Andrzej Korta

Z Historia AGH
Andrzej Korta
Andrzej Korta.jpg
Nazwisko Korta
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. AGH
Data urodzenia 3 kwietnia 1922
Miejsce urodzenia Warszawa
Data śmierci 29 grudnia 1996
Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, fizykochemia sorbentów, karbochemia, adsorpcja
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Technologii Sorbentów Węglowych IEWiFS AGH (1974-1984)
Wydział Wydział Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Dr hab., prof. AGH Andrzej Korta (1922–1996)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna; fizykochemia sorbentów, karbochemia, adsorpcja

Nota biograficzna

Urodził się 3 kwietnia 1922 roku w Warszawie. Zmarł 29 grudnia 1996 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Podczas wojny ukończył Szkołę Przemysłową dla techników-chemików w Krakowie, a po jej ukończeniu podjął studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1947 roku rozpoczął pracę na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej na stanowisku młodszego asystenta, od 1955 na stanowisku adiunkta.

W 1960 roku na podstawie pracy "Badania nad mechanizmem adsorpcji p-krezolu z wodnych roztworów na węglach kamiennych oraz nad strukturą kapilarną węgli", której promotorem był profesor Lucjan Czerski, uzyskał stopień doktora.

W 1969 roku na podstawie rozprawy "Studium sorpcji substancji polarnych i niepolarnych z par i z roztworów wodnych na sorbentach węglowych" uzyskał habilitację i otrzymał stanowisko docenta.

Od 1991 roku prof. AGH.

W latach 1974-1984 był kierownikiem Zakładu Technologii Sorbentów Węglowych w Instytucie Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów, a w latach 1987-1992 kierownikiem Pracowni Technologii Sorbentów Węglowych.

Prace badawcze dr hab. Andrzeja Korty, profesora AGH dotyczyły: struktury porowatej węgli kamiennych o różnym stopniu metamorfizmu i różnych odmianach petrograficznych, problemu adekwatności wyznaczania parametrów tekstury sorbentów węglowych oraz badań mechanizmu aktywacji pirolizowanych substancji pochodzenia organicznego, prowadzonych w celu określenia warunków uzyskiwania sorbentów węglowych o optymalnych własnościach sorpcyjnych. Całokształt Jego działalności naukowo-badawczej sprawił, iż był znanym i uznanym nie tylko w kraju specjalistą z dziedziny sorpcji i testowania sorbentów węglowych.

Autor ponad 60 publikacji, w tym 3 książek, promotor 5 przewodów doktorskich (w tym 4 z wyróżnieniem).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Źródła do biogramu

Książki

  • 25 lat Wydziału Paliw i Energii 1974-1999. Red. G. Ceglarska-Stefańska, J. F. Janik. Kraków [1999?], s. 5, [foto]
  • Informator nauki polskiej 1992/94. T. 4 : Ludzie nauki. Warszawa 1993, s. 271
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 102-103, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 164-165