Centrum Technologii Kosmicznych

Z Historia AGH
Centrum Technologii Kosmicznych
Rok założenia 2020
Logo Plik:Logo CTK.png
Przekształcony na:

Centrum Technologii Kosmicznych (CTK) zostało powołane 2 listopada 2020 r. (Zarządzenie nr 79 Rektora AGH), jako naukowo-dydaktyczna jednostka pomocnicza Akademii.

Pomysłodawcą utworzenia Centrum Technologii Kosmicznych jest prof. Jerzy Lis, Rektor AGH. Powstanie CTK związane jest z uzyskaniem przez Akademię prestiżowego tytułu Uniwersytetu Europejskiego, przyznawanego przez Komisję Europejską. Zwycięskie konsorcjum pod nazwą „European Space University for Earth and Humanity” (Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości) UNIVERSEH Akademia tworzyć będzie wspólnie z Uniwersytetem w Tuluzie (Francja), Uniwersytetem Luksemburskim (Luksemburg), Uniwersytetem Heinricha Heinego w Düsseldorfie (Niemcy) oraz Uniwersytetem Technicznym w Luleå (Szwecja). Powstanie CTK, jest jednym z pierwszych przedsięwzięć w ramach konsorcjum.

Do zadań CTK należy w szczególności: prowadzenie badań naukowych w zakresie inżynierii kosmicznej, tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych w obszarze technologii kosmicznych, współpraca z jednostkami AGH i innymi jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i na świecie, prowadzenie proinnowacyjnej działalności w tym obszarze, kształcenie specjalistów w tym zakresie, koordynacja pracy zespołów studenckich, Studenckich Kół Naukowych w zakresie krajowych i międzynarodowych projektów i konkursów.

Centrum rozwijać będzie bazę aparaturową i laboratoryjną oraz poszerzać ofertę badawczo-wdrożeniową Akademii w zakresie technologii kosmicznych, skierowaną do przemysłu w kraju i na świecie.

Dyrektorzy

 FunkcjaRok odRok do
Tadeusz UhlDyrektor2020

Osoby związane z centrum

Tadeusz Uhl

Bibliografia

Książki

Artykuły

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 07.06.2022