Atrybut:Death date

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 100 stron przy użyciu tej właściwości.
J
M
G
S
1942  +
P
R
P
R
Ż
2 grudnia 1953  +
G
2 grudnia 1962  +
K
2 grudnia 1980  +
J
2 kwietnia 2005  +
M
2 lipca 1975  +
N
2 lipca 1990  +
L
2 lipca 2007  +
K
2 listopada 1986  +
E
2 listopada 2013  +
B
2 listopada 2014  +
N
2 listopada 2020  +
B
2 listopada 2020  +
M
2 lutego 2007  +
S
2 maja 1925  +
K
2 maja 1993  +
R
2 maja 2013  +
P
2 marca 1958  +
W
2 marca 1983  +
Z
2 marca 1984  +
S
F
2 marca 2011  +
M
2 marca 2015  +
P
2 marca 2020  +
G
2 marca 2022  +
M
2 października 1946  +
C
2 października 1961  +
S
2 października 2010  +
K
2 sierpnia 1990  +
2 sierpnia 1992  +
2 sierpnia 2022  +
D
2 stycznia 1966  +
Ś
2 stycznia 1997  +
F
2 września 1952  +
M
2 września 2022  +
B
20 marca 2005  +
D
20 czerwca 2010  +
T
20 czerwca 2018  +
20 czerwcz 2003  +
G
20 grudnia 1965  +
S
20 grudnia 2004  +
20 grudnia 2011  +
K
S
20 kwietnia 1995  +
B
20 lipca 1988  +
T
20 listopada 1989  +
B
20 lutego 1992  +
H
20 lutego 2006  +
B
20 luty 1997  +
K
20 maja 1923  +
W
20 maja 1955  +
M
20 maja 2001  +
B
20 marca 1987  +
K
20 marca 1992  +
S
20 marca 2001  +
G
F
20 marca 2012  +
S
20 marca 2013  +
P
20 marca 2018  +
G
20 październia 1958  +
L
20 października 2019  +
W
20 sierpnia 1971  +
C
20 sierpnia 1979  +
L
20 sierpnia 1989  +
K
20 sierpnia 2000  +
S
20 stycznia 1826  +
20 stycznia 2015  +
M
20 stycznia 2019  +
S
20 stycznia 2021  +
G
20 stycznia 2022  +
S
20 września 1967  +
K
20 września 1982  +
B
20 września 1982  +
S
20 września 2023  +
N
K
J
M
H
N
2023  +
G
21 czerwca 1988  +
K
21 czerwca 2018  +
H
21 grudnia 1998  +
B
21 grudnia 2010  +
K
21 kwietnia 1994  +
S
21 kwietnia 2021  +
K
21 kwietnia 2022  +
Z
21 lipca 2014  +
P
21 listopada 1995  +
S
21 listopada 1997  +
21 listopada 2017  +