Atrybut:Rok od

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 100 stron przy użyciu tej właściwości.
W
C
J
S
M
C
N
W
M
R
1984  +
K
W
1984  +
M
1984  +
D
B
1984  +
M
P
B
D
L
K
N
S
1984  +
F
1984  +
M
Z
H
W
C
1986  +
S
Z
G
1987  +
Ś
C
H
S
B
C
M
S
Ł
J
P
A
F
R
1987  +
C
1987  +
B
W
1987  +
S
T
D
R
M
P
K
D
S
G
1987  +
K
G
C
F
T
1988  +
N
1988  +
Ł
N
1989  +
S
Z
J
L
G
1990  +
C
Ż
P
M
N
B
S
K
P
G
1990  +
H
T
G
R
M
R
M
Ś
W
P
K
B
L