Atrybut:Rok od

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 100 stron przy użyciu tej właściwości.
N
Z
G
1990  +
J
K
1990  +
B
J
L
W
P
Ż
K
Ł
W
A
O
S
K
G
1992  +
W
M
B
Ś
K
B
G
1992  +
1992  +
S
J
L
W
S
P
M
1993  +
G
1993  +
K
C
Z
D
S
P
F
M
T
Ł
B
K
L
C
H
Z
J
S
Ł
R
M
L
K
P
M
S
B
G
1993  +
K
J
K
C
M
G
W
G
1995  +
Z
K
R
K
C
M
C
S
M
R
G
1996  +
K
Z
M
G
R
M
T