Atrybut:Rok od

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 100 stron przy użyciu tej właściwości.
F
B
N
1975  +
M
P
K
H
D
J
N
K
M
O
J
L
F
B
K
B
W
B
D
S
K
G
T
L
S
1978  +
Z
N
1978  +
H
U
N
1979  +
P
K
W
J
B
S
T
W
M
K
Z
J
L
O
W
P
J
D
K
1981  +
N
O
1981  +
K
S
W
S
Ł
P
F
N
K
C
1981  +
B
N
B
1981  +
G
P
M
1981  +
B
L
G
O
L
S
1981  +
N
1981  +
K
Ś
W
O
L
S
Z
C
W
T
K
M
Ż