Aleksandra Krystyna Lewkiewicz-Małysa

Z Historia AGH
Aleksandra Krystyna Lewkiewicz-Małysa
Aleksandra Lewkiewicz-Małysa.jpg
Nazwisko Lewkiewicz-Małysa
Imię / imiona Aleksandra Krystyna
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 22 listopada 1948
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria środowiska, eksploatacja i ochrona wód, nauki chemiczne, chemia
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr Aleksandra Krystyna Lewkiewicz-Małysa (1948-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria środowiska, eksploatacja i ochrona wód, nauki chemiczne, chemia

Nota biograficzna

Urodziła się 22 listopada 1948 roku w Krakowie.

W 1971 roku ukończyła chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1971 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Płuczek Wiertniczych i Cementowania Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1982 roku na podstawie pracy "Badania nad unieszkodliwianiem i wykorzystaniem ścieków galwanizerskich w aspekcie ochrony czystości wód" uzyskała stopień doktora. W 1983 roku została adiunktem.

W latach 1987-2002 była członkiem Rady Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu.

W latach 1999-2002 była członkiem Senatu AGH i Senackiej Komisji ds. Pracowniczych.

W latach 1999-2014 była członkiem Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń.

W latach 2004-2014 była pełnomocnikiem Dziekana ds. substancji, preparatów i odpadów chemicznych.

W 2014 roku przeszła na emeryturę.

Autorka około 110 publikacji.

Od 1984 roku rzeczoznawca Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – SITPNiG.

Członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Naczelnej Organizacji Technicznej, NSZZ "Solidarność".

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", Złota Odznaka "Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa", Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa", Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Polskiej Geologii", Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Górnictwa RP", Dyrektor Górniczy III stopnia, Dyrektor Górniczy II stopnia, Dyrektor Górniczy I stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/lewkiewicz-malysa-aleksandra-003254

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 295, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/73]. Kraków 1973, s. 61
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 199, [foto]


stan na dzień 03.02.2023