Alina Zofia Wróbel

Z Historia AGH
Alina Zofia Wróbel
Alina Wróbel.jpg
Nazwisko Wróbel
Imię / imiona Alina Zofia
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż.
Data urodzenia 30 marca 1954
Miejsce urodzenia Zagorzyce


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjna, teledetekcja, termografia
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr hab. inż. Alina Zofia Wróbel (1954-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjna, teledetekcja, termografia

Nota biograficzna

Urodziła się 30 marca 1954 roku w Zagorzycach koło Ropczyc.

W 1974 roku ukończyła Technikum Mechaniczne w Ropczycach.

W 1979 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Geodezji Górniczej AGH, otrzymując od Rektora AGH Medal Stanisława Staszica przyznawany najlepszym absolwentom AGH. W trakcie studiów uczestniczyła w pracach Naukowego Koła Geodetów, wygłaszając 3 referaty na Studenckich Sesjach Naukowych.

W 1979 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Instytucie Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1981 roku ukończyła Podyplomowe Studium w zakresie Fotogrametrii Architektonicznej.

W latach 1987-1988 odbyła roczny staż zawodowy w Zakładzie Techniki Cieplnej i Materiałów Ogniotrwałych Instytutu Szkła i Ceramiki w Krakowie. Staż ten pozwolił jej na zdobycie doświadczeń w prowadzeniu prac termograficznych, a także na wykonanie wielu prac doświadczalnych do rozprawy doktorskiej.

W 1988 roku na podstawie pracy "Wykorzystanie termowizji w pomiarach inżynierskich obiektów przemysłowych", której promotorem był profesor Jan Gocał, uzyskała stopień doktora.

W 2011 roku na podstawie rozprawy "Termografia w pomiarach inwentaryzacyjnych obiektów budowlanych" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Autorka około 70 publikacji.

Była promotorem i recenzentem prac doktorskich.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wrobel-alina-004283

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 247
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 129, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 406

stan na dzień 14.02.2024