Władysław Krukowiecki

Z Historia AGH
Władysław Krukowiecki
Wladyslaw Krukowiecki.jpg
Nazwisko Krukowiecki
Imię / imiona Władysław
Tytuły / stanowiska Mgr inż.
Data urodzenia 5 lutego 1902
Miejsce urodzenia Kołaczyce
Data śmierci 31 stycznia 1980
Dyscyplina/specjalności przeróbka węgla, przeróbka soli rud, przeróbka surówców mineralnych
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mgr inż. Władysław Krukowiecki (1902-1980)

Dyscyplina/specjalności: przeróbka węgla, soli rud i surówców mineralnych

Nota biograficzna

Urodził się 15 lutego 1902 roku w Kołaczycach koło Jasła. Zmarł 31 stycznia 1980 roku w Krakowie. Pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej - dyplom w 1948 roku.

W latach 1936-1938 był zastępcą asystenta w Zakładzie Geologii Stosowanej na Wydziale Górniczym, a w latach 1938-1939 pracował na stanowisku młodszego asystenta w Zakładzie Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej. W latach 1940-1945 był wykładowcą w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej. W latach 1945-1947 był młodszym asystentem w Zakładzie Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej, następnie starszym asystentem, adiunktem (1950-1955), zastępcą profesora (1955-1961), starszym wykładowcą (1961-1971).

W styczniu 1971 roku odszedł na emeryturę.

W latach 1950-1963 pełnił różne funkcje w radzie zakładowej ZNP. Pełnił także funkcję zastępcy przewodniczącego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy AGH i przez 4 lata był członkiem zarządu krakowskiego oddziału SIiTG. Wychowawca wielu pokoleń inżynierów przemysłu wydobywczego.

Autor 80 publikacji, w tym 19 książek. Promotor i recenzent prac inżynierskich z zakresu przeróbki węgla, soli, rud i surowców mineralnych.

Członek Komisji Weryfikacyjno-Egzaminacyjnej do tytułu inżyniera, konsultant Biura Projektów Kruszyw i Surowców Mineralnych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 93
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 106-107, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 178, [foto]

Artykuły

  • Michałowski M.: Profesor Władysław Krukowiecki 1902-1980. IM Inżynieria Mineralna 2001, nr 2, s. 56-57, [foto]

Inne

  • Informacje od Adama Krukowieckiego