Barbara Maria Uliasz-Misiak

Z Historia AGH
Barbara Maria Uliasz-Misiak
Barbara Uliasz-Misiak.jpg
Nazwisko Uliasz-Misiak
Imię / imiona Barbara Maria
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 6 września 1965


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, kopalnictwo naftowe, wiertnictwo, inżynieria złożowa, geologiczne składowanie dwutlenku węgla, badanie potencjału geotermalnego, ochrona środowiska w przemyśle naukowym
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (2016-2020, 2020-2024)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i GazuFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20162020
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20202024


Prof. dr hab. inż. Barbara Maria Uliasz-Misiak (1965-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, kopalnictwo naftowe, wiertnictwo, inżynieria złożowa, geologiczne składowanie dwutlenku węgla, badanie potencjału geotermalnego, ochrona środowiska w przemyśle naftowym

Nota biograficzna

Urodziła się 6 września 1965 roku.

W 1989 roku ukończyła Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera o specjalności hydrologia i geologia inżynierska.

Była starszym specjalistą w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

W 1996 roku na podstawie pracy "Modernizacja technologii opróbowania poziomów wodonośnych rurowym próbnikiem złoża", której promotorem był profesora Stanisław Dubiel, na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu uzyskała stopień doktora.

W 2009 roku rozpoczęła pracę na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

W 2009 roku na podstawie rozprawy "Pojemność podziemnego składowania CO2 dla wybranych mezozoicznych poziomów wodonośnych oraz złóż węglowodorów w Polsce" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W latach 2016-2020 i 2020-2024 prodziekan ds. Nauki WWNiG.

W 2020 roku otrzymała tytuł profesora.

Autorka ponad 140 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Dyrektor Górniczy I-go stopnia, Srebrny Medal za długoletnią służbę, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/uliasz-misiak-barbara-005750

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 313-314, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia : AGH 2020, nr 22, s. 3

Inne

stan na dzień 30.06.2023