działalność "Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMiN)" w organizacji. Z dniem 16 lipca 2013 r. utworzono centrum naukowe Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) o statusie innej niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej.

Podstawowym celem ACMiN jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie inżynierii, fizyki i chemii materiałów, nanodiagnostyki materiałowej i nanotechnologii, rozwój kadry naukowej i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w tym transfer wiedzy).

Dyrektorzy

 FunkcjaRok odRok do
Marek PrzybylskiDyrektor2013

Osoby związane z centrum

Marek Przybylski

Bibliografia

Artykuły

  • Szczerba M., Kapusta Cz.: Rozpoczęcie budowy Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. Vivat Akademia : AGH [online] 2010, nr 4, s. 18-19, [foto] [przeglądany 08.01.2021]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_004.pdf
  • Szczerba M.: Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii. Vivat Akademia : AGH [online] 2011, nr 7, s. 9, [przeglądany 08.01.2021]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_007.pdf

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 30.03.2022