Atrybut:Rok od

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 100 stron przy użyciu tej właściwości.
Ż
K
1958  +
W
S
T
1960  +
P
S
G
S
K
B
O
A
1960  +
L
B
K
L
B
M
W
I
D
W
P
Z
B
G
R
S
B
M
P
S
Ż
A
1963  +
M
O
F
1964  +
P
K
M
H
1964  +
Z
R
G
1964  +
H
P
S
F
B
S
D
S
G
S
O
M
F
1966  +
P
R
W
Z
B
Ż
K
F
M
B
H
1966  +
A
1966  +
W
G
F
K
W
R
N
P
W
1967  +
K
W
C
M
Z
P
K
L
I
M
P
M
S
B
A
R
L
R
S