Aleksander Płatek

Z Historia AGH
Aleksander Płatek
Aleksander Płatek.jpg
Nazwisko Płatek
Imię / imiona Aleksander
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 26 lutego 1924
Miejsce urodzenia Wysocice
Data śmierci 4 grudnia 1996
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geodezja, kartografia, geodezja przemysłowa, elektroniczna technika pomiarowa, pomiary odkształceń
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Aleksander Płatek (1924-1996)

Dyscyplina/specjalności: geodezja, kartografia, geodezja przemysłowa, elektroniczna technika pomiarowa, pomiary odkształceń

Nota biograficzna

Urodził się 26 lutego 1924 roku w w Wysocicach, w powiecie miechowskim. Zmarł 4 grudnia 1996 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W latach 1942-1945 był uczniem Państwowej Szkoły Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej w Krakowie. W 1946 roku uzyskał maturę w III Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. W 1950 roku ukończył studia w AGH uzyskując tytuł inżyniera geodety i magistra nauk technicznych.

W trakcie studiów rozpoczął pracę w KOPM i pracował tam do 1954 roku.

W 1954 roku rozpoczął pracę w Katedrze Geodezji Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH. W 1964 roku na podstawie pracy "Zagadnienie dokładności wyznaczania bezwzględnych przemieszczeń punktów w powierzchniowych sieci trygonometrycznych położonych na obszarach górniczych" uzyskał doktorat. W 1972 roku obronił rozprawę habilitacyjną "Geodezyjne pomiary przemieszczeń fundamentów maszyn". W 1982 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1989 roku profesorem zwyczajnym.

Był kierownikiem Katedry Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń.

Autor około 100 publikacji, z czego prawie 30 opublikowanych za granicą. 3 patenty. Wygłosił 18 referatów na międzynarodowych kongresach i sympozjach.

Promotor 8 doktoratów. Recenzent rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz związanych z nadaniem tytułu profesora. Opiekun około 120 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.

Członek wielu instytucji naukowych, m.in.: Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Polskiej Akademii Nauk (Komitet Geodezji). Przewodniczący Grupy Studiów C Komisji 6 Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, Złota Odznaka „Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii”, Złota Odznaka Honorowa SGP, Srebrna Odznaka Honorowa NOT, 4 nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Nagrodę Prezesa PAN i Prezesa GUGiK, 18 nagród Rektora AGH

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 22, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 85-86, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 281
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 68

Inne