Alicja Teresa Nowak

Z Historia AGH
Alicja Teresa Nowak
Alicja Nowak.jpg
Nazwisko Nowak
Imię / imiona Alicja Teresa
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 26 stycznia 1947
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, przeróbka surowców mineralnych, inżynieria mineralna, przeróbka kopalin stałych, kształtowanie i ochrona środowiska, gospodarka surowcami mineralnymi, klasyfikacja ziarnowa surowców mineralnych, zagospodarowanie surowców ilastych, utylizacja mineralnych surowców wtórnych i odpadowych
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi

Dr inż. Alicja Teresa Nowak (1947-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, przeróbka surowców mineralnych, inżynieria mineralna, przeróbka kopalin stałych, ochrona środowiska, gospodarka surowcami mineralnymi, klasyfikacja ziarnowa surowców mineralnych, zagospodarowanie surowców ilastych, utylizacja mineralnych surowców wtórnych i odpadowych

Nota biograficzna

Urodziła się 26 stycznia 1947 roku w Krakowie.

W 1971 roku ukończyła Wydział Górniczy AGH.

W 1971 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Instytutu Przeróbki Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego AGH.

W 1980 roku na podstawie pracy "Charakterystyki rozdziału jednorodnych ziarn mineralnych w wirówkach klasyfikujących", której promotorem był profesor Kazimierz Sztaba, uzyskała stopień doktora.

Autorka ponad 90 publikacji.

Ściśle współpracowała z jednostkami przemysłowymi przerabiającymi surowce mineralne - węgiel kamienny, rudy metali nieżelaznych, a szczególnie surowce skalne, zwłaszcza ilaste, w zakresie opracowywania rozwiązań technologicznych wg bieżących potrzeb zakładów oraz konsultacje bieżących problemów technologicznych.

Pracowała też w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Członek Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrna Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP, Brązowa Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP, Dyrektor Górniczy II stopnia, Dyrektor Górniczy III stopnia, Nagroda indywidualna III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/nowak-alicja-001793

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 52
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-2019. Kraków 2019, s. 113
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 251, [foto]

Inne

stan na dzień 29.03.2024