Atrybut:Death date

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 100 stron przy użyciu tej właściwości.
G
12 lutego 2016  +
P
12 maja 1942  +
J
12 maja 1944  +
P
12 maja 1947  +
K
12 maja 1977  +
N
12 maja 2001  +
Ł
12 maja 2018  +
B
12 marca 1973  +
J
12 marca 2012  +
M
12 marca 2019  +
12 października 1984  +
B
12 sierpnia 1999  +
Ł
12 sierpnia 2007  +
B
12 sierpnia 2007  +
M
12 września 2013  +
13 czerwca 1952  +
K
13 czerwca 1991  +
D
13 czerwca 2013  +
Z
13 grudnia 2004  +
F
P
13 grudnia 2022  +
R
13 kwietnia 2019  +
W
13 lipca 1968  +
K
13 lipca 1978  +
Ś
13 listopada 2019  +
J
13 lutego 1941  +
B
13 lutego 1994  +
13 lutego 2002  +
K
13 lutego 2010  +
P
13 lutego 2017  +
O
13 maja 2019  +
Z
13 marca 1970  +
K
13 marca 1978  +
G
13 marca 1988  +
K
13 marca 2004  +
H
13 marca 2018  +
B
13 marca 2022  +
H
13 października 2016  +
S
13 sierpnia 1931  +
B
13 sierpnia 2016  +
F
13 stycznia 2013  +
J
13 stycznia 2022  +
S
M
14 czerwca 1996  +
B
14 czerwca 2010  +
Z
14 kwietnia 1940  +
P
14 kwietnia 1990  +
G
14 kwietnia 1991  +
14 kwietnia 2013  +
Ś
14 kwietnia 2021  +
C
14 listopada 2020  +
G
14 listopada 2020  +
T
14 lutego 1980  +
P
14 maja 1976  +
O
14 marca 1982  +
S
14 października 1945  +
L
14 października 1968  +
K
14 października 1997  +
14 października 2006  +
14 stycznia 1973  +
G
14 stycznia 1975  +
W
14 stycznia 1987  +
P
14 stycznia 2016  +
S
14 stycznia 2018  +
B
14 września 1958  +
M
14 września 2019  +
U
14 września 2023  +
D
15 lutego 2001  +
M
15 czerwca 2008  +
S
15 grudnia 1943  +
M
15 grudnia 1961  +
15 grudnia 1975  +
S
15 kwietnia 1996  +
J
15 kwietnia 1998  +
K
15 kwietnia 2010  +
15 kwietnia 2019  +
15 kwietnia 2023  +
I
15 lipca 1994  +
D
15 listopada 1989  +
B
15 listopada 1999  +
W
15 listopada 2023  +
K
15 lutego 2015  +
Z
M
15 maja 2001  +
B
15 maja 2021  +
S
15 marca 1969  +
N
15 marca 2017  +
S
15 października 2008  +
15 sierpnia 2000  +
J
15 sierpnia 2000  +
Ż
15 stycznia 2007  +
N
15 września 1964  +
B
15 września 1998  +
S
15 września 2022  +
B
16 czerwca 2000  +
E
16 czerwca 1987  +
J
K
16 kwietnia 1966  +
D
16 kwietnia 2008  +
B