Atrybut:Given-name

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 100 stron przy użyciu tej właściwości.
C
Adam Franciszek  +
K
Adam Franciszek  +
S
Adam Jan  +
B
Adam Jan  +
G
Adam Jerzy  +
L
Adam Julian Piotr  +
S
Adam Józef  +
B
Adam Kazimierz  +
P
Adam Krzysztof  +
D
Adam Marian  +
N
Adam Michał  +
G
Adam Mieczysław  +
W
Adam Paweł  +
K
Adam Piotr  +
Adam Ryszard  +
S
Adam Stanisław  +
J
Adam Stanisław  +
C
Adam Stanisław  +
Adam Stanisław  +
S
Adam Stanisław  +
Z
Adam Stanisław  +
T
Adam Stefan  +
S
Adam Sławomir  +
K
Adam Witold  +
Adam Władysław  +
B
Adam Zbigniew  +
L
Adolf  +
S
K
Agnieszka Maria  +
G
Alan Lindsay  +
P
Albert  +
M
Albert  +
S
K
L
A
Aleksander  +
S
Aleksander  +
Aleksander  +
L
Aleksander  +
C
Aleksander  +
D
Aleksander  +
P
Aleksander  +
D
Aleksander  +
G
Aleksander  +
L
Aleksander  +
K
Aleksander Adam  +
W
Aleksander Henryk  +
G
Aleksander Jacek  +
S
Aleksander Onisimowicz  +
F
Aleksander Tadeusz  +
K
Aleksander Wacław  +
S
Aleksander Wasiliewicz  +
K
Aleksandra  +
C
P
Aleksandra  +
J
Aleksandra  +
Aleksandra  +
A
L
K
Aleksy  +
J
M
T
Alfred Zdzisław  +
A
Ali Bin Ibrahim  +
B
K
Alicja Justyna  +
F
N
Alicja Teresa  +
W
Alina Zofia  +
D
Alojzy Michał  +
M
Andriy  +
B
Andrzej  +
O
Andrzej  +
D
C
K
Andrzej  +
M
Andrzej  +
K
Andrzej  +
Z
Andrzej  +
T
Andrzej  +
P
B
H
P
J
Andrzej  +
G
S
Andrzej  +
Ł
Andrzej  +
M
Andrzej  +
C
Andrzej  +
P
Andrzej  +
Andrzej  +
T
Andrzej  +
S
G
Andrzej  +
L
Andrzej  +
Z
Andrzej  +
C
Andrzej  +
W
Andrzej  +